21.11.2018

Osnažujemo mlade Rome i Romkinje da postanu konkurentniji na tržištu rada i aktivni tražioci posla

Fatima KamberovićTranskript govora Fatime Kamberović na 41. Beogradskom Ignite-u Uključi se br. 6” (7. novembar 2018. godine, Impact Hub, Beograd)

Predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma sprovodi projekat pod nazivom „Unapređivanje mogućnosti za integraciju i obrazovanje Roma u Srbiji, pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i reintegraciju povratnika“. Projekat sprovodimo uz podršku Nemačke razvojne banke, a on se sastoji iz tri različite komponente: jedna od njih se bavi obrazovanjem, druga se odnosi na zapošljavanje, a treća se tiče reintegracije povratnika.

Osnovni cilj projekta jeste aktivno uključivanje Roma i Romkinja u sve društvene tokove. Međutim, da bismo mogli da govorimo o nekom unapređenju položaja Roma, uključivanje mora biti kvalitetno.

Kada je reč o poboljšanju položaja Roma/kinja, treba istaći da je u oblasti obrazovanja ostvaren značajan pomak. Nažalost, to ne možemo reći kada govorimo o zapošljavanju.

Zapošljavanje predstavlja složen i dugotrajan proces. Neophodno je motivisati poslodavce da sarađuju, ali istovremeno treba motivisati i romsku zajednicu da aktivnije traži posao. Ono što je dobro u ovom projektu jeste činjenica da se dosta pažnje posvećuje pojedincu, tj. kandidati imaju mogućnost da unaprede svoje veštine i da putem pohađanja različitih stručnih obuka i kurseva stranih jezika, kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju ili stažiranje kod različitih poslodavaca iz javnog i privatnog sektora, unaprede svoja znanja i veštine i postanu konkurentniji na tržištu rada. Pored toga, radi se i na samopouzdanju naših korisnika, tako da oni tokom vremena zaista postaju aktivni tražioci posla.

Pripadnici romske nacionalne manjine koji su naši korisnici veoma se razlikuju po nivou i strukturi stečenog obrazovanja. Javljaju nam se Romi studenti, Romi i Romkinje koji su završili fakultete, oni sa završenom srednjom školom, ali ima i onih Roma i Romkinja koji nisu dovoljno kvalifikovani na tržištu rada. Ono što je zajednička karakteristika za sve naše korisnike jeste da dolaze iz jako siromašnih porodica.

41. Beogradski Ignite "Uključi se br. 6" - Fatima KamberovićNa primer, porodica jednog stažiste u Nišu bavi se sakupljanjem sekundarnih sirovina. Mladić se uključio u naš projekat zato što je prisustvovao našem info-sastanku, pa je želeo da pokuša i vidi da li je stažiranje u jednoj privatnoj kompaniji prilika za njega. Uključio se, mada je bio skeptičan, a sve mu je to delovalo možda malo strano, jer je prvi put morao da počne da radi, prvi put je bio deo jednog većeg sistema. Ali, taj naš kandidat se zaista jako dobro snašao i nakon tromesečnog stažiranja će dobiti zaposlenje, tj. firma ga je prepoznala kao kvalitetnog radnika i ponudiće mu ugovor o radu.

Predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma je veoma motivisano, želi da u svoj projekat uključi što veći broj mladih Roma i Romkinja i prepoznaje potrebu angažovanja mladih pripadnika/ca romske nacionalne manjine u različitim sektorima. Mi predstavljamo sponu između poslodavca i romske zajednice. Verujemo da ćemo u narednom periodu imati još više stažista i kandidata koji će pohađati različite stručne obuke i nadamo se da ćemo omogućiti zaposlenje većem broju mladih Roma i Romkinja u Srbiji.

***

41. Beogradski Ignite - prezenteri41. Beogradski Ignite pod nazivom “Uključi se br. 6”, posvećen socijalnom uključivanju, održan je u sredu, 7. novembra 2018. godine, u beogradskom Impact Hub-u. Organizatori događaja – Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Udruženje građana “Srbija u pokretu”, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) – na taj način su, već šestu godinu zaredom, tradicionalno obeležili Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i motivisali učesnike/ce i posetioce da se bore za inkluzivno društvo.

Posetioci i posetiteljke Beogradskog Ignite-a su imali priliku da čuju lične priče prezentera i prezenterki o tome kako svojim svakodnevnim zalaganjem grade društvo jednakosti za sve, i dobiju odgovore na pitanja: šta podrazumeva aktivno starenje i koje su dobrobiti IT opismenjavanja starijih osoba; kako funkcioniše interaktivna audio-igra posvećena problemima slepih i slabovidih osoba; sa kojim teškoćama se u svakodnevnom životu susreću trans osobe u Srbiji; kako je organska poljoprivreda doprinela zapošljavanju žena u Babušnici; na koji način se organizuje kvalitetna visokoškolska stručna praksa; kako poboljšati zapošljivost mladih Roma i Romkinja; na koji inovativan način se mogu ublažiti teški životni uslovi kojima su izloženi beskućnici.

Fatima Kamberović dolazi iz Surdulice, a po obrazovanju je diplomirana menadžerka. Članica je Fonda za obrazovanje Roma, a svoju priču posvetila je projektu “Unapređivanje integracije i obrazovanja Roma u Srbiji, pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i reintegracija povratnika”. Ova tema joj je veoma važna jer su u njenom središtu inkluzija Roma i Romkinja, njihovo zapošljavanje i jačanje kompetencija na tržištu rada. Upravo zato želi da njenu priču pre svega čuju mladi pripadnici/e romske nacionalne manjine. Inkluzija Roma i Romkinja je njen najveći dosadašnji izazov, ali u radu sa mladim ljudima, njihovoj upornosti i želji da napreduju pronalazi pokretačku snagu.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Vlada Republike Srbije uspostavila je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u julu 2009. godine. Tim je nadležan za jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi i pruža podršku resornim ministarstvima u razvijanju i sprovođenju politika socijalnog uključivanja, uz redovne konsultacije sa organizacijama civilnog društva. Švajcarska Konfederacija pruža podršku Vladi Republike Srbije da unapredi proces socijalne inkluzije u Republici Srbiji, u periodu od 2009. do 2021. godine, kroz projekat “Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji”. Više o Timu: socijalnoukljucivanje.gov.rs

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?