25.05.2015

GELP APLIKACIJA

Sanja Denić Autor

Screenshots_2015-05-23-05-52-03GELP predstavlja Android aplikaciju namenjenu deci sa smetnjama u razvoju i to prevashodno neverbalnoj, odnosno deci sa nemogućnošću verbalnog izražavanja.

GELP aplikacija proizašla je iz saradnje ETŠ  „Nikola Tesla“ i OŠ „Miodrag Matić“ i ona predstavlja produkt dobre volje mladih ljudi da nesebično ulože svoje vreme u aplikaciju koja će deci sa smetnjama u razvoju olakšati svakodnevne aktivnosti. Učenici ETŠ  „Nikola Tesla“ izradili su aplikaciju, uz pomoć njihove profesorke stučnog predmeta, kao i defektologa.

SARADNJA

Prilikom prvog sastanka učenici ETŠ “Nikola Tesla” su izrazili želju da naprave aplikaciji koja će omogućiti i olakšati komunikaciju osobama sa poteškoćama u govoru, njihovu želju sam na osnovu svog iskustva rada sa decom sa smetnjama u razvoju, roditeljima te dece i kolegama, usmerila na izradu aplikacije namenjenu deci sa višestrukim smetnjama u razvoju. I tako smo mi, GELP tim, pre 3 godine započeli izradu GELP aplikacije. Za mene, rad u GELP timu predstavlja jedno veoma lepo iskustvo, u koje smo svi ušli bez ikakvog prethodnog iskustva u izradi aplikacije, ali i bez iskustva u saradnji 2 potpune različite profesije. 2 profesije koje nemaju iste termine, pa smo u početku malo lutali u komunikaciji (jer se nismo najbolje razumeli, iste termine smo koristili za različite stvari, ili različite termine za iste stvari) ali naša želja da napravimo nešto korisno i praktično dovela je da istrajemo u našoj nameri. I sada nakon 3 godine imamo aplikaciju koju želimo da podelimo sa svima koji su zainteresovani da je  koriste.

GELP AOLIKACIJA IZ UGLA DEFEKTOLOGA KOJI JE UČESTVOVAO U NJENOJ IZRADI

Na osnovu prethodnog iskustva u radu sa decom sa smetnjama u razvoju, njihovim roditeljima i kolegama, pred sebe i svoj tim sam postavila sledeće ciljeve:

  • Da aplikacija bude besplatna,
  • Da aplikacija bude na srpskom jeziku,
  • Da aplikacija bude izuzetno jednostavna za korišćenje,
  • Da aplikacija bude interaktivna.

ČEMU SLUŽI GELP APLIKACIJA

GELP aplikacija deci sa nemogućnošću verbalne komunikacije omogućava uspostavljanje komunikacije sa svojom neposrednom sredinom. Ta alternativna i augmentativna komunikacija koju GELP aplikacija omogućava uspostavlja se pomoću kartica kojima dete daje do znanja šta želi, ne želi, pomoću kojih odgovara na pitanja, izražava svoje želje, potrebe, stavove.

KAKO GELP APLIKACIJA RADI

GELP radi tako što roditelj ili stručnjak koji radi sa detetom pravi kartice kojima ono izražava svoje mišljenje, stavove, potrebe i želje.

Svaka kartica sastoje se od:

  • sličice,
  • tekstualne poruke i
  • audio poruke.

Dete pritiskom na određenu karticu aktivira audio poruku i na taj način uspostavlja komunicira- odgovara na postavljena pitanja, traži nešto…

Sličica omogućava detetu da na osnovu konkretne slike kaže šta želi.

Aplikacija ima i 2 ikone za brze odgovore, koje se ne mogu menjati. To su smajlija za DA i tugajlija za NE. Pomoći ovih ikona dete umesto da klima ili odmahuje glavom može dati brze odgovore na kratka i jednostavn pitanja.

MOGUĆNOSTI UPOTREBE GELP APLIKACIJE

Kao sredstvo komunikacije

GELP aplikacija se može koristiti kao sredstvo kominikacije. Neposredni korisnik, u skladu sa svakodnevnim aktivnostima deteta pravi kartice koje mu omogućavaju da izrazi svoje svakodnevne potrebe.

Kao sredstvo za savladavanje redosleda radnji u svakodnevnim aktivnostima

GELP možemo koristiti i kao raspored dnevnih aktivnosti kojima će se dete voditi u toku dana- svaka radnja će imati svoju karticu i dete će izborom kartice koja se nalazi nakon kartice koja predstavlja završenu radnju znati koja ga aktivnost sada iščekuje.

GELP možemo koristiti i kako bi dete savladalo redosled radnji u aktivnostima samoposluživanje. Ovde imamo primer pranja ruku, gde svaka kartica pored audio poruke o aktivnosti koja treba da bude izvršena, a fotografija prikazuje izvodjenje te aktivnosti.

Screenshots_2015-05-25-18-36-43

Kao sredstvo davanja odgovora u nastavnim aktivnostima

GELP možemo koristiti u nastavnim aktivnostima tako što ćemo pripremiti kartice koje će predstavljati odgovore na pitanja koja ćemo postavljati detetu. Ovde imamo primer upotrebe GELP aplikacije za učenje boja- detetu možemo pokazivati predmete, a ono će odabirom na karticu nam reći koje je boje koji predmet.

Screenshots_2015-05-25-18-38-01

Kao didaktičko sredstvo za savladavanje gradiva

GELP možemo koristiti kako bi dete savladalo određeno nastavno gradivo. Ovde imamo primer kako GELP možemo koristiti u nastavi srpskog jezika za recitovanje pesmice. U pitanju je jednostavna pesmica koja je prikazana karticama. Kartice nisu poređane po redu, već su izmešane, tako da dete da bi izrecitovalo pesmicu mora da bira kartice pravilnim rasporedom, kako što i pri recitovanju mora da se priseća pravilnog rasporeda reči u stihu.

Screenshots_2015-05-25-18-36-27

 

GELP tim čine učenici ETŠ “Nikola Tesla” Nikola Zdraveski, Slaviša Blešić, Ivan Cumpf i Bogdan Todić , nastavnika ETŠ “Nikola Tesla” Jasna Ristić i dipl. defektolog OŠ “Miodrag Matić” Sanja Denić.

Ukoliko ste zainteresovani za primenu aplikacije u Vašem radu, za njeno preuzimanje javite se na

jasnaristic@hotmail.com

ili

ssanjaddenic@gmail.com

Sanja Denić

Sanja Denić

Sanja Denić, dipl. defektolog rehabilitator-somatoped, od 2009. godine je zaposlena u O.Š. “Miodrag Matić”. U svakodnevnom radu sa decom primenjuje IKT kako bi ih osposobila za samostalan rad na kompjuteru i samostalno organizovanje slobodnog vremena. Radila je na izradi idejnog rešenja sajta O.Š. “Miodrag Matić”, član je Gelp tima za izradu Android aplikacije za AAC i koautor knjige “Obrazovanjem do digitalne inkluzije dece sa višestrukim smetnjama u razvoju”.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?