Opismeni se – promeni se

U svetu u kome pismenost podrazumeva čak i korišćenje kompjutera na zavidnom nivou, odsustvo ove bazične veštine predstavlja hendikep.