06.04.2015

Jednostavna inkluzija

Sanja Denić Autor

Da li sajt škole mora da bude dosadan i namenjen samo roditeljima budućih učenika? Nažalost, uglavnom je tako, na sajtove škola ide se po potrebi i to kako bi se saznalo gde se ona nalazi, da bi se pogledala galerija fotografija, upoznali sa radom, istorijom škole.

sd_pocetna

Kada sam počela sa izradom sajta škole u kojoj radim, prvo što sam uradila bilo je istraživanje sajtova drugih škola, odnosno  šta ostale škole imaju na svojim sajtovima. Skoro sve web prezentacije škola su iste – oficijalni deo, namenjen upoznavanju sa radom, istorijom škole, gde se škola nalazi… Ali sam pronašla i da neki sajtovi škola imaju forume za učenike ili delove sajta na kojima učenici mogu da preuzmu materijale u digitalnoj formi, neophodne za određene predmete. To mi se učinilo veoma zanimljivo i svrsishodno, sajt škole koji je u službi učenika, njihovog obrazovanja, koji im olakšava školovanje i došla do zaključka da SAJT ŠKOLE TREBA DA KORISTE UČENICI! I tada sam odlučila da napravim sajt koji će učenici škole u kojoj radim moći da koriste!

Radim u školi koju pohađaju učenici sa višestrukim smetnjama u razvoju, tako da nisam mogla jednostavno da napravim forum ili da postavim lekcije, morala sam da pronađem način kako da sajt škole učinim pristupačnim našim učenicima. Prvo pitanje koje sam postavila sebi bilo je „Šta je to, što mogu da stavim na sajt, a što će učenici naše škole moći da koriste i kod kuće i u školi?“ i na to pitanje sam odmah imala odgovor – IGRICE. Internet je prepun besplatnih, lako dostupnih igrica koje deci omogućavaju i igru i učenje, odnosno koje omogućavaju učenje kroz igru. Dakle, odluka je pala da će sajt škole pored onog (dosadnog) oficijalnog dela koristiti i kao portal koji će učenike voditi ka besplatnim igricama koje se mogu naći na internetu. Dakle cilj idejnog rešenja sajta je da se učenicima omogući da savladaju određeno gradivo igrajući se na kompjuteru. I tako sam pronašla određeni broj besplatnih igrica koje su u FULL SCREEN modu i koje nemaju reklama ili banera koje bi učenike mogle voditi ka neprikladnim i neželjenim sadržajima. Igrice koje se nalaze na sajtu škole sa korisnikom ne komuniciraju ni putem audio, ni putem teksualnih poruka, čime je prevaziđena prepreka engleskog jezika koji preovladava u besplatnim online igricama. Korišćenje ovih igrica je instinktivno. Dete putem pokušaja i pogrešaka dolazi do tačnog odgovora,a igrica ga ohrabruje pozitivnom animacijom ukoliko je odgovor  tačan ili ga ponovo vraća na pitanje i traži ponovno davanje odgovora.

Već sam napomenula da radim u školi koja se bavi obrazovanjem dece sa višestrukim smetnjama u razvoju i veliki broj naših učenika ne zna da čita i tako sam se našla pred sledećom preprekom -Kako omogućiti deci, učenicima koji ne znaju da čitaju da SAMI koriste sajt i da sami dolaze do igrica, kako im omogućiti samostalnost u korišćenju školskog sajta? Pa kako drugačije nego sličicama! Dakle konačna odluka je sledeća NAPRAVIĆU DEO SAJTA KOJI ĆE UČENICI KOJI NE ZNAJU DA ČITAJU MOĆI DA KORISTE SAMOSTALNO TAKO ŠTO ĆE VIZUELNO PAMTITI SLIČICE KOJE ĆE IH VODITI DO ŽELJENE IGRICE.

I tako je nastao sajt OŠ „Miodrag Matić“. Sajt namenjen učenicima naše škole, sajt koji će deci koja inače samostalno ne mogu da koriste internet omogućiti samostalan izbor igrice koje će dovesti do savladavanja određenog gradiva.

sd_pocetna_ucenici

IKONE

I ikone koje se nalaze na sajtu škole su u službi  učenika naše škole. Deci sa smetnjama u razvoju ponekad je veoma teško da shvate uzročno – posledičnu vezu kompjuterskog miša i kursora na ekranu, zbog toga ikone na sajtu menjaju boju. Sajt naše škole na prvi pogled deluje anemično, sve je u nijansama ljubičaste i sive boje i ukoliko ne pomerate kompjuterski miš, ništa se neće ni promeniti, ali prilkom pomeranja miša, odnosno kursora, ikona na kojoj je kursor prosto oživljava, sličica dobija boju i ona odskače od svih ostalih ikona/sličica koje su u sivim i ljubičastim nijansama. Na ovaj način deci je omogućeno da na indirektan način savladaju rad kompjuterskim mišem, odnosno omogućeno im  je da ne razmišljajući o tome u kom pravcu pomeraju kompjutrski miš nauče da prate i kontrolišu kursor na ekranu.

