15.05.2012

Saradnjom protiv loših uslova rada

Kampanja CRNO NA BELO - logotipGostujući bloger: Anđelka Marković, savetnica za PR na projektu „Dostojanstven rad za svakog“

Kampanja za dostojanstven rad pod nazivom “Crno na belo – Zajedno smo glasniji” (www.crnonabelo.com) pokrenuta je kako bi se građani koji čine radno aktivno stanovništvo ohrabrili da budu glasniji u borbi za svoja prava, da bi se motivisali da iznesu svoja iskustva. Da bi se uključili i povezali. Takođe, kampanja je pokrenuta da bi se pravni i institucionalni okvir unapredili  i izgradilo pratnerstvo sa širokim krugom vladinih i nevladinih aktera u cilju unapređenja uslova za dostojanstven rad u Srbiji.

Šta znači dostojanstven rad? Dostojanstven rad znači socijalnu zaštitu u slučaju bolesti ili trudnoće. Dostojanstven rad znači biti slobodan od eksploatacije. Dostojanstven rad znači dozvoliti ljudima da se organizuju i zastupaju svoje interese kolektivno kroz sindikate i da se uključe u istinski dijalog kao građani i radnici. Dostojanstven rad znači radno mesto bez diskriminacije ili zlostavljanja, na kome se zarade isplaćuju i gde se poštuju propisi o bezbednosti i zdravlju na radu. Zato što iako trenutno može donositi prihod, rad bez ikakvih prava na duži rok razara i osiromašuje i radno sposobno lice i njegovu porodicu. Zato što ako postoje uslovi za dostojanstven rad može se ostvariti napredak i pojedinca i društva u kome on/ona živi i radi.

Stvaranje uslova za dostojanstven rad je od izuzetne važnosti, pogotovu za društvo kakvo je Srbija i sve zainteresovane strane imaju razlog da se taj standard postigne:

–  Interes je građana da se više govori o konkretnim slučajevima diskriminacije i kršenja prava, da saznaju više o tome kako da svoja prava zaštite i odbrane;

– Interes je poslodavca da prihvati principe dostojanstvenog rada, jer njegov uspeh zavisi dobrim delom i od zadovoljnih i radu posvećenih radnika;

– Interes je države i cele zajednice da se smanji rad na crno, da se izmiruju obaveze prema državi i da se tako primenjuje princip solidarnosti prema onima koji realno ne mogu sami da privređuju.

Da bi konačni cilj u potpunosti bio ostvaren, da bi u društvu videli promenu koju želimo, potrebna je sinergija najšireg fronta institucija i organizacija. Ulogu u unapređivanju ovog korpusa prava građana mogu i moraju, ali nije dovoljno da imaju jedino organizacije / institucije koje su stručne na polju ekonomskih i socijalnih prava, koje se bave postizanjem zadovoljavajućeg nivoa poštovanja ovih prava i sl. Front nužno mora biti širi.

“Ako želis da ostvariš društvenu promenu, nikad ne računaj da ćeš u tome uspeti sam. Moraš da imaš saveznike”, reči su Dejvida Koena, suosnivača Instituta za zagovaranje i jednog od ključnih stratega brojnih društvenih i političkih reformi u Sjedinjenim Američkim Državama i vodeće ličnosti u pritiscima vršenim sredinom prošlog veka na Kongres SAD da uskrati podršku ratu u Vijetnamu.  Povezivanje je ključni element nadogradnje. Saradnja je jednostavan, a moćan alat kojim se stvari lakše i vidljivije pomeraju na bolje, a loše lakše uklanjaju sa puta. Kampanja “Crno na belo – Zajedno smo glasniji” pokrenuta je sa namerom da se ojačaju temelji borbe za veći stepen poštovanja ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji. Temelj pak ostaje samo običan kamen ako nadogradnje nema i ako ta ista nadogradnja nije stalna, trajna, održiva. Samo punom posvećenošću i povezanošću građana, poslodavaca, institucija, medija, organizacija civilnog društva, aktera koji žele reformu u Srbiji, pritisak može postati dovoljno jak da bismo uklonili sve prepreke, pre svega način na koji se neke odluke donose ili ne donose. Znači, ako želimo veće poštovanje svojih ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, samo je jedno pitanje na koje treba da odgovorimo: Da li smo spremni za saradnju?

*Kampanja “Crno na belo” realizuje se u okviru projekta “Dostojanstven rad za svakog”. Popunite “Interaktivni upitnik o dostojanstvenom radu”, utvrdite u kakvim uslovima obavljate svoj posao i saznajte da li radite dostojanstveno…

 1. Nataša Lukić (Odgovori)

  Hvala Vam što ste nas informisali o projektu “Dostojanstven rad za svakog”. Prerasla sam kategoriju radno aktivnog stanovništva, pa mi je sada žao što ranije nisam bila glasnija- kada je to trebalo uraditi. Bilo bi dobro da nađete načina kako bi se što više građana motivisalo da se ohrabre, iznose svoja iskustva, predlažu i postanu, kako Vi to navodite, “akteri koji žele reformu u Srbiji.”.
  Kako sam razumela da projekat traje godinu dana,mišljenja sam da u tom periodu treba osnažiti sve mehanizme i sl. koji će za stalno funkcionisati kao društvema praksa ( da tako kažem), a koja se neće prekinuti eventualnim završetkom projekta.
  Odličan Vam je portal, izuzetno pregledan, veoma sadržajan, lepo dizajniran…baš lak za upotrebu, u najepšem smislu rečeno.Na Fejsbuku imate informacija koje su veoma značajne za sve starosne strukture, što ukazuje da su, u najširem smislu, svi građani ciljna grupa u Vašoj kampanji.
  Jako je važno kako što pre da sa ovim informacijama i mogućnostima doprete do najvećeg mogućeg broja građana.Želim Vam u tome puno uspeha.

  on Tuesday 15, 2012