24.09.2015

OkO Beogradskih ulica, foto-radionice

Cilj projekta OkO beogradskih ulica (http://www.okobeogradskihulica.com/) je bio poboljšanje kvaliteta života osoba sa hendikepom, koristeći fotografiju kao univerzalno sredstvo komunikacije, kroz jedan autentičan umetničko-dokumentaristički pristup od strane samih autora fotografija, osoba sa hendikepom koje su primorane da se ulicama otežano kreću. Organizator projekta je bila AFA-Asocijacija Fotografskih Autora, a koordinator projekta je bio autor ovog bloga.

Polaznici projekta, koji su ujedno i njegovi neposredni korisnici, jesu bili mladi organizovani u okviru Udruženja studenata sa hendikepom (www.ush.rs). Njihova inkluzija je bila prioritet projekta, a u realizaciji su aktivno bili uključeni i volonteri, mladi fotografi koji su bili polaznici našeg prethodnog projekta OkO Srbije. Početak realizacije projekta je bio septembra 2014. godine.

Ukupno je održano 10 foto-radionica a plan je bio da traju po dva školska časa, ali je svaka od njih trajala duže, najviše zbog velikog interesovanja polaznika i njihovih pitanja. Radionicama je prisustvovalo prosečno 8 polaznika, a broj je varirao u zavisnosti od studentskih obaveza članova USH. Na radionicama je radioničar predavao osnove fotografije, istoriju fotografije, kompoziciju, tehničke karakteristike foto-aparata, elemente fotografisanja, kao i korišćenje foto-aparata koje poseduje AFA sa kojima će biti realizovano fotografisanje na terenu.

Radionicama su prisustvovali i volonteri na projektu i pomagali su u demonstracijama i fotografisanju.

 

Dragan Kujundžić

Dragan Kujundžić, fotograf, Beograd 1957. 1988-2010 fotograf i urednik fotografije u različitim medijima u Srbiji od 2010 slobodni fofograf Objavljivao fotografije u brojnim svetskim i domaćim medijima. Omiljene teme: portreti, reportaže, dokumentarna fotografija, ekstremni sportovi... Nagrade: 2007 drugo mesto na konkursu Statusa i prvo mesto u news kategoriji YUPRESSPHOTO 2007. Izložbe: "Munjevito" Beograd 2004, 2010 "Primenjena nostalgija" Beograd i Madrid, 2011 "Gradski rudari" Beograd i Novi Pazar.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?