18.06.2014

Kompjuterske igrice kao sredstvo stimulacije razvoja

Sanja Denić Autor

Već smo naveli da kompjuterskih edukativnih programa i igrica na srpskom jeziku skoro i da nema, kao i da je neophodno stvaranje multidisciplinarnih timova kako bi se takve igrice stvarale. Ovaj tekst ima za cilj da ukaže kako i na koji način se kompjuterske igrice mogu koristiti kao sredstvo stimulacije razvoja. A skriveni motiv je da motiviše stručnjake raznih profesija da se udruže u timove i naprave nešto lepo, korisno i za decu sa smetnjama u razvoju, neophodno.

shutterstock_94875910

Kompjuterski programi i igrice mogu biti veoma moćno sredstvo u stimulaciji dece sa smetnjama u razvoju. Da bi njihova upotreba bila uspešna neophodno je da znamo šta to privlači dete na određenom uzrastu, šta ono može, kao i koje edukativne ciljeve možemo, pred njega postaviti. Pošto se razvoj dece sa smetnjama u razvoju ne odvija na uobičajen način, odnosno u nekim fazama razvoja se zadržavaju duže, neophodno je da na osnovu procene načine detetove igre, kao i sadržaja koji ga interesuju, prilagodimo i kompjuterske igrice, odnosno sadržaje koje ćemo mu ponuditi.

Naredna tabela sadrži NAČIN NA KOJI SE DETE IGRA na određenom uzrastu (2. kolona), koje su KARAKTERISTIKE KOMPJUTERSKIH IGRICA koje dete privlače na određenom uzrastu (3. kolona) i koje EDUKATIVNE CILJEVE možemo postići upotrebom kompjuterskih igrica (4. kolona).

Tabela edukativnih ciljeva koji se mogu postići upotrebom kompjuterskih igrica. (autor tabele Sanja Denić).

Uzrast deteta

Način na koji se dete igra:

Osnovne   karakteristike igrica koje privlače decu na ovom uzrastu:

Koje EDUKATIVNE CILJEVE kompjuterska igrica treba da ima na ovom uzrastu:

Do 3 meseca
 • Uči kroz reflekse,
 • Istražuje objekte manuelno i oralno,
 • Privlače ga multi-senzorni sadržaji,
 • Uživa u muzici,
 • Zainteresovano je za lica.
 • Jednostavni uzročno- posledični programi koji mu privlače pažnju,
 • Scene u kojima se jednostavni šabloni veoma sporo kreću po ekranu,
 • Muzički programi,
 • Programi za stimulaciju govora.
 • Pozitivna osećanja,
 • Stimulacija govora,
 • Razvoj i usmeravanje pažnje.
Od 4 do 7 meseca
 • Stavlja predmete u usta,
 • Razvija se vizuo-motorna kontrola,
 • Postaje zainteresovano za   okolinu,
 • Aktivno se igra sa igračkama.
 • Horizontalne i vetikalne scene   na ekranu,
 • Uzročno-posledični programi (pritiskanjem   tastera dolazi do aktivnosti na ekranu).
 • Pozitivna osećanja,
 • Stimulacija govora,
 • Razvoj i usmeravanje pažnje,
 • Stimulacija vizuo-motorne   koordinacije,
 • Stimulacija razumevanja i uočavanja uzročno-posledičnih odnosa.
Od 8 do 11 meseca
 • Usavršava se vizuo-motorna koordinacija, kao i preciznost hvata,
 • Može da istovremeno drži dva predmeta, ali ne i da koordiniše njima,
 • Počinje da razume jednostavne   uzročno-posledične odnose.
 • Uzročno-posledični programi (pritiskanjem tastera dolazi do audio ili vizuelnog odgovora).
 • Pozitivna osećanja,
 • Stimulacija govora,
 • Razvoj i usmeravanje pažnje,
 • Stimulacija vizuo-motorne   koordinacije,
 • Stimulacija razumevanja i uočavanja uzročno-posledičnih odnosa,
 • Uparivanje osnovnih boja i oblika,
 • Uparivanje slika.
Od 12 do 18 meseca
 • Privlače ga multi-senzorni sadržaji,
 • Svet istražuje svim čulima,
 • Pritiska dugmiće/tastere.
 • Jednostavni uzročno-posledični programi sa junacima crtanih filmova,
 • Programi sa multisenzornim odgovorima,
 • Ulazni uređaj je odvojen od ekrana.
 • Pozitivna osećanja,
 • Stimulacija govora,
 • Stimulacija vizuo-motorne   koordinacije,
 • Imenovanje   i uparivanje objekata, oblika, slika i boja.
Od 19 do 23 meseca
 • Socijalna igra
 • Može se koristiti tastatura   ukoliko pritiskom na bilo koji taster dovodi do aktiviranja programa,
 • Interaktivni programi koji   zahtevaju određeni odgovor.
 • Pozitivna osećanja,
 • Stimulacija govora,
 • Imenovanje i uparivanje objekata, oblika, slika i boja.
2 godine
 • U stanju su da pomeraju miša, ali ne i da kliknu na manji objekat,
 • Socijalna igra,
 • Zainteresovani su za igru na kompjuteru sa roditeljima ili vršnjacima.
 • Programi za pričanje priča
 • Pozitivna osećanja,
 • Stimulacija govora,
 • Imenovanje i uparivanje objekata, oblika, slika i boja.
3 godine
 • Razumeju način korišćenja   ulaznog uređaja kao što je joystick ili miš, ali imaju poteškoća u navigaciji, pa se mogu zagubiti u programu, ili slučajno izaći iz njega.
 • Uživaju u igrama