30.11.2016

Opismeni se – promeni se

NEOSTART Autor

Skoro trećina građana Srbije ima nedovršenu ili samo završenu osnovnu školu, što znači da je nekvalifikovana, funkcionalno nepismena, a nekada samo prepoznaju slova ili su potpuno nepismeni. U današnjem svetu u kome se  pod pismenošću podrazumeva čak i korišćenje kompjutera na zavidnom nivou, odsustvo ove bazične veštine predstavlja veliki hendikep.

Kako deca ispadaju iz obrazovnog sistema? – odsustvo podrške, izloženost rizicima

NEOSTART: Oipsmeni se - promeni seKako neko može da bude nepismen u 21. veku? Sigurno nije hteo da uči, bio je bezobrazan. Trebalo je roditelji da ga nateraju. Roditelji moraju da brinu o svojoj deci, uče sa njima. Ovo su rečenice koje često možemo čuti, a zanemarimo da neki roditelji zaborave šta sve čini njihovu ulogu. I gde su tu onda deca?

Prepuštena sama sebi i ulici u uzrastu od 7 do 12 godina kada treba da budu u školi i stiču osnovne veštine, bez podrške polako gube korak. Izostaju sve više i više, ne ide im, ne uklapaju se. Beže. Nema ko da ih vrati.

Neku decu su roditelji terali da kradu da bi mogli da borave u kući, emotivno i fizički zlostavljali, drugu su ostavili da brinu sama o sebi sa 12 godina, bez dinara i bez krova nad glavom.

Zamislite sebe kao dete u takvim uslovima. Morate da preživite i tada škola nije prioritet.

Zamislite da ste umesto ljubavi dobijali batine, umesto zaštite i krova nad glavom bili prepušteni ulici. Koliko nas bi preživelo? Koliko nas bi ostalo dobro u duši?

A ima onih koji su uspeli i jedno i drugo. Oni koji su pobedili sami sebe.

Zašto im je potrebna podrška / koje su posledice? – funkcionalna nepismenost

Neka deca tako odrastu, postanu mladi ljudi, upadajući u sve veće probleme dok ne dođu do vaspitno–popravnog doma. A nekima, da apsurd bude veći, to omogući da po prvi put imaju krov nad glavom, siguran obrok i vreme da razmisle. I dosta njih se pokaje i poželi da se promeni. Međutim, kada izađu na slobodu, suočavaju se sa istim problemima kao i ranije. I pored velike želje da se uklope u društvo na svakom koraku nailaze na prepreke.Tu dolazimo do “hoću, ali ne mogu”. A verovali ili ne, u osnovi najveću prepreku predstavlja nepismenost. Neretko se radi o osnovnoj pismenosti, a gotovo uvek o funkcionalnoj.

Suočivši se sa jednim ovakvim saznanjem i vapajima mladih za pomoć i podršku, odlučujemo da nešto promenimo. Pokrećemo program “Opismeni se – promeni se”.

Kako izgleda rad na  programu opismenjavanja?

NEOSTART: Oipsmeni se - promeni seProgram je osmišljen prema potrebama korisnika. A potreba je bila jasna – kako brzo naučiti da se čita i piše, kako brzo naučiti kako se koristi računar, piše sms, popunjava formular itd. Samu tehniku rada kreirali smo zahvaljujući stručnoj podršci jedne učiteljice koja radi u školi za obrazovanje odraslih i psihologu koji se bavi mladima. Sve ove obuke, materijal za rad i opremljen deo prostora za rad na opismenjavanju ne bi bio moguć da nismo imali podršku Erste banke kroz program Centrifuga za 2016. godinu.

U početku se javljala nelagodnost kod korisnika jer ih je bilo sramota što su nepismeni. To smo polako prevazilazili prihvatajućim stavom i puno usmerenošću ka njemu  i njegovim interesovanjima. Ovakav stav nam je omogućio i da ih bolje razumemo, da posredno naučimo nešto o njima, da nađemo „zajednički jezik“, stvorimo dobar odnos i tako podstaknemo motivaciju za rad. Radovali smo se zajedno svakoj novoj radionici, svakom novom koraku, svakom napretku. A radovali su se i oni i svoje zadovoljdstvo pokazivali brzim napretkom iz dana u dan.

Kako neko nepismen može nečemu da nas nauči?

NEOSTART: Oipsmeni se - promeni seOvaj program je pre svega razmena znanja. Ne uče samo oni od nas, učimo i mi od njih. Uče nas o životu. Svaka radionica bila je životna pouka. Trudimo se da uključimo naše korisnike u kreiranje našeg programa, tako da i oni daju svoje mišljenje, svoj doprinos, da im bude interesantno. Oni su mladi ljudi sa svojim interesovanjima i svaki rad ide lakše i lepše na temi koja im je bliska. U materijale smo uvrstili tekstove rep pesama koje vole, stripove, obrasce za zdravstveno osiguranje, tekstove narodnih pesama, tekstove o avionima i svemu onome što im izaziva interesovanje. Ono što nas stalno vodi, što stalno imamo na umu kada radimo sa njima je da je nekada dovoljna samo jedna osoba koja će da se potrudi malo više nego što je uobičajeno. I rezultat neće izostati.

Ujedinjeni za novi start

I tu nije kraj. Trenutno je u naš program opismenjavanja uključeno 5 korisnika. I dalje učimo zajedno. I dalje se radujemo svakom novom radnom danu. Radujemo se svakom novom slovu, svakoj reči, svakom kliku – svakom novom savladanom zadatku koji ih približava njihovom cilju da jednog dana postanu ravnopravni građani ovog društva.

NEOSTART

NEOSTART

Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć - NEOSTART postoji od 2012. godine i svoje aktivnosti usmerava u svetlu promene postojećeg stanja u postpenalnoj praksi. Sprovodimo programe za pomoć i podršku bivšim osuđenim licima. Svi programi su nastali kao rezultat direktnog rada sa ciljnom populacijom i ispitivanja njihovih potreba. U budućnosti nastojimo da održimo i usavršimo postojeće programe, ali i ozbiljnije se bavimo prevencijom kriminala na svim nivoima.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?