Dobro došli na Blog o socijalnom uključivanju!

Ovo je nova stranica Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, na kojoj želimo da omogućimo razmenu mišljenja o temama koje se tiču socijalnog uključivanja i unapređivanja uslova života svakoga od nas.

Naša namera jeste da na ovom mestu okupimo građane i građanke različitih profila koji žele da iskažu svoj stav o socijalnom uključivanju, pruže novo i drugačije viđenje okruženja u kojem žive, i ukažu na primere dobre prakse koje svakodnevnicu u Srbiji čine boljom.

Autori tekstova na Blogu o socijalnom uključivanju strastveno sprovode socijalno uključivanje u praksi. Uprkos pozitivnim pomacima u ovoj oblasti, pozivamo autore i autorke blogova da kritički ukazuju i na sve nedostatke i izazove sa kojima se naše društvo nosi.

Cilj ove inicijative jeste promovisanje aktivnosti svih aktera i partnera u procesu socijalnog uključivanja, a posebno onih dobrih praksi koje u zajednici daju najbolje rezultate. Skretanjem pažnje na ove važne teme želimo da motivišemo svakoga da pokrene ili se pridruži postojećim akcijama, projektima i inicijativama u svom okruženju.

Takođe, želimo da podstaknemo razgovor o socijalnom uključivanju i omogućimo lakše razumevanje toga šta socijalno uključivanje predstavlja, kroz životna iskustva autora blogova.

Imajući u vidu širinu teme socijalnog uključivanja, naši autori i autorke obuhvatiće teme kao što su: inkluzivno obrazovanje, aktivizam, volonterizam, društveno odgovorno poslovanje, pristupačnost i univerzalni dizajn, besplatna pravna pomoć, socijalno uključivanje kroz kulturu, socijalno uključivanje na lokalnom nivou, pristup uslugama za osetljive grupe stanovništva, i dr. Pozivamo vas da nam sugerišete nove teme i autore i autorke koji imaju šta da kažu.

Ovaj Blog deo je sajta Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva socijalnoukljucivanje.gov.rs.  Mišljenja objavljena na Blogu o socijalnom uključivanju predstavljaju privatno mišljenje autora i komentatora, i ne predstavljaju stavove Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kao ni stavove Vlade Republike Srbije.