04.05.2016

Učenje na daljinu

Učenje na daljinu, poseban vid nastave koji podrazumeva prostornu udaljenost učenika i nastavnika, poznato je vaspitno-obrazovnom sistemu veoma dugo. Sredinom 18. veka postojale su dopisne škole u Evropi, a putem pošte učenici su dostavljali svoje radove i završne testove kako bi bili ocenjeni. Kasnije, sa dolaskom radija i televizije, uređaja koji prenose zvuk i sliku, dolazi do pojave kurseva koji se organizuju preko ovih uređaja.

Nove tehnologije donose sve bolje uslove za pohađanje učenja na daljinu. Danas je sprovođenje učenja na daljinu nezamislivo bez interneta, kompjutera i specijalizovanih obrazovnih platformi, od kojih izdvajamo Moodle, Blackboard Learning System, ILIAS, JoomlaLMS, OLAT, Claroline, Atutor, eFront itd. Zajednička osobina ovih platformi je da predstavljaju zatvorene i kontrolisane sisteme za učenje, namenjene nastavnicima  i učenicima. Sadrže pažljivo kreirane mehanizme za administraciju, dokumentovanje, praćenje i analizu napredovanja učenika. Podaci o učenju i testiranju čuvaju se u bazi podataka koja se nalazi na serveru. Pažljivo kreirani i posebno adaptirani nastavni materijali omogućavaju učenicima da, prema sopstevnoj odluci i u skladu sa prilikama u kojima su se našli, planiraju i samostalno odlučuju kada će učiti, a obrazovni materijali su im dostupni u svako doba.

Razlozi za ovakav vid učenja su mnogobrojni. Nekada su isključivo geografski faktori presudni za realizovanje nastave na daljinu, a nekada prekid kontinuiranog učenja u matičnoj školi zbog odlaska učenika na bolničko lečenje, prelaska  sa bolničkog na kućno lečenje ili odlazak na lečenje u inostranstvo.

her 1. Slika: Sajt OŠ „Dr Dragan Hercog“, odeljak za učenje na daljinu, portal za učenje, link: osdrdraganhercog.edu.rs

Pored nastave koja se odvija u bolničkim i kućnim uslovima, OŠ „Dr Dragan Hercog“ poslednjih sedam godina organizuje upravo nastavu na daljinu sa učenicima koji prelaze sa bolničkog na kućno lečenje ili svoje lečenje nastavljaju u inostranstvu. Ovaj neophodni i jedini način učenja za mnoge učenike širom Srbije  realizovan je kao deo  projekta „Učenje na daljinu“ u okviru projektnog ciklusa „Podizanje kapaciteta  škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju“, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i DILS-a (školska 2009/2010. godina).

Sa početkom realizacije učenja na daljinu, časove koji su ranije organizovani na uobičajen način, neposredno i tradicionalno, pomoću žive reči nastavnika sa učenikom koji ispred sebe ima svesku, knjigu, olovku, trebalo je prilagoditi posebnim uslovima rada posrednim putem, preko interneta, uz pomoć pažljivo biranih veb alatki, koje će na najbolji način pomoći u realizovanju nastave, vodeći računa o uzrastu učenika. Nastavnici su prošli adekvatne obuke za pružanje ovakvog vida nastave. Svakodnevno se prate novi trendovi u skladu sa ubrzanim napretkom informaciono-komunikacionih tehnolgija i stalno se usavršavaju da bi svojim učenicima na najbolji način pristupili i pružili valjano znanje. Za postavljanje obrazovnih materijala i kreiranje posebnih kurseva po predmetima odabrana je Moodle platforma na srpskom jeziku koja nudi obilje različitih mogučnosti, od kojih ističemo mehanizme za procenu postignuća učenika, a u velikoj je prednosti u odnosu na druge  sisteme kada je reč o lokalizaciji na srpski jezik i ćirilično pismo.

 

slika

2. Slika: Film o učenju na daljinu

U dugogodišnjoj praki OŠ „Dr Dragan Hercog“ pokazalo se da je učenje na daljinu u starijim razredima osnovne škole nezamislivo bez jasno utvrđenog rasporeda časova i konferencijskog poziva, (pored portala, platformi, sajtova itd.) zbog uzrasta kada učenik ne može uvek bez nadzora samostalno, savesno i kontinuirano obavljati svakodnevne radne zadatke. Posle sedam godina rada, sada sa sigurnošću može se reći da ovakav vid nastave u velikom stepenu doprinosi održavanju kontinuiteta u učenju,  pomaže da učenici nastave školovanje i vodi ka odabiru željene profesije. Učenici pomoću mogućnosti umrežavanja preko interneta  uče u vršnjačkom okruženju jer zbog  zdravstvenog stanja privremeno ili trajno nisu u mogućnosti da školovanje nastave u matičnoj školi.

U svom nastojanju da učenicima pruži što kvalitetnije obrazovanje, škola je preduzela inisijativu i dobila posebno adaptiranu učionicu sa najmodernijom opremom za izvođenje ovakvog vida nastave. Projekat ,,Digitalna učionica — učenje na daljinu “ predstavljen je opštini Savski venac 2013. godine. Rukovodstvo opštine prepoznalo je značaj projekta i učinilo sve da se on realizuje.”

Prvi čas učenja na daljinu  iz ove učionice realizovan je 21. aprila 2016. godine . Tada je snimljen  i film o prvom času realizovanom na ovaj način. U filmu su učestvovali đaci i nastavnici škole,  u režiji direktora škole.

Film: Učenje na daljinu

Ivana Kovačević

Ivana Kovačević

Ivana Kovačević je diplomirala školske 2004/2005. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master studije je završila školske 2009/2010. na istom fakultetu. Profesor je srpskog jezika u Osnovnoj školi ,,Dr Dragan Hercog“ u Beogradu, voditelj je obuka, učesnik na projektima za ravnopravno uključivanje učenika u obrazovni proces, administrator obrazovnih sajtova, platformi itd. Ivana se posebno interesuje za oblasti IKT, inkluzije i upotrebe motivacionih igara u nastavi srpskog jezika sa učenicima sa razvojnim smetnjama.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?