09.03.2016

Ko je Fodža?

focdha_logoCentar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om “AS” pokrenuo je inicijativu da i Srbija dobije svoj CSF (Civil Society Forum) za pitanja HIV/AIDS-a, kao što postoji na nivou EU pod pokroviteljstvom Evropske komisije. Tim povodom “AS” se obratio za finanisjku podršku TACSO kancelariji u Srbiji i okupio 21 organizaciju civilnog društva, koje su zajedno diskutovale o prioritetima u oblasti javnog zagovaranja radi unapređenja položaja osoba koje žive sa HIV/AIDS-om u Srbiji.

Problemi su brojni, ali formiran je FOCDHA – Forum organizacija civilnog društva za HIV/AIDS koji će da angažuje kapacitete 21 udruženja kako se pitanja od značaja za osobe sa HIV/AIDS-om ne bi skinula sa dnevnog reda donosioca odluka u svetlu promene prioriteta i drugih društvenih tokova (migrancije, prirodne nepogode i sl).

Po izlasku Global fonda, koji je u Srbiji bio glavni donator za pitanja HIV/AIDS-a i značajno pomagao naš zdravstveni sistem – od nabavke lekova, edukacije zaposlenih, nabavke opreme, do jačanja korisnika/ca, ostalo je još nerešenih pitanja, a neka se ponovo otvaraju, poput izrade nove Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS-a, pratećeg akcionog plana i budžeta koji treba da prati akcioni plan.

Preciznije govoreći, sledeći problemi su izlistani kao zagovarački prioriteti ovog Foruma u naredne dve godine:

  • Obezbeđivanje psihosocijalne, medicinske i pravne podrške za osobe koje žive sa HIV/AIDS-om.
  • Obezbeđivanje novije generacije lekova za HIV koji ne koštaju više od starih, ali imaju manje negativnih efekata, kao što je praksa u EU zemljama. Trenutno stanje je takvo da je Srbija među prvim zemljama u regionu po skupoći lečenja osoba sa HIV-om, a naprotiv, koriste se manje dobri lekovi. Takođe postoji odlična laboratorijska oprema, donacije EU koja se ne koristi, tvrde neki korisnici terapije.
  • Obezbeđivanje dovoljnog broja testova rezistencije na terapiju radi individualizacije terapije budući da, zavisno od osobe do osobe, neki tretmani jednostavno nisu dobro rešenje za svakoga, zatim obezbeđivanje testova koji broje količinu HIV virusa u organizmu i testova koji mere imunitet.
  • Klinika za lečenje HIV-a (Klinika za infektivne i tropske bolesti) je u jako lošem stanju, zidovi, plafon, fasada, dosta toga treba da se renovira.
  • Broj zaposlenih stručnjaka na klinici je premali, samo 3 doktora.
  • Potrebno je osnovati Centar za podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-om koji će biti deo zdravstvene i socijalne zaštite, umesto postojećeg projektnog finansiranja koje je nekontinuirano i nedovoljno.
  • Potrebno je osnovati “regionalnu apoteku” kao regulatorno telo koje će na nivou regiona izdavati dozvole za lekove, jer na nacionalnom nivou kada se izdaje dozvola za lekove, makar u oblasti HIV-a, farmaceutskim kompanijama se ne isplati da plasiraju lek s obzirom na cenu dobijanja dozvole za upotrebu leka. Na ovaj način bi dozvola koštala isto kao i ranije, ali bi važila za čitav region.
  • Potrebna je finansijska podrška samom Forumu koji bi trebao da se registruje da bi mogao da aplicira za sredstva za zagovaračke projekte. Registraciju prate određeni troškovi, zatim samo funkcionsanje mreže pored brojnih pravilnika i statuta zahteva strateško i akciono planiranje i finansiranje održavanja skupštine članica.
  • Potrebna je i anti-stigma kampanja i kampanja protiv disrkiminacije osoba koje žive sa HIV/AIDS-om budući da su zbog neznanja te osobe izložene diskriminaciji pri zapošljavanju i dobijanju medicinske nege, što je dokazano kroz slučajeve situacionog tesitranja diskriminacije.

focdhaForumu organizacija civilnog društva za HIV/AIDS (FOCDHA), u šali zvanom Fodža zbog neobičnog akronima, želimo svu sreću u daljem radu i brojne zagovaračke uspehe u 2016, a oni će nas izvestiti o ostvarenim pomacima sledeće godine u ovo vreme. Već se razgovaralo o kampanji “Ko je Fodža?” i takmičenju “Nacrtaj Fodžu!” gde bi se kroz teaser metode kampanje zaintrigirala javnost i time dovela u oblast interesovaja za HIV/AIDS.

Za više informacija posetiti link: https://www.facebook.com/FOCDHA/?fref=ts

Dražen Zacero

Dražen Zacero

Odrastao na selu, živi u gradu. Sa 12 godina odlučio je da bude aviomehaničar i pravnik, čudna kombinacija ali kada ste dete, sve može. Jedno se desilo, a drugo samo što nije, jer je apsolvent Pravnog fakulteta u Beogradu. U međuvremenu počeo da se bavi socijalnim inovacijama a naročito ih voli tamo gde ih nema tj. da menja naizgled nepromenjive sisteme i to na načine na koje nikome do sada nije palo na um. Interesovanja: transformativno liderstvo, istorija, pravne nauke, socijalna politika, socijalna zaštita, inovacije, prevencija nasilja, razvoj i upravljanje projektima, socijalni uticaj.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?