17.05.2019

Znak pitanja – Učenje kroz igru

Sanja Denić Autor

Znak pitanja AppRad sa decom je izazovan i zahteva puno kreativnosti i raznovrsnog materijala kako bi savladavanje gradiva i učenje bilo lako, neposredno i kroz igru. Mobilni telefoni i mobilne aplikacije omogućavaju da dete na indirektan način uči putem pokušaja i pogrešaka, odnosno, da dete igrajući edukativne kvizove odgovara na postavljena pitanja; i kada ne zna odgovor, ono ga nasumice daje, a kviz nakon datog odgovora obaveštava koji je odgovor tačan i sledeći put kada se dete bude susrelo sa tim pitanjem/pojmom znaće tačan odgovor.

Izbor mobilne aplikacije/igrice koje ćemo dati detetu nije ni malo jednostavan: moramo proveriti da li je adekvatnog sadržaja, da li je prilagođena njegovom uzrastu, da li ima reklama (koje znaju da budu neprimerene), da li ima hiperlinkova koji ga mogu odvesti ka neželjenim sadržajima… Sledeći problem sa kojim se susrećemo je mali broj edukativnih, mobilnih aplikacija na srpskom jeziku!

Sagledavajući ove probleme i u pokušaju da se prevaziđu, nastala je besplatna aplikacija Znak pitanja koja se može preuzeti i za Android i za IOS operativni sistem. Ovo je aplikacija koja sa svojim korisnikom komunicira pomoću simbola, tako niko nije izopšten iz mogućnosti njenog korišćenja, čak korisnik ne mora da zna da piše, što omogućava njeno samostalno korišćenje i kod dece predškolskog uzrasta.  Znak pitanja App nema reklama, nema hiperlinkova i ima „child lock” opciju, odnosno sigurnosni sistem za decu –  za izlazak iz aplikacije neophodno je 3 puta kliknuti u gornji desni ugao. Ova opcija je postavljena kako bismo onemogućili dete da izađe iz aplikacije i koristi mobilni telefon bez nadzora.

Znak pitanja App predstavlja sredstvo koje učenje pretvara u igru i razonodu. Ona omogućava samostalno pravljenje kvizova koji se u potpunosti mogu prilagoditi svim specifičnim potrebama deteta.

 • Kreiranje kvizove na onu temu koja je detetu zanimljiva,
 • Korišćenje slika koje detetu privlače pažnju,
 • Snimanje audio poruke koja će detetu privući pažnju,
 • Biranje boje pozadine i slova koja će detetu najviše prijati.

Znak pitanja App omogućava korisniku potpunu kontrolu nad svim elementima kviza:

 • boju pozadine,
 • boju slova,
 • jezik unosa teksta,
 • broj pitanja,
 • broj odgovora na postavljeno pitanje – 2, 4 ili 6,
 • slike kojima će odgovor biti prikazan,
 • samostalno unošenje/snimanje audio poruke,
 • samostalno biranje tačnih odgovora na postavljeno pitanje.

Pravljenje kviza pomoću aplikacije Znak Pitanja je veoma jednostavno i prikazano je na sledećoj slici:

Znak pitanja App - uputstvo za upotrebu

Aplikaciju Znak Pitanja možete preuzeti i za Android i za IOS operativni sistem.

A možete nam i reći šta mislite o aplikaciji ili postaviti pitanje vezano za njen rad na našoj Facebook stranici Napravi kviz i zabavi se!

Sanja Denić

Sanja Denić

Sanja Denić, dipl. defektolog rehabilitator-somatoped, od 2009. godine je zaposlena u O.Š. “Miodrag Matić”. U svakodnevnom radu sa decom primenjuje IKT kako bi ih osposobila za samostalan rad na kompjuteru i samostalno organizovanje slobodnog vremena. Radila je na izradi idejnog rešenja sajta O.Š. “Miodrag Matić”, član je Gelp tima za izradu Android aplikacije za AAC i koautor knjige “Obrazovanjem do digitalne inkluzije dece sa višestrukim smetnjama u razvoju”.

 1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?