30.06.2014

Ištvan Farkaš: Pesme iz nehata

liceulice Autor
Sandra Milanovic_IZDR radionica

Ilustracija: Sandra Milanović

Predstavljamo vam nekoliko pesama našeg bivšeg novosadskog prodavca, a velikog prijatelja i neumornog romskog aktiviste sa ulice – Ištvana Farkaša…

Gospodi, stani malo pre nego li

sprovedeš struju u naše udžerice,

razmisli

pa najpre nam žižak užeži

sveću oplami, petrolejkom tamu razgoni

bojim se, obnevidećemo od bljeska žarulje

oči nam previše na mrak naučile

potom nas na kurs povedi

navikni nas da budemo gospari struje

da je i koristiti, i ukrotiti, ali i opslužiti znamo

na kraju nam i zaposlenje podari

da vodove kupiti imamo iz čega

da račune na vreme podmiriti možemo

i onda dovedi, blagosloven budi za vjeki vjekov

sveticu našu struju

jedino još ti možeš da nam pomogneš

Karijera
dlanovi moji godinama samo držalje motike grlili
i u ranu zoru njive su plevili
potom ašovi i lopate se u njima nastanili
vodovod, telefon u kuće uvodili
pa su ih sekire nasledile
u kamare, podrume tuđe ogrev gomilale
dlanovi moji olovku žudili
a metle-korovače se ipak u njih se ugnezdile
prašinu pojata, tavana gonile
na kraju na sto strana ukleti dlanovi moji se razišli
a između školske table, kompjutera, diktafona,
paketa sa hranom žarače su stegli
kontejnere-krajputaše do dna pregledali
olovka-sveznadarka što knjige ispisuje
prstima mojim tek žudnja ostala

liceulice

liceulice

Organizacija Liceulice od 2010. godine realizuje praktične programe direktne podrške marginalizovanim grupama, sa ciljem njihove veće ekonomske i socijalne uključenosti. Program se realizuje kroz više aktivnosti, a najvidljivija od njih je izdavanje magazina Liceulice i njegova distribucija kroz našu mrežu prodavaca (socijalno ugrožene i marginalizovane osobe), koji zarađuju 50 procenata od svakog prodatog primerka, dok se ostatak sredstava koristi za štampanje novih primeraka i realizaciju programa podrške za naše korisnike. U proteklom periodu uspeli smo da obezbedimo posao i zaradu, psiho-socijalnu i ekonomsku podršku za više od 400 pojedinaca. Distributivna mreža se konstantno širi, a trenutno broji oko 120 prodavaca, koji prodaju približno 10.000 primeraka magazina po broju, u Beogradu i Novom Sadu. Ljude suočene sa siromaštvom i socijalnom isključenošću, koji nemaju pristupa klasičnom tržištu rada, Liceulice uključuje u mrežu prodavaca nudeći im šansu da rade , da zarade i steknu korisna znanja, veštine i motivaciju za „nov početak“. Više informacija o radu ove organizacije možete saznati na www.liceulice.org, a na ovom mestu vam predstavljamo priče i iskustva naših heroina i heroja ulice.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?