08.06.2016

Radio „LGBT Srbija“

Marko Lumo Autor

lgbti_radioLjubitelji radija, kao medija preko kog se informišu ili samo slušaju plej liste koje je neko unapred uredio za nih, od 1. februara 2016. godine su u prilici da slušaju tematski osmišljen radio posvećen LGBTI zajednici. Naime, Udruženje „LGBT Srbija“ pokrenulo je, sopstvenim sredstvima i donacijama građana i drugih pravnih lica, volontersku aktivnost Radio „LGBT Srbija“ kao produkt nastao nakon samostalnih projekata Aleksandra Stričevića, predsednika ovog udruženja, uključujući projekat Rock Clinic Radio, komunikacije sa zajednicom i drugim organizacijama, a uobličen je nakon sprovedenih fokus grupa AS Centra koje je finansirala Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Cilj osnivanja Radija „LGBT Srbija“ je stvaranje stabilne produkcije medija namenjenog LGBTI zajednici i ostalim marginalizovanim grupama, kao i edukaciji i informisanju građana. Aktivnosti radija se sprovode kroz produkciju emisija edukativne, informativne, zabavne i kontakt forme u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva i stručnim kadrovima. Stvaranjem i učvršćivanjem jednog ovakvog transparentnog medijskog prostora za LGBTI zajednicu, putem koga bi se ostvarili brojni zajednički ciljevi kako LGBTI zajednice tako i drugih marginalizovanih grupa kroz širok programski sadržaj, inkluzija pripadnika i pripadnica LGBTI zajednice u Srbiji dobija jednu sasvim drugačiju dimenziju.

Iz Udruženja „LGBT Srbija“ navode da su specifični ciljevi projekta Radija „LGBT Srbija“ smanjenje homofobije, promovisanje LGBTI kulture, umetnosti i ljudskih prava, informisanje javnosti o događajima i manifestacijama vezanim za LGBTI tematiku, edukacija ciljnih grupa, promovisanje PLHIV populacije i njihovih potreba, informisanje u slučajevima diskriminacije i napada, pružanje pravne i psihološke pomoći, pružanje stručnih saveta iz oblasti zdravlja, umetnosti, sporta i kulture kroz emisije koje se emituju na radiju, podsticanje interne komunikacije u samoj zajednici kao i komunikacije između LGBTI zajednice i opšte populacije, podizanje tolerancije i promovisanje vrednosti modernog i tolerantnog društva, deizolacija, detabuizacija ciljnih grupa, inkluzija, podsticanje i komunikacija sa LGBTI i PLHIV populacijom iz unutrašnjosti kao i stvaranje objektivnog, održivog i nezavisnog LGBTI tematskog medija.

Kao primarnu ciljnu grupu ovo udruženje je targetiralo osetljive grupe mladih (LGBTI osobe, muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, injektirajuće korisnike droga, seksualne radnike, migrante, zatvorenike i osobe koje imaju HIV ili hepatitis C), kreatore politika odn. donosioce odluka, zdravstvene radnike, korisnike pravnih usluga, organizacije civilnog društva i medije. Takođe, produkti aktivnosti Radija „LGBT Srbija“ dosegnuće i mlade pripadnike heteroseksualne zajednice, stara i nemoćna lica, srednjoškolce i studente, korisnike zdravstvenih usluga, umetnike i sportiste.

U dosadašnjem radu, pokazalo se da je Radio „LGBT Srbija“ naišao na dobar prijem i podršku LGBTI zajednice, organizacija civilnog društva kao i pojedinih institucija. Pored toga, potpisani su i ugovori o saradnji na projektima sa udruženjima AS Centar, OEF i Žena Plus. Obezbeđena je medijska podrška, objavljivanje i prenošenje sadržaja preko štampanog i elektronskog izdanja magazina Optimist. Takođe, za svega dva meseca volonterskog rada, Radio „LGBT Srbija“ je uspeo da okupi preko 1500 pratilaca na društvenoj mreži Fejsbuk, kao i preko 2500 pratilaca zvanične Fejsbuk strane Udruženja „LGBT Srbija“. Program radija se emituje 24 sata dnevno, i u prvih 60 dana emitovano je 90 sati „živog“ programa od kojih je 50 sati programa samostalne produkcije, dok je 30 sati programa ostvareno u saradnji sa gospodinom Daren Hainom iz Melburna.

Kako bi poboljšali vidljivost i uticaj projekta Radio „LGBT Srbija“, u ovom udruženju planiraju proširenje strim preže, nadogradnju sajta i aplikacija, kao i ostvarivanje saradnje sa radio emiterima širom Srbije kako bi se deo sadržaja prenosio u etar i time postigla veća slušanost i uticaj na građane. Naknadno, snimljen sadržaj bi bio dostupan za skidanje na sajtu udruženja, kao i za preslušavanje na YouTube i SoundCloud sajtovima što će dovesti do trajnog pristupa informacijama. Do tada, program Radija „LGBT Srbija“ možete pratiti klikom na link: www.radio.lgbtsrbija.org

Marko Lumo

Marko Lumo

Diplomirani ekonomista, muzičar, pisac u pokušaju, aktivista (po opredeljenju). Borac (rečima) za ljudska prava svih, sa fokusom posebno usmerenim ka LGBTI osobama, rešen da svoju borbu podigne na lestvicu iznad, i kroz institucije pokuša da pomogne unapređivanju položaja LGBTI osoba. Od marta 2015. godine radi na projektu “Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu” koji sprovodi Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Rođen 1990. godine. Ksenijin ujak i Helin prijatelj.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?