23.10.2014

Digitalna bubamara

Sanja Denić Autor

BubamaraDa li dete sa govorno-jezičkim poteškoćama, ili potpunim izostankom govora može učestvovati u školskoj priredbi recitujući pesmicu? Može, i to uz pomoć kompjutera!

Moglo bi se reći da se digitalna inkluzija najlakše može ostvariti omogućavanjem osobama sa smetnjama u razvoju uspostavljanja neverbalne komunikacije sa njihovom neposrednom okolinom, pomoću kompjuterskih komunikacionih pomagala i asistivnih tehnologija. Asistivne tehnologije su veoma često nedostupne, a softverska rešanja komplikovana za upotrebu, što nameće potrebu za kreativnošću i pronalaženjem jednostavnih, lako dostupnih rešenja.

Evo jedne, veoma jednostavne PowerPoint prezentacije koju svako, uz malo truda, može da napravi i prilagodi potrebama deteta.

PowerPoint prezentacija pesmice “Bubamara” je omogućila učeniku V razreda osnovne škole, sa nemogućnošću verbalnog izražavanja i nesavladanim spososbnostima čitanja i pisanja, da po prvi put učestvuje u školskoj priredbi sa svojim drugarima.

PowerPoint prezentacija “Bubamara” se sastoji od sličica koje zamenjuju reči pesmice. Svaka sličica ima svoju audio poruku, koja se aktivira klikom na sličicu. Pesmica se recituje tako što se klikće sličica po sličica, adekvatnim redosledom.

Prezentaciju možete preuzeti pritiskom na Bubamara

Bubamara

Cvetom šeta naka šara,

Gle, pa to je bubamara.

Bubamaro, baš si slatka,

Samo su ti krilca kratka.

Da preletiš 3 ulice,

Čak do moje drugarice.

Da joj kažeš da je volim,

Hajd’ poleti, kad  te molim.

Sanja Denić

Sanja Denić

Sanja Denić, dipl. defektolog rehabilitator-somatoped, od 2009. godine je zaposlena u O.Š. “Miodrag Matić”. U svakodnevnom radu sa decom primenjuje IKT kako bi ih osposobila za samostalan rad na kompjuteru i samostalno organizovanje slobodnog vremena. Radila je na izradi idejnog rešenja sajta O.Š. “Miodrag Matić”, član je Gelp tima za izradu Android aplikacije za AAC i koautor knjige “Obrazovanjem do digitalne inkluzije dece sa višestrukim smetnjama u razvoju”.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?