O blogu

Dobro došli na Blog o socijalnom uključivanju!

Na stranici Bloga o socijalnom uključivanju želimo da omogućimo razmenu mišljenja, ideja i iskustava o temama koje se tiču socijalnog uključivanja i unapređenja uslova života svakoga od nas.

Naša namera je da okupimo građane i građanke različitih profila koji žele da iskažu svoj stav o različitim temama u oblasti socijalnog uključivanja, da pružanjem novog i drugačijeg viđenja okruženja u kojem živimo skrenemo pažnju na izazove i prepreke u procesu socijalnog uključivanja, kao i da predstavljanjem primera dobre prakse ukažemo na moguće predloge za njihovo prevazilaženje.

Blog o socijalnom uključivanju je autorski tekst koji ukazuje na predloge i rešenja i iskazuje lični stav autora/ke u odnosu na temu, koja se razmatra u širem kontekstu socijalnog uključivanja. Autori i autorke su pozvani da ukažu na unapređenja u ovoj oblasti, kao i da kritički preispituju izazove i nedostatke našeg društva u pogledu socijalnog uključivanja.

Skretanjem pažnje javnosti na različite aspekte socijalnog uključivanja zajedno doprinosimo promovisanju ovog procesa, kao i svih aktera i partnera koji u njemu učestvuju, a posebno onih koji svojim aktivnostima i projektima daju najbolje rezultate. Na taj način želimo da motivišemo pojedince i pojedinke da pokrenu ili se pridruže postojećim akcijama, projektima i inicijativama u svom okruženju.

Takođe, podsticanjem dijaloga o socijalnom uključivanju nastojimo da omogućimo lakše razumevanje značaja procesa socijalnog uključivanja, koji sagledavamo iz ugla autora i autorki blogova.

Pozivamo i vas da date doprinos otvaranju tema i razmeni ideja i mišljenja o oblastima kojima se bavite u kontekstu šireg procesa socijalnog uključivanja u Republici Srbiji, tako što ćete se kao autori/ke bloga o socijalnom uključivanju priključiti našoj inicijativi. Blog o socijalnom uključivanju može biti tekstualni, video blog ili blog sa fotografijama. Za više informacija, kontaktirajte sipru@gov.rs.

Mišljenja i stavovi izraženi na Blogu o socijalnom uključivanju predstavljaju stavove autora/ki i ne odražavaju neophodno stavove Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kao ni Vlade Republike Srbije.

Objavljivanje Bloga o socijalnom uključivanju podržava Vlada Švajcarske u okviru projekta „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji.