27.06.2012

E-obrazovni sadržiji na sajtovima namenjenim inkluziji Roma i Romkinja

U zemljama Evropske unije, kandidatskim i potencijalnim zemljama Zapadnog Balkana živi između 10 i 12 miliona Roma. Romi koji žive u Evropskoj Uniji jesu građani koji imaju sva prava kao bilo koji građanin Evropske unije. Veliki broj Roma živi u ekstremnoj marginalizaciji kako u ruralnim, tako i u urbanim delovima u veoma lošim socio-ekonomskim uslovima. Oni su često žrtve diskriminacije, nasilja, nezaposljenja, siromaštva, loših zdravstvenih uslova.

Marginalizovane i ranjive socijalne grupe ne bi trebalo da propuštaju beneficije informatičkog drštva, zbog svog kulturnog i socijalnog statusa. U zemljama Evropske Unije postoje različiti programi i strategije koje su razvijene kako bi se  najugroženija licima (među kojima su nezaposleni i Romi) uključili u e-obrazovni sistem. Socijalna i ekonomska inkluzija Roma je prioritet Evropske Unije.

Ovde navedeni sajtovi, se najviše baziraju na osnaživanje žena i mladih, perspektivnih Roma i Romkinja koji su društveno angažovani:

Sajt ROMLEX - dostupni romski dijalekti

Sajt ROMLEX - dostupni romski dijalekti

1. Romlex (http://romani.uni-graz.at/romlex)

Romlex je sajt koji dokumentuje leksiku Romskog jezika. Korisnicima daje pristup materijalima na različitim dijalektima romskog jezika, kao i mogućnost prevoda na evropske jezike . Romlex nije rečnik Romskog jezika u uobičajenom smislu te reči. Romlex je leksička baza. Sadrži podatke o varijacijama većine dijalekata romskog jezika. Ova baza podataka može da posluži kao osnova za buduće širenje romskih književnih resursa i romske pismenosti. Ovaj sajt nastao je zahvaljući Univerzitetu Graca, a proširen je i na Univerzitet u Mančesteru..

2. Decade of Roma Inclusion 2005-2015 (www.romadecade.org)

Ovo je sajt koji daje informacije o aktuelnim programima koje nudi dekada za inkluziju Roma i Romkinja. Dekada romske inkluzije 2005-2015 je program evropske vlade, koji ima za cilj socijalnu inkluziju Roma. Dekada je internacionalna inicijativa koja objedinjuje vlade, međunarodne i nevladine organizacije, kao i romsko civilno društvo. Ovaj desetogodišnji program se fokusira na oblasti obrazovanja, zapošljenja, zdravlja, smanjenje siromaštva, diskriminacije i rodne ravnopravnosti.

Zainteresovani se na ovom sajtu mogu informisati i aplicirati za razne seminare iz navedenih oblasti, zatim o događajima koji su vezani za romsku kulturu i tradiciju. Takođe postoje razne publikacije kojima se mladi mogu obrazovati. Kao npr. Kako napratiti finansijski izveštaj. Zemlje u razvoju mogu na primerima dobre prakse, poboljšati status Roma u svojoj državi. Još jedna pogodnost je što postoji mogućnost pristupa ovom sajtu i na romskom jeziku.

3. Oficijelni sajt Evropske Unije (http://www.europa.eu/)

Ovaj sajt je pogodan jer nudi niz podataka o dostupnim fondovima za nevladine organizacije koje se bave romskim pitanjima. Takođe nudi niz e-obrazovnih sadržaja kao na primer kako napisati projekat (http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/esf_roma_en.pdf)

4. S&D (http://www.socialistsanddemocrats.eu)

Ovaj sajt daje mogućnost gledanja raznih konferencija. Korisniku daje i mogućnost da ostavi svoje komentare, pitanja, na koja blagovremeno može dobiti odgovor. Kako bih upotpunila svoje iskustvo, prisustvovala sam video konferenciji ‘’I want a job, and I want it now” Ovoj konferenciji koja se održala u Briselu prisustvovali su mladi aktvisti širom Evrope. Izneli su svoje mišljenje, najčešće negativno, o zapošljavanju mladih bez iskustva. Jasno su Evropi izneli svoje zahteve o preduzimanju mera pri zapošljavanju mladih. Presednik evropskog parlamenta, Hanes Swoboda, istakao je da političari moraju da brinu o mladima i da im obezbede da nakon završenih fakulteta odmah dobiju posao, ali da to iziskuje uvođenje novih politika i dosta novca. Zaključak ove konferencije je bio da mladi moraju da se ujedine i jasno iskažu svoje nezadovoljstvo trenutnim stanjem u Evropi.

5. Fond za otvoreno društvo (http://www.soros.org/)

Fond za otvoreno društvo se zalaže za stvaranje tolerancije u društvu, poštovanje ljudskih i manjinskih prava, podržavanje različitih mišljenja. Podržava inicijative za unapređenje školovanja, javnog zdravlja i nezavisnost medija. Ovaj sajt nudi mnoštvo obrazovnih sadržaja i podržava inicijativa nevladinih organizacija. Takođe je moguće informisati se o stipendijama za mlade i o mogućnostima zapošljenja u Evropi i Americi.

Emanuela Stanković

Emanuela Stanković

Diplomirani filolog hispanista. Završila master studije na FON-u, na katedri za menadžment ljudskih resursa. Aktivistikinja u Udruženju mladih Roma Srbije. Pohađala seminare iz oblasti prevazilaženja nasilja u porodici i socijalnog uključivanja mladih Roma i Romkinja. Svojim aktivizmom želi da podigne svest o ravnopravnosti i jednakosti svih ljudi i doprinese boljem društvu.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?