08.08.2016

TOP 7 objava Facebook stranice “Inicijativa za inkluziju – VelikiMali”

Objave koje slede postavljane su tokom dužeg vremenskog perioda na Facebook stranici Inicijative za inkluziju VelikiMali, a za predstavljanje na Blogu o socijalnom uključivanju odabrane su na osnovu broja lajkova i deljenja, kao i broja ljudi do kojih su doprle.

01.


49.353 people reached

02.


28.337 people reached

03.


13.386 people reached

04.


10.210 people reached

05.


9.541 people reached

06.


7.618 people reached

07.


6.249 people reached

IZI VelikiMali

IZI VelikiMali

Od osnivanja 12. aprila 2000. godine, Inicijativa za inkluziju VelikiMali radi na promociji i zaštiti prava dece sa smetnjama u razvoju u skladu sa Konvencijom o pravima deteta. Oblasti na koje je fokusiran naš rad: pravo dece sa smetnjama u razvoju na kvalitetno obrazovanje; pravo na život u porodici (prevencija institucionalizacije); razvijanje i promovisanje socijalnog modela u pružanju podrške deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom

  1. Топ 7 објаве не остављају места за коментаре. Једноставне саме објаве говоре све што треба рећи.

    on Monday 8, 2016