18.07.2014

Speak-AŠ (I deo)

Sanja Denić Autor

Postoji mnogo dobrih i kvalitetnih kompjuterskih igrica i softverskih aplikacija namenjenih radu sa decom sa smetnjama u razvoju, koja se mogu naći na tržištu, ali sve one su uglavnom na engleskom jeziku. Problematikom kompjuterskih igrica na engleskom jeziku bavićemo se kako iz ugla stručnjaka koji radi sa decom sa smetnjama u razvoju, tako i iz ugla samog deteta.

PREPREKE U KORIŠĆENJU KOMPJUTERSKIH IGRICA IZ UGLA STRUČNJAKA SA NE-ENGLESKOG GOVORNOG PODRUČJA

cartoon-image-of-computer

 • Engleski jezik i terminologija

Danas se poznavanje engleskog jezika prosto podrazumeva! Da biste bili uspešni u surfovanju internetom (bez obzira na temu) neophodno je da bar otprilike znate kako se neki termin piše, pretraživač će vas ispraviti, daće vam moguće opcije i vi ćete pronaći ono što se naumili. Ali da li je takvo poznavanje engleskog jezika dovoljno za pronalaženje kompjuterskih igrica koje se mogu koristiti u radu sa decom sa smetnjama u razvoju? Pokazalo se da dobro poznavanje engleskog jezika i njegova svakodnevna upotreba nije dovoljna jer NEPOZNAVANJE terminologije koja se koristi u kompjuterskim igricama otežava pronalaženje baš one igrice koja će omogućiti stimulaciju željene funkcije. Treba imati u vidu da sa decom sa smetnjama u razvoju rade defektolozi, psiholozi, socijalni radnici, a ne profesori informaciono-komunikacionih tehnologija.

 • Besplatne online igrice VS kompjuterskih igrica koje se mogu kupiti

Kompjuterske igrice su svoj deci veoma zabavne. One omogućavaju stimulaciju čula kroz upotrebu slika, zvuka, tona, filma i takva multimedijalna ili multisenzorna stimulacija podstiče dečiju pažnju i omogućava lakše i brže sticanje veština. Upotreba kompjuterskih igrica pored pozitvnih uticaja na kognitivni, socijalni, vizuelni i motorni razvoj dece sa smetnjama u razvoju, omogućava ovladavanje sposobnostima i znanjima koja im mogu omogućiti samostalnije i bogatije organizovanje svakodnevnih aktivnosti.

U radu sa decom sa smetnjama u razvoju nikada sa sigurnošću ne možete reći da će dete biti zainteresovano za određenu kompjutersku igricu ili pak da ga određena igrica neće interesovati, odnosno ne možemo predvideti kako će dete odreagovati na stimulus. Na nama je da probamo, da određenu kompjutersku igricu prezentujemo, odnosno ponudimo, a dete će nam samo pokazati da li mu se ta igrica sviđa i u kom pravcu će naš dalji, zajednički rad ići. A to znači da prilikom digitalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju morate da imate na raspolaganju MNOGO raznovrsnih kompjuterskih igrica koje ćete moći da ponudite detetu.

Na internetu se mogu naći mnoge besplatne kompjuterske igrice koje na veoma lep i zanimljiv način omogućavaju učenje boja, slova, brojeva… i ukoliko one u sebi nemaju audio ili tekstualnu poruku one se mogu koristiti. Besplatne kompjuterske igrice veoma retko u sebi imaju mogućnost prilagođavanja audio i tekstualne poruke, tako da je njihova upotreba ograničena. Još jedna od nedostataka besplatnih online igrica je mnoštvo reklama i hiperlinkova koje dete mogu odvesti ka nekom neželjenom i neprikladnom sadržaju.

Prvi problem kod kompjuterskih igrica koje se mogu kupuju je cena. A zatim se i kod ovih igrica pojavljuje problem engleskog jezika i terminologije! Sve te kompjuterske igrice i softveri koji su namanjeni radu sa decom sa smetnjama u razvoju nabavljaju se direktno iz zemlje porekla tako da do nas (sa ne-engleskog govornog područja) stižu bez ikakvog prevoda i uputstva. A i to što se kompjuterska igrica svidela stručnjaku, ne znači da će se i detetu svideti i tek kad počnete da je koristite možete uvideti da je dete u potpunosti nezainteresovano za nju. Tako da vam je neophodno MNOGO kompjuterskih igrica da bi mogli da primenite pravilnu i uspešnu digitalnu inkluziju dece sa smetnjama u razvoju!

Prevazilaženje prepreka pristupa informacijama predstavlja cilj digitalne inkluzije, odnosno, omogućavanje da u blagodetima digitalnog društva učestvuju svi njeni članovi. Da li nepoznavanje termina i nepotpuno poznavanje engleskog jezika čini nas (stručnjake sa ne-englskog govornog područja) digitalno marginalizovanim? A ukoliko su oni koji rade sa decom sa smetnjama u razvoju digitalno isključeni kako možemo očekivati pozitivno i uspešno digitalno uključivanje dece sa smetnjama u razvoju?

Slika preuzeta sa adrese http://bloggless.com/wp-content/uploads/2013/10/cartoon-image-of-computer.jpg

 

Sanja Denić

Sanja Denić

Sanja Denić, dipl. defektolog rehabilitator-somatoped, od 2009. godine je zaposlena u O.Š. “Miodrag Matić”. U svakodnevnom radu sa decom primenjuje IKT kako bi ih osposobila za samostalan rad na kompjuteru i samostalno organizovanje slobodnog vremena. Radila je na izradi idejnog rešenja sajta O.Š. “Miodrag Matić”, član je Gelp tima za izradu Android aplikacije za AAC i koautor knjige “Obrazovanjem do digitalne inkluzije dece sa višestrukim smetnjama u razvoju”.

 1. Djeca Doboj (Odgovori)

  Like za DIGITALNU INKLUZIJU!!! Like za Sanju Denić!!

  on Friday 18, 2014
  • Sanja Denić
   Sanja Denić (Odgovori)

   Hvala na podrsci

   on Friday 18, 2014
 2. Jasna Ristić (Odgovori)

  Puno uspeha u daljem radu i nastojanjima Vam želim.

  on Friday 18, 2014
  • Sanja Denić
   Sanja Denić (Odgovori)

   Draga Jasna
   Hvala na komentaru i zeljno iscekujem dalji zajednicki rad 🙂

   on Friday 18, 2014