05.08.2014

Najlepše je raditi sa decom

„U ovom poslu je lepo kada vidite napredak dece, kada su deca zadovoljna, kada dođu da vam se pohvale kako je bilo na nekom času“, rekla nam je Snežana Đorđević, diplomirani specijalni pedagog koja radi kao pedagoški asistent u OŠ Knez Sima Marković u Barajevu.

Za Zoricu Jovanović, pedagoškog asistenta u OŠ Milan Hadžić u Vojki, uspeh je to što može da pomogne u oblasti obrazovanja, jer smatra da je to jedan od ključnih načina da se romska populacija uključi u sistem. „Bilo da ste pedagoški asistent, ili da se bavite nekim drugim poslom, od vas samih zavisi na koji način ćete ga obavljati“, a Zorica svoj posao obavlja iskreno i sa ljubavlju.

Snežana i Zorica su među 25 polaznika uvodne obuke koja je obavezna za pedagoške asistente koji su zaposleni u osnovnim školama i predškolskim ustanovama. Obuka je organizovana u okviru projekta Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma, koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, a u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Centrom za doživotno učenje Univerziteta u Kragujevcu – Učiteljskim fakultetom iz Jagodine od 28. jula do 1. avgusta, 2014.

Posao pedagoškog asistenta je odgovoran i kompleksan „Pomažemo deci da savladaju gradivo, ali ih motivišemo i da unaprede znanje i idu dalje. Nekada radimo i sa roditeljima, kojima je mnogo lakše da se obrate pedagoškom asistentu, pa ih uputimo na učitelja i nastavnika, da uspostave komunikaciju. Osim toga, radimo i sa decom koja nisu romske nacionalnosti, zatim sa decom koja imaju smetnje u razvoju, obavljamo terenske posete“, kažu nam naše sagovornice.

Snežana smatra da su obuke za pedagoške asistente izuzetno važne i korisne i za ljude koji dugo rade ovaj posao, a naročito za asistente koji su tek počeli. Obuke ne samo da se bave temama poput nastavnog programa, vođenja evidencije, pripreme godišnjeg plana, pripreme za čas, već se tokom njih čuju i iskustava iz drugih škola.

Od naredne školske godine planiran je nastavak modularnih obuka za 175 pedagoških asistenata koji su zaposleni u osnovnim školama i predškolskim ustanovama širom Srbije. Snežana i Zorica se slažu u tome da je važno motivisati pedagoške asistente da nastave školovanje, jer je učenje proces koji traje ceo život.

Izvor: Evropska podrška za inkluziju Roma

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Vlada Republike Srbije uspostavila je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u julu 2009. godine. Tim je nadležan za jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi i pruža podršku resornim ministarstvima u razvijanju i sprovođenju politika socijalnog uključivanja, uz redovne konsultacije sa organizacijama civilnog društva. Švajcarska Konfederacija pruža podršku Vladi Republike Srbije da unapredi proces socijalne inkluzije u Republici Srbiji, u periodu od 2009. do 2021. godine, kroz projekat “Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji”. Više o Timu: socijalnoukljucivanje.gov.rs

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?