19.06.2015

Zvezdarski model brige o najisključenijim građanima

Članovi Volonterskog servisa u akciji

Članovi Volonterskog servisa u akciji

Odgovornost za razvoj usluga i servisa za ranjive grupe stanovništva u lokalnim zajednicama, država je prenela u nadležnost lokalnih samouprava. Definisala je i mehanizam namenskih tansfera za pomoć sa nacionalnog nivoa za razvoj usluga u nedovoljno razvijenim lokalnim samoupravama.

Međutim, nije definisala mehanizam kako „naterati“ one lokalne samouprave koje ne spadaju u najnerazvijenije, a ne razvijaju usluge za osetljive grupe, da to i čine ako za njima postoji potreba. Primer je usluga pomoć u kući za odrasle i starije, za kojom, bez ikakve sumnje, postoji potreba u svakoj lokalnoj zajednici, a nje nema u više od trećine opština u Srbiji. Za lokalne samouprave tih zajednica slobodno možemo reći da nisu dovoljno socijalno odgovorne.

Za razliku od takvih lokalnih samouprava, postoje i one opštine koje predstavljaju izuzetne primere vođenja odgovorne socijalne politike, uprkos činjenici da nemaju definisane nadležnosti ni neophodna budžetska sredstva za razvoj servisa, kakav je slučaj sa opštinama grada Beograda. Beogradska opština Zvezdara sa svojim Volonterskim servisom je inspirativan i bez svake sumnje primer dobre prakse koji zavređuje poštovanje.

Iako je u Beogradu odgovornost za razvoj servisa za osetljive grupe na gradskoj samoupravi, nadležni u opštini Zvezdara nisu ostali „gluvi“ na obraćanje građana, posebno samohranih starijih koji predugo čekaju na traženu pomoć gerontodomaćice u kući finansiranu od strane Grada, a nemoćni su i treba im odmah pomoć u svakodnevnom funkcionisanju, kao i osoba sa invaliditetom koje žive bez porodičnog staranja. Još 2011. godine, osnovali su Tim za volontersku podršku građanima Zvezdare jer su verovali da se i volonterskim angažmanom može mnogo toga promeniti nabolje. Danas je to ogranizaciona jedinica opštine, Volonterski servis, mesto u koje dolaze svi – i oni koji traže pomoć i oni koji nude pomoć.

Danas, Volonterski servis ima 40-ak volontera i preko 250 korisnika usluga na mesečnom nivou. U 2014. godini, volonterski angažman imalo je oko 60 volontera/ki koji su svojim uslugama opsluživali i podršku pružili za preko 300 korisnika/ca.

Koje to usluge svojim sugrađanima volonteri pružaju?

Terenske posete u kućnim uslovima – ovaj program je namenjen starijima i osobama sa invaliditetom kojima treba pomoć i podrška u svakodnevnom funkcionisanju (nabavka hrane i kućnih potrepština, obavljanje lakših kućnih poslova, a pre svega druženje i razgovor). Ove posete se realizuju dva puta nedeljno u trajanju od po sat i po.

Moj majstor – program manjih popravki u kućama samohranih starijih, nemoćnih i građana slabijeg imovinskog statusa. Majstor definiše kvar, ukoliko je moguće – popravi ga bez kupovine novih delova, a ukoliko je potrebna nabavka delova, obavi je od novca korisnika ili, ako korisnik nema sredstava, taj račun pokriva lokalna samouprava.

Apoteka na točkovima – Volonterski servis ima partnerski sporazum sa Domom zdravlja Zvezdara po kome volonterke/volonteri odlaze i preuzimaju recepte i potom u apoteci lekove (redovnu mesečnu terapiju) i dostavljaju na kućnu adresu korisnika. Korisnik odlazi kod lekara samo u slučaju potrebe za pregledom.

Biblioteka na točkovima –Volonterski servis ima partnerstvo i sa Bibliotekom „Vuk Karadžić“, u koju volonterke/volonteri odlaze i obavljaju besplatno učlanjenje i kućnu dostavu knjiga onim starijim koji to ne mogu da lično urade ili to čine kada se stariji razbole.

Savetovalište za pojedince i porodice – je program psihosocijalne podrške koji se realizuje u kućnim uslovima ili u prostorijama Volonterskog servisa, a nekada, po potrebi, i putem telefona.

Pravna pomoć –Pojedini volonteri su obučeni, odnosno specijalizovani da daju pravne savete, informacije o pravima iz oblasti socijalne zaštite, uslovima i načinima njihovog ostvarivanja.

Škola računara za seniore, maj 2014.

Škola računara za seniore, maj 2014.

Konačno, razvili su i bogat Program radionica i drugih događaja koje realizuju po unapred utvrđenoj dinamici i sadržaju u prostorijama Volonterskog servisa ili u lokalnoj zajednici. Realizuju kreativne, zanatske, umetničke i edukativne radionice. Imaju i Školu računara za seniore. Organizuju razne žurke, tribine, manifestacije, obeležavanja prigodnih dana poput Međunarodnog dana starijih i druge. Već drugu godinu za redom, upravo povodom 1. oktobra – Međunarodnog dana starijih, raspisuju Konkurs za najinspirativniju, najkreativniju, najporuku i najideju o dostojanstvenoj, uspešnoj i ispunjenoj starosti i starenju, danas i ovde (na Konkursu 2014. godine učestvovala su 52 autora, uzrasta od 9 do 82 godine, sa 89 svojih radova).

Organizovano odlaze na manifestacije koje se organizuju u gradu, a primerene su i starijima, poput Festivala zdravlja, Sajma za treće doba…

Sve gore nabrojane usluge i aktivnosti, izuzev Kuhinje na točkovima, organizuje i finansira Gradska opština Zvezdara kao stalne socijalne usluge koje su za građane Zvezdare besplatne. Pravo na korišćenje navedenih usluga imaju lica kojima treba pomoć u svakodnevnom funkcionisanju, a imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine, žive sami ili su bez porodičnog staranja, i ne koriste usluge gerontodomaćice. Neophodno je da se lično ili telefonom prijave da imaju potrebu za nekom od navedenih vrsta podrške, kako bi bili uključeni u aktivnosti.

Tim za volontersku podršku građanima sačinio je i Kodeks za korisnike volonterskih usluga. Neki od osnovnih elementa tog Kodeksa su: lična dobrovoljnost korisnika; besplatno pružanje usluga; poštovanje pravila dogovorene saradnje i definisanih usluga koje nekom treba pružiti; blagovremeno obaveštavanje koordinatora o svakoj promeni od značaja za dalje korišćenje volonterskih usluga; postavljanje i poštovanje granica i međusobno poštovanje volontera i korisnika…

Usluge korisnicima pružaju volonteri, na prvom mestu Zvezdarci, a ima ih i sa drugih beogradskih opština. Volonteri se regrutuju među punoletnim osobama i to studentima, nezaposlenima koji čekaju prvo zaposlenje, a ima ih i među onima koji su zaposleni. Jedna trećina među volonterima su i penzioneri sa 60 i više godina. Osobe koje žele da volontiraju, lično se prijavljuju i, pre nego što budu izabrane i dobiju status volontera, moraju da prođu intervju/prvi razgovor, a zatim im se obezbeđuje osnovna obuka po akreditovanom programu obuke. Kada Tim donese odluku da neko ispunjava osnovne uslove, budući volonter pribavlja dokaze da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivičan postupak. Potom odlazi u Dom zdravlja na Zvezdari, gde se vrše njegovi pregledi i potom dobija obavezno zdravstveno uverenje o sposobnosti za volontiranje u kućnim uslovima.

Ovaj Volonterski servis radi po modelu koji je sertifikovan kod nadležnog Ministarstva, pa su na taj način uspostavili standarde u volontiranju na lokalnom nivou. Volonterske aktivnosti organizuju u skladu sa Zakonom o volontiranju, za koga kažu da predstavlja dobru početnu osnovu za regulisanje najvažnijih elemenata, ali naglašavaju i da bi taj Zakon mogao da se poboljša na taj način što bi stimulativno delovao na potencijalne organizatore volontiranja, a nikako da ih „odgovara“ od te dobre i korisne namere, što je u sadašnjim okolnostima često slučaj.

Najveće zasluge, po meni, za ideju uspostavljanja Volonterskog servisa i njegovog uspešnog razvoja i obogaćivanja sadržaja, kako bi se u što većoj meri izašlo u susret potrebama građana, zaslužuje gospođa mr Radmila Urošević, pomoćnik šefa Odeljenja za društvene delatnosti GO Zvezdara. Ona je ponosna na već petu godinu uspešnog funkcionisanja Servisa i naglašava da kroz njega „nastoje da ostvare razvojnu funkciju koju nudi volontiranje, kao i koncept sveživotnog učenja, socijalizacije i humanizacije svakodnevnog života svih generacija – pojedinaca, porodica i celokupne lokalne zajednice“.

Šampioni 2013/2014

Šampioni 2013/2014

Organizatori volontiranja veliku pažnju pridaju informisanju javnosti o svojim aktivnostima, uslugama i rezultatima. Za njihov rad čulo se i mnogo dalje od granica lokalne opštine, pa čak i izvan grada Beograda.

Za svoj rad dobili su više priznanja, a za 2013/2014.godinu i nacionalnu nagradu NALED-a i RTS-a u kategoriji servisnih usluga za građane.

Verujem da bi ovakav servis mogao, u određenoj meri i kratkoročno, da nadomesti nedostatak profesionalnih servisa za podršku građanima u nekim lokalnim zajednicama, kao i da amortizuje pritisak na postojeće službe Pomoći u kući, kakav je slučaj na Zvezdari. Međutim, on ne može i ne treba da bude zamena za profesionalne službe Pomoći u kući, uprkos činjenici da manje košta, ali može, uz njih, da još više obogati ponudu sadržaja koji bi bili dostupni za dobrobit građana u lokalnoj zajednici.

Foto: Arhiva Volonterskog servisa

Nadežda Satarić

Nadežda Satarić

Nadežda Satarić je magistar socijalne politike, po osnovnom obrazovanju socijalna radnica. Ima dugogodišnje iskustvo u socijalnoj zaštiti - skoro 25 godina je radila u državnom sektoru na institucionalnoj zaštiti starih ljudi, a od 1999.godine je u nevladinom sektoru, gde se bavi socijalnim politikama i zaštitom najisključenijih grupa građana sa posebnim naglaskom na stara lica. Rukovodilac je nevladine organizacije „Snaga prijateljstva“ – Amity koja predvodi klaster za stare u procesu socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?