31.07.2019

RBC podržava nove preduzetnike i preduzetnice na njihovom preduzetničkom putu

RBC podržava nove preduzetnike i preduzetnice na njihovom preduzetničkom putuRazvojni biznis centar Kragujevac od 2018. godine uključen je u realizaciju evropskog programa Erazmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs), kao kontakt tačka za Srbiju. Reč je o programu međunarodne razmene, koji pruža priliku novim ili potencijalnim preduzetnicima i preduzetnicama da putuju i uče od iskusnih preduzetnika/ca o vođenju biznisa. Ove godine, program proslavlja 10 godina postojanja! Tokom prethodnih 10 godina realizovano je čak 7.000 razmena u kojima je učestvovalo čak 14.000 preduzetnika i preduzetnica! Program se sprovodi na teritoriji zemalja učesnica, i to: 28 zemalja EU, Albanije, Jermenije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Islanda, Crne Gore, Moldavije, Srbije, Turske i Ukrajine.

Od 2018. godine do sada Razvojni biznis centar omogućio je međunarodnu razmenu za 8 mladih preduzetnika i preduzetnica iz Srbije. Oni su se povezali sa mentorima, iskusnim preduzetnicima iz Portugala, Španije, Holandije, Slovenije. Pored toga, posredstvom RBC-a, dvojica mladih preduzetnika iz Evrope boravilo je i boravi u Srbiji, kod naših iskusnih preduzetnika, mentora. Jedan mladić iz Grčke bio je na razmeni u Beogradu, kod iskusnog preduzetnika iz oblasti turizma, a drugi mladić iz Velike Britanije trenutno boravi u Nišu, gde sa svojim mentorom, iskusnim preduzetnikom i osnivačem NVO Eneca, razvija sopstvenu biznis ideju.

Novim preduzetnicima i preduzetnicama početnicima/ama Program pruža priliku da razviju svoj biznis, izgrade nove poslovne kontakte u Evropi, uspostave mrežu potencijalnih partnera i saradnika/ca, ispitaju inostrana tržišta, razviju i unaprede preduzetnička znanja i veštine. Sa druge strane iskusnim preduzetnicima/ama program donosi mogućnost da se povežu sa mladim, kreativnim, preduzimljivim ljudima, koji imaju ideje, inicijativu i znanje, koje mogu staviti na raspolaganje svojim domaćinima/cama, mentorima i mentorkama.

RBC podržava nove preduzetnike i preduzetnice na njihovom preduzetničkom putuDosadašnje iskustvo RBC-a sa programom je odlično. Svi učesnici i učesnice razmena bili su veoma, veoma zadovoljni. Jedan od svežih primera je mlada i ambiciozna preduzetnica Milica iz Kragujevca, koja je trenutno na razmeni u Portugalu, u organizaciji Geo Clube. Njen host, domaćin, zove se Karlos. Milica tamo boravi već 2,5 meseca. Za ovo vreme upoznala je veliki broj novih saradnika/ca, stekla nove prijatelje/ice, prošla više treninga, i sama radila kao voditeljka radionica i trenerica. Aktivno je uključena u evropske projekte na kojima trenutno radi njen mentor. Kroz rad na ovim projektima, razvija svoje veštine upravljanja projektima i stiče dragoceno znanje o evropskim fondovima i mogućnostima za finansiranje društveno značajnih inicijativa u Srbiji. Sa svojim mentorom Karlosom redovno razgovara o sopstvenom biznisu koji je započela u Srbiji i zajedno sa njim pravi strategiju kako svoj biznis www.miaconsulting.rs dalje da razvije i učini ga održivim.

Pored Milice, tu je i Strahinja, takođe iz Kragujevca, mladić koji je pokrenuo sopstveni biznis u oblasti konsaltinga i marketinga www.proman.rs. Strahinja je 3 meseca boravio na razmeni u Sloveniji. Njegov domaćin bio je Iztok Petek, koji vodi Luksemburško-slovenački biznis klub u Ljubljani. Strahinja je tokom 3 meseca boravka imao priliku da upravlja timom praktikanata i na taj način razvija svoje organizacione i menadžerske sposobnosti, učestvovao je na brojnim radionicama i meet-up-ovima u Sloveniji i uspostavio vredne kontakte sa organizacijama, koje su u međuvremenu postale njegovi klijenti. Po završenoj razmeni postao je član Savetodavnog odbora Luksemburško-slovenačkog biznis kluba, sa kojim je nastavio uspešnu saradnju i po povratku u Kragujevac.

RBC podržava nove preduzetnike i preduzetnice na njihovom preduzetničkom putuMilica i Strahinja samo su dvoje od 8 sjajnih, mladih preduzetnika i preduzetnica koji su se, uz podršku RBC-a, hrabro otisnuli u preduzetničke vode i na svom putu mudro odlučili da potraže pomoć i podršku iskusnih preduzetnika/ca iz Evropske unije. RBC se iskreno nada da će ovakvih vrednih i preduzimljivih pojedinaca/ki, koji vole preduzetnitštvo i pronašli su svoj profesionalni izazov u pokretanju i razvoju sopstvenog posla, biti još, i da će biti u prilici da im pruži svoju podršku u pronalaženju pravih mentora/ki i domaćina/ca iz drugih zemalja Evrope.

Razvojni biznis centar Kragujevac – RBCKG (www.rbcentar.org) uključen je u program Erazmus za mlade preduzetnike kao deo evropskog konzorcijuma na projektu StartUp 2, u kome učestvuje ukupno 8 organizacija iz 8 zemalja Evrope: Italije, Finske, Španije, Francuske, Portugala, Velike Britanije, Srbije i Letonije, u okviru 10. ciklusa programa. Na svim dosadašnjim praćenjima i evaluacijama realizacije 10. ciklusa programa, konzorcijum StartUp 2 bio je najbolje rangiran na listi od 13 konzorcijuma.

Svi zainteresovani novi/potencijalni preduzetnici/e i domaćini/ce, iskusni preduzetnici/e mogu kontaktirati RBC putem telefona 063/646-252, 069/606-952 i 034/502-557 ili putem e-adresa m.stojadinovic@rbcentar.org i n.jovicic@rbcentar.org da se prijave i postanu deo velike Erasmus for Young Entrepreneurs porodice.

Izvor: rbcentar.org

Više uspešnih priča potražite na socijalnoukljucivanje.gov.rs

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Vlada Republike Srbije uspostavila je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u julu 2009. godine. Tim je nadležan za jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi i pruža podršku resornim ministarstvima u razvijanju i sprovođenju politika socijalnog uključivanja, uz redovne konsultacije sa organizacijama civilnog društva. Švajcarska Konfederacija pruža podršku Vladi Republike Srbije da unapredi proces socijalne inkluzije u Republici Srbiji, u periodu od 2009. do 2021. godine, kroz projekat “Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji”. Više o Timu: socijalnoukljucivanje.gov.rs

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?