Sajt OŠ „Miodrag Matić“ se sastoji iz 2 dela:

  • Dela namenjenog oficijalnoj prezentaciji rada škole,
  • Delu namenjenom učenicima naše škole.

 

UČENICI

Deo sajta koji je namenjen učenicima  nalazi se iza ikone „UČENICI“. Ovim delom sajta se krećete pomoću ikona, odnosno sličlica koje prikazuju šta se iza nje krije, odnosno gde će vas klik na tu sličicu odvesti.

Kada se klikne ikona „UČENICI“ otvara se stranica na kojoj se nalazi 7 sličica/ikona: 1 za povratak na početnu stranicu i 6 sličica koja vas vode korak bliže besplatnim igricama na internetu.

Besplatne igrice kojima se može pristupiti preko sajta OŠ „Miodrag Matić“ kategorizovane su u 6 kategorija:

  • OSNOVE – igrice koje su namenjene savladavanju rada na računaru,
  • MUZIKA – igrice za stvaranje muzike, upoznavanje sa instrumentima,
  • CRTANJE – igrice sa sllikanje, crtanje…,
  • SLOVA – igrice za učenje ćiriličnih slova azbuke,
  • BROJEVI – igrice za učenje brojeva i osnovnih matematičkih pojmova,
  • SLAGALICE – puzzle i ostale igirce slaganja i konstrukcije.

sd_osnove

Prilikom izbora sličica koje će biti korićene za izradu ikona vodila sam se idejom da one trebaju da zainteresuju dete, da ih motivišu da vide šta će se desiti njihovim izborom, odnosno klikom na njih, ali isto tako i da što verodostojnije  prikazuju šta se iza njih nalazi. Pa tako ikone, sličice koje prikazuju kategorije igrica, na veoma jednostavan i slikovit način prikazuju do kog tipa igrica ćete doći njihovim izborom: do igrica za učenje slova doći ćete tako što ćete izabrati ikona na kojoj dečak sedi u školskoj klupi i piše, do igrica za slikanje doći ćete izborom ikone koja ima sličicu devojčice koja slika… Svaka ikona pored sličice ima i naziv, čime se na indirektan način kod deteta stimuliše globalno čitanje.

sd_gde_gledas

 

OFICIJALNI DEO SAJTA ŠKOLE

Oficijalni deo sajta škole se nalazi iza svih ostalih ikona koje se nalaze na početnoj stranici i govore o  radu škole, istoriji škole, kućnom redu… svim onim stvarima koje su neophodne za jednu uspešnu prezentaciju škole.

sd_linkovi

Ali i ovde sam se potrudila da napravim nešto što će olakšati rad svima koji rade sa decom i koji u svom radu želi da koriste kompjuter. Odnosno, postoji deo koji se naziva „DIGITALNI DIDAKTIČKI MATERIJALI“ na kojem se mogu preuzeti PowerPoint prezentacije koje su napravili nastavnici OŠ „Miodrag Matić“ i koje koriste u radu sa decom sa smetnjama u razvoju.

sd_dig_did_materijali

Sajt OŠ „Miodrag Matić“ nije gotov proizvod, on će se menjati, igrice će se dopunjavati i menjati, kao i digitalni didaktički materijali koje budemo izrađivali. Pa posetite nas, a možete nam i poslati vaše PowerPoint prezentacije koje ćemo podeliti sa svima koji posete naš sajt.

Sanja Denić

Sanja Denić

Sanja Denić, dipl. defektolog rehabilitator-somatoped, od 2009. godine je zaposlena u O.Š. “Miodrag Matić”. U svakodnevnom radu sa decom primenjuje IKT kako bi ih osposobila za samostalan rad na kompjuteru i samostalno organizovanje slobodnog vremena. Radila je na izradi idejnog rešenja sajta O.Š. “Miodrag Matić”, član je Gelp tima za izradu Android aplikacije za AAC i koautor knjige “Obrazovanjem do digitalne inkluzije dece sa višestrukim smetnjama u razvoju”.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?