12.12.2016

Sway u nastavi

Tragajući za interesantnim, podsticajnim i korisnim sredstvima za uspešno ovladavanje nastavnim sadržajima, nastavnici nailaze na različita sredstva koja pružaju obilje mogućnosti. Da bi čas bio uspešan, a učenici sa voljom i ljubavlju usvajali nova znanja, nekada je dovoljno ispričati lekciju, a nekada treba gradivo približiti na maštovit način. Informaciono-komunikacione tehnologije u današnje vreme pružaju mnoštvo besplatnih i javno dostupnih nastavnih materijala, sredstava, aplikacija itd. Važno je mudro odabrati i sa merom koristiti mogućnosti koje se pred nastavnike stavljaju.

Sway

Jedna od mogućnosti je i Sway u nastavi. Sway je nova aplikacija (Microsoft Office) koja olakšava kreiranje i deljenje interaktivnih izveštaja, ličnih priča, prezentacija itd.

Ova aplikacija može se koristiti na časovima obrade nastavne jedinice. Tada nastavnik može prikazati u uvodnom delu časa na pametnoj tabli Sway koji je unapred pripremio, a koji sadrži uvodne napomene o lekciji, korake za obradu lekcije, sadržaje koji prethode temeljnoj obradi nove nastavne jedinice, slike vezane za obradu, snimke, istraživačke zadatke itd. Tada su učenici gledaoci koji će po završetku prikazivanja ovakve prezentacije diskutovati, voditi debate, iznositi mišljenja i učiti putem dijaloga.

Na časovima obrade nastavne jedinice, u digitalnom kabinetu ili učionici koja ima pametnu tablu, učenici i nastavnik mogu u toku obrade nastavne jedinice zajedno kreirati Sway od materijala pripremljenih u skladu sa istraživačkim zadacima koje su dobili na prethodnom času. Po završetku časa, nastavnik može učenicima veoma lako podeliti link koji ih vodi do lekcije nastale zajedničkim radom na času.

Na časovima utvrdjivanja nastavnih jedinica, Sway može sadržati različite vrste zadataka, testova, igrica, asocijacija, ukrštenica itd.

Pogodan je i za kreiranje nastanih jedinica za učenike kojima je potrebna dodatna podrška u učenju. Učenici koji imaju problema sa čitanjem i pisanjem (disleksija i disgrafija) na ovaj način mogu dobiti lekcije sa auditivnim i vizuelnim sadržajima, prilagođenim tako da za usvajanje nastavnog sadržaja nije nužno ovladavanje veštinom čitanja i pisanja.

Sway ima mogućnost uključivanja Prikaza pristupačnosti za sve učenike kojima je potrebna dodatna podrška u radu. Kada se u aplikaciji uključi Prikaz pristupačnosti , omogučava se da se šema boja menja (crno-belo) radi obezbeđivanja visokog kontrasta za lakše čitanje teksta, olakšava se navigacija (vertikalni prikaz), raspored se predstavlja vertikalno kako bi korisnici mogli da se fokusiraju na jedan po jedan deo sadržaja, specijalizovane grupe (koordinatne mreže, projekcije slajdova, nizovi itd.) razdvojene su radi obezbeđivanja lakšeg pristupa sadržaju, uklanjaju se suvišne animacije zbog ometanja pažnje itd. Ova aplikacija veoma je pogodna za sve korisnike koji koriste čitače ekrana. Više informacija na: Prvi koraci. Na ovom mestu može se naći sve o aplikaciji Sway: dobar uvod u Sway,  kako da dođete do ostalih sadržaja kreiranih putem ove aplikacije, upoznati se sa listom tasterskih prečica i akceleratora koji su trenutno podržani u aplikaciji i sve o najvažnijim  funkcijama  pristupačnosti. Evo i jednog odličnog kursa za ovladavanje ovom aplikacijom, link: Introduction to Sway 

Lekcija napravljena pomoću aplikacije Sway

sava

Ovo je slika početne stranice nastavne jedinice napravljene pomoću aplikacije Sway u skladu sa principima univerzalnog dizajna za učenje koji podrazumeva valjanu pripremu tekstualnog materijala (izdvajanje ključnih informacija, upotreba  kratkih rečenica, izbegavanje stranih reči, objašnjavanje nepoznatih reči poznatim i usvojenim rečima i terminima, izbegavanje  crtice za prenošenje reči u sledeći red, izbegavanje fusnota itd.), vizuelnog  materijala (korišćenje  iste vrste slika u celom materijalu, kraći video),  oblikovanje teksta (jasni i razumljivi naslovi, izbegavanje  velikog broja podnaslova i posebnih odeljaka, dovoljno široke margine za bolju preglednost teksta, razmak između odlomaka,  odlomak ne treba počinjati uvučenim redom itd.)

Link: https://sway.com/cvjsvsIUNZHEp4Sc

Jednostavnim deljenjem linka učenici dolaze do lekcije koja u sebi sadrži audio i video zapise, fotografije, mape, skice i sve potrebne informacije koje služe za što bolju obradu nastavne jedinice.

Ivana Kovačević

Ivana Kovačević

Ivana Kovačević je diplomirala školske 2004/2005. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master studije je završila školske 2009/2010. na istom fakultetu. Profesor je srpskog jezika u Osnovnoj školi ,,Dr Dragan Hercog“ u Beogradu, voditelj je obuka, učesnik na projektima za ravnopravno uključivanje učenika u obrazovni proces, administrator obrazovnih sajtova, platformi itd. Ivana se posebno interesuje za oblasti IKT, inkluzije i upotrebe motivacionih igara u nastavi srpskog jezika sa učenicima sa razvojnim smetnjama.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?