23.09.2014

Speak-AŠ (III deo): Prevazilaženje prepreka

Sanja Denić Autor

Digitalna inkluzija dece sa smetnjama u razvoju predstavlja relativno novu temu kojom se uglavnom bave ljudi dobre volje, koji su spremni da odvoje svoje vreme i ulože svoje znanje u stvaranje kompjuterskih igrica koja će deci sa smetnjama u razvoju omogućiti digitalnu inkluziju, odnosno učestovanje u istim aktivnostima koje su dostupne njihovim vršnjacima. Kompjuterske igrice koje su namenjene deci sa smetnjama u razvoju stvaraju informatičari, IT tehničari koji ne poseduju znanja o sposobnostima i mogućnostima ove dece, a u tome im pomažu roditelji, prijatelji roditelja, poneki put stručnjaci koji su osposobljeni za rad sa decom sa smetnjama u razvoju i koji su spremni da udju u novo područje rada u kojem nema mnogo naučnih radova, u područje rada u kojem nema metodologije rada, u kojem se morate sami snalaziti na osnovu sposobnosti deteta sa kojim radite i svoje maštovitosti, snalažljivosti i inovativnosti.

 

computer girl

Da bi digitalna inkluzija bila ostvarljiva za decu sa smetnjama u razvoju, da bi ona bila uspešna, neophodno je osnivanje multidisciplinarnih timova, u kojima će učestvovati specijalni edukatori i rehabilitatori, pedagozi, psiholozi, umetnici (likovni, muzički), web dizajneri, IT tehničari… Ti timovi treba da se bave osmišljavanjem i izradom sajtova, multimedijalnih, interaktivnih sadržaja, igricama, edukativnim softverima, aplikacijama namenjenim deci sa smetnjama u razvoju, njihovim mogućnostima, sposobnostima, u okviru kojih će oni, možda po prvi put, moći da iskažu samostalnost u radu, što će dovesti do povećanja zainteresovanosti za rad, povećanja samopouzdanja, zadovoljstva, a samim tim i do razvijanja raznih sposobnosti i veština, ali i zarad pružanja jednakih mogućnosti koja imaju i ostala deca.

Svi koji rade sa decom sa smetnjama u razvoju svakodnevno prilagođavaju postojeće igrice, osmišljavaju nove, a sve u cilju usmeravanja pažnje deteta na aktivnost koja se nameće kako bi se određena sposobnost stimulisala. Da bi digitalna inkluzija dece sa smetnjama u razvoju bila uspešna i prilagođena individualnim mogućnostima i sposobnostima deteta sa kojim se radi, neophodno je da na raspolaganju imate mnogo raznovrsnih kompjuterskih igrica koje ćete moći da ponudite detetu.

Kompjuterskih igrica namenjenih deci sa smetnjama u razvoju je veoma malo, naročito za decu sa smetnjama u razvoju sa ne-engleskog govornog područja.

Da bi kompjuterske igrice bile dostupne svoj deci, bez obzira na jezik kojim govore, i bez obzira na maternji jezik autora igrice neophodno je pravljenje INTERAKTIVNIH I PROLAGODLJIVIH KOMPJUTERSKIH IGRICA. Bez obzira da li je u pitanju igrica koja je besplatna ili koja se kupuje (one pogotove) bilo bi poželjno da u okviru podešavanja postoji opcija prilagođavanja izlaznih poruka kompjuterske igrice, odnosno onih poruka kojima ona komunicira sa korisnikom, na taj način se omogućava da svaki korisnik sam snimi tekstualnu i audio poruku na svom jeziku.

Kompjuterske igrice sa decom sa smetnjama u razvoju su veoma jednostavne i ovakav poduhvat ne predstavlja veliki problem i posao. Kada bi sve igrice koje postoje na tržištu bile interaktivne i prilagodljive, fond dostupnih kompjutrskih igrica bi bio veći i mogućnosti stimulisanja sposobnosti i razvijanja veština kod dece sa smetnjama u razvoju pomoću kompjuterskih igrica bi bila uspešnija.

Slika je preuzeta sa ove adrese.

Sanja Denić

Sanja Denić

Sanja Denić, dipl. defektolog rehabilitator-somatoped, od 2009. godine je zaposlena u O.Š. “Miodrag Matić”. U svakodnevnom radu sa decom primenjuje IKT kako bi ih osposobila za samostalan rad na kompjuteru i samostalno organizovanje slobodnog vremena. Radila je na izradi idejnog rešenja sajta O.Š. “Miodrag Matić”, član je Gelp tima za izradu Android aplikacije za AAC i koautor knjige “Obrazovanjem do digitalne inkluzije dece sa višestrukim smetnjama u razvoju”.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?