28.04.2017

Kako to rade Šveđani

NEOSTART Autor
Unutrašnjost kuća

Unutrašnjost kuća

Pre dve godine smo imali smo priliku da posetimo organizaciju KRIS u Švedskoj koja se bavi podrškom bivšim osuđenim licima. Postoje oko dve decenije i veoma su prepoznati u švedskom društvu. Kada to kažemo, pre svega mislimo na činjenicu da su deo sistema kada se lice priprema za otpust, tako da nekoliko meseci pre slobode upoznaju lice u zatvoru i upućuju ga u to kako funkcionišu programi koje sprovode. Sedišta njihovih organizacija nalaze se u gradovima širom Švedske. Iako se vode istim principima, programi se donekle razlikuju od grada do grada, a to pre svega zavisi od podrške lokalne zajednice. Negde imaju podršku u vidu ustupanja prostora za kuće na „pola puta“, a negde ih obezbeđuju sami, dok u jednom gradu imaju na raspolaganju čak čitavu zgradu sa socijalnim stanovima.

Dnevni boravak u kući

Dnevni boravak u kući

Osnova njihovog rada jeste da bivša osuđena lica koja su uspešno reintegrisana pomažu drugima da se vrate na pravi put. Izlaskom na slobodu lice biva smešteno u jednu od njihovih kuća gde mora da poštuje određena pravila. Prvo i osnovno jeste potpuno odsustvo bilo kakvih psihoaktivnih supstanci (alkohol, droge ili neke druge vrste tableta koje menjaju stanje svesti). Svaki od članova ima pravo da bilo koga od članova testira na neku od supstanci. Ukoliko se utvrdi da u urinu lica ima neke supstance ono odmah napušta program, ali se može vratiti kad ponovo uspostavi apstitnenciju.

Kako bi se za lica koja se nalaze u kućama obezbedila najpotrebnija sredstva za život, poput hrane, higijene i odeće, umnogome pomažu sistem socijalne zaštite i nadoknade sa biroa za zapošljavanje za lica koja su nezaposlena. S obzirom da KRIS obezbeđuje smeštaj, sa novcem koje dobija lice može sebi da obezbedi najnužnije i radi na tome da nađe bolje zaposlenje i osamostali se. Pored toga, u zavisnosti od grada, u okviru organizacije su uspostavljene kuhinje koje nude obrok po minimalnoj ceni, kako bi članovi mogli da je plate.

Proston za ishranu

Proston za ishranu

Kuće u kojima lica borave uglavnom su odvojene od centralnih kancelarija (u okviru kojih su često pomenute kuhinje). U svakom gradu određeno je po jedno lice kao glavno za KRIS i ono vodi čitavu organizaciju u tom gradu. Kada govorimo o rukovođenju organizacijom, tu se pre svega misli na to da se obezbede kuće u kojima će lica boraviti, da se pokrenu poslovi u kojima rade na početku (radionice za popravku automobila, auto perionice, prodavnice polovne robe itd.), a od kojih se, između ostalog, finansira i rad same lokalne organizacije.

Svako ko se nalazi u kućama prolazi kroz tri stepena programa i u njoj najviše može boraviti do godinu dana. Poslednji, treći, predstavlja onaj sa najviše slobode u kretanju i najmanje pravila koje ograničavaju ponašanje pojedinca. Ako u tom poslednjem koraku programa lice ne izigra poverenje, pomaže mu se da se osamostali u stanu van kuće, gde može biti do dve godine, za koliko se procenjuje da je potrebno da pronađe takvo zaposlenje da može samostalno plaćati rentu i sve ostale životne dažbine.

Prostor za druženje

Prostor za druženje

Svi oni koji se trenutno nalaze na smeštaju – a vrlo su dobrodošli i oni koji su se osamostalili i nastavili život dalje, ali su i dalje članovi KRIS-a – svako jutro imaju sastanak. Ti sastanci imaju za cilj da se članovi okupe, pokreće se neka tema, svako ima pravo da kaže nešto što želi da podeli sa grupom i nakon toga se dogovaraju oko zadataka za taj dan za svakog člana.

Pored stalnih programa koje sprovodi, organizacija redovno konkuriše i za različite projekte koji su uglavnom usmereni na prevenciju kriminala i mlade. Tako je nastao ogranak koji okuplja samo mlade, sa fokusom da sa ulice skloni mlade u visokom riziku, a što se pre svega ogleda u njihovom odnosu prema školi i ispadanju iz školskog sistema.

Od pre nekoliko godina prepoznali su još jedan značajan problem u švedskom društvu koji su počeli da rešavaju. Radi se o postojanju bandi koje su veoma aktivne i regrutuju u svoje redove mlade momke. Zbog pravila koja postoje u bandama, veoma je teško napustiti ih. Zbog toga je ova organizacija u saradnji sa državnim organima počela da radi na pružanju podrške mladima koji žele da se isključe iz neke bande. Ovakav poduhvat gotovo uvek zahteva promenu identiteta i grad stanovanja. Zbog svoje mreže lokalnih kancelarija i smeštajnih kapaciteta ona uspeva da zadovolji ove kapacitete. Pravila za ove mlade su ista kao i za članove koji se uključuju direktno nakon izlaska iz zatvora.

KRIS radionice

KRIS radionice

Ovakav model rada sa bivšim osuđenim licima potpuno je primenljiv bilo gde u svetu, a to dokazuje i činjenica je da je KRIS pokrenut u nekoliko zemlja. Podrška je potrebna od strane ili države ili drugih donatora u prve dve godine, kako bi programi postali stabilni. To je potrebno pre svega zbog otvaranja i opremanja prostora gde će osobe živeti. Zatim, potrebno je i da bi se pokrenuli poslovi na kojima će biti angažovani članovi – kako da bi oni sami imali zaradu, tako i da bi se iz prihoda finansirale potrebe organizacije.

Svakako, ovakav jedan model dokazuje da je rad sa bivšim osuđenim licima moguć i da sveobuhvatna podrška daje dobre rezultate. Našem društvu, koje je svakako daleko od švedskog, ovo ostaje kao tema za razmišljanje, a pre svega u pravcu kako tako dobar model prilagoditi našem društvenom sistemu.

NEOSTART

NEOSTART

Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć - NEOSTART postoji od 2012. godine i svoje aktivnosti usmerava u svetlu promene postojećeg stanja u postpenalnoj praksi. Sprovodimo programe za pomoć i podršku bivšim osuđenim licima. Svi programi su nastali kao rezultat direktnog rada sa ciljnom populacijom i ispitivanja njihovih potreba. U budućnosti nastojimo da održimo i usavršimo postojeće programe, ali i ozbiljnije se bavimo prevencijom kriminala na svim nivoima.

  1. Danijel (Odgovori)

    Što bi rekli: “Gde smo mi, a gde je svet?”
    Bilo interesantno čuti kako se mi nosimo sa ovim problemima, i da li uopšte neko nešto radi po tom pitanju? U svakom slučaju, dobra tema za razmišljanje.

    on Friday 28, 2017