22.03.2016

Dva puta do susreta, Jelena i Nikola

Nikola i Jelena bi trebalo da stignu do mesta susreta, ali će Nikoli trebati dosta više vremena da to uradi. Nikola Arsić je osoba sa hendikepom i mnogi delovi Beograda su mu nepristupačni. Jelena Žigić je volonterka Asocijacije Fotografskih Autora.

Video (link) je deo projekta OkO beogradskih ulica (www.okobeogradskihulica.com).

OkO beogradskih ulica ima za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa hendikepom, koristeći fotografiju kao univerzalno sredstvo komunikacije, kroz jedan autentičan umetničko-dokumentaristički pristup od strane samih autora fotografija, osoba sa hendikepom koje su primorane da se ulicama otežano kreću. Na ovaj način direktno, bez posrednika, povećava se vidljivost problema, spoznaju se prepreke i poteškoće u njhovoj svakodnevici jer će najšira društvena zajednica videti svet njihovim očima. Državne institucije u čijoj nadležnosti jeste implementacija evropskih zakona i standarda koji treba da olakšaju život osobama sa hendikepom će biti potaknute na njihovo efikasnije rešavanje.
Fotografije su sa snimanja videa.

.IMG_8830 edit res IMG_8837 (2) IMG_8841 edit res IMG_8842 (2) IMG_8847 IMG_8849 IMG_8850 IMG_8853 IMG_8856 IMG_8861 IMG_8864 IMG_8865 edit res

Dragan Kujundžić

Dragan Kujundžić, fotograf, Beograd 1957. 1988-2010 fotograf i urednik fotografije u različitim medijima u Srbiji od 2010 slobodni fofograf Objavljivao fotografije u brojnim svetskim i domaćim medijima. Omiljene teme: portreti, reportaže, dokumentarna fotografija, ekstremni sportovi... Nagrade: 2007 drugo mesto na konkursu Statusa i prvo mesto u news kategoriji YUPRESSPHOTO 2007. Izložbe: "Munjevito" Beograd 2004, 2010 "Primenjena nostalgija" Beograd i Madrid, 2011 "Gradski rudari" Beograd i Novi Pazar.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?