26.05.2015

OkO beogradskih ulica, inkluzivna radionica

Cilj projekta OkO beogradskih ulica (http://www.okobeogradskihulica.com/) je bio poboljšanje kvaliteta života osoba sa hendikepom, koristeći fotografiju kao univerzalno sredstvo komunikacije, kroz jedan autentičan umetničko-dokumentaristički pristup od strane samih autora fotografija, osoba sa hendikepom koje su primorane da se ulicama otežano kreću. Organizator projekta je bila AFA-Asocijacija Fotografskih Autora, a koordinator projekta je bio autor ovog bloga.

Polaznici projekta, koji su ujedno i njegovi neposredni korisnici, jesu bili mladi organizovani u okviru Udruženja studenata sa hendikepom (www.ush.rs). Njihova inkluzija je bila prioritet projekta, a u realizaciji su aktivno bili uključeni i volonteri, mladi fotografi koji su bili polaznici našeg prethodnog projekta OkO Srbije. Početak realizacije projekta je bio septembra 2014. godine.

Inkluzivna radionica je održana 9. septembra 2014. godine, kojoj su prisustvovali koordinator projekta, foto-radioničar,  asistentkinja na projektu, volonteri projekta i polaznici. Radionicu je organizovao partner na projektu Udruženje studenata sa hendikepom u svojim prostorijama u Beogradu. Radionicu su vodili Ivana Adamović, Koordinatorka za inkluzivne omladinske politike USH i Milan Janković, Izvršni direktor USH. Radionica je trajala 4 školska časa i radioničari su nam objasnili šta je to hendikep, kako se ponašati u odnosu sa hendikepiranom osobom, koje su to asistivne, pomoćne tehnologije koje se koriste da bi poboljšale funkcionalne mogućnosti osoba sa hendikepom. Takođe smo učestvovali u simulaciji situacije gde smo mi polaznici glumili, tj stavljali se u poziciju osobe sa hendikepom. Takođe smo učestvovali u testu poznavanja teoretskih i praktičnih pristupa problema hendikepa kroz istoriju.

Ova radionica je bila vrlo korisna nama koji smo je pohađali, kako za samu realizaciju projekta OkO beogradskih ulica, tako i za naš svakodnevni život i susretanje sa osobama sa hendikepom.

 

Dragan Kujundžić

Dragan Kujundžić, fotograf, Beograd 1957. 1988-2010 fotograf i urednik fotografije u različitim medijima u Srbiji od 2010 slobodni fofograf Objavljivao fotografije u brojnim svetskim i domaćim medijima. Omiljene teme: portreti, reportaže, dokumentarna fotografija, ekstremni sportovi... Nagrade: 2007 drugo mesto na konkursu Statusa i prvo mesto u news kategoriji YUPRESSPHOTO 2007. Izložbe: "Munjevito" Beograd 2004, 2010 "Primenjena nostalgija" Beograd i Madrid, 2011 "Gradski rudari" Beograd i Novi Pazar.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?