Logo SIPRU

Opština 1

Opština 2

Oblasti

Indikatori

Godina

Sortiraj

Indeks društvenog razvoja gradova i opština

Pred Vama je novo, izmenjeno i dopunjeno izdanje Indeksa društvenog razvoja gradova i opština. Izmene se odnose na indikatore uključene u Indeks, a načinjene su kako bi on postao stabilan i uporediv kroz duži vremenski period. Dopune se odnose na broj godina za koje je moguće proučiti i predstaviti Indeks. Tako je sada Indeks dostupan za četiri godine (2011, 2012, 2013, 2014). Ovakva postavka indeksa optimizovana je tako da omogućava dopunjavanje novim godinama, kako indikatori budu postajali dostupni.

Indeks društvenog razvoja pruža mogućnost poređenja kvaliteta života po gradovima i opštinama

Indeks društvenog razvoja pruža mogućnost poređenja kvaliteta života po gradovima i opštinama, koji se može sortirati, u zavisnosti od ličnih prioriteta, prema šest oblasti: demografija, ekonomska aktivnost, obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, ostali pokazatelji kvaliteta života i društvene participacije. Pored poređenja po oblastima, novo izdanje Indeksa društvenog razvoja nudi i mogućnost poređenja po godinama.

Indeks društvenog razvoja je kompozitni indeks koji omogućava poređenje postignutog nivoa društvenog razvoja među gradovima i opštinama Republike Srbije. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva inicirao je izradu metodologije i aplikacije sa ciljem da jedan ovakav alat stavi na raspolaganje svim zainteresovanim korisnicima, od donosioca odluka i kreatora politika, do samostalnih istraživača i analitičara.

Indeks pokriva period od 2011. do 2014. godine i sve gradove i opštine u Republici Srbiji

Indeks pokriva period od 2011. do 2014. godine i sve gradove i opštine u Republici Srbiji. Aplikacija Indeksa društvenog razvoja optimizovana je za upotrebu na svim modernim pretraživačima, kao i prenosivim uređajima (pametnim telefonima i tabletima) nezavisno od operativnog sistema na kome rade. Web aplikacija je optimizovana da radi i na najsporijim internet konekcijama, što je čini dostupnom širokom auditorijumu.

 1. Indeks društvenog razvoja

  Selektovanjem određenog segmenta grafikona možete zumirati grafikon. Klikom na dugme "Prikaži sve" prikazaće se ceo grafikon.

 2. Opština 1

  Odaberite opštinu koju želite da istaknete ili je uporedite sa drugom opštinom.

 3. Opština 2

  Odaberite opštinu koju želite da poredite sa prvom opštinom.

 4. Oblast

  Odaberite oblast o kojoj želite više da saznate.

 5. Indikator

  Odaberite indikator o kome želite više da saznate.

 6. Godina

  Odaberite godinu koju želite da prikažete na grafikonu.

 7. Sortiranje

  Odaberite način sortiranja podataka. Po nazivu opštine ili po vrednostima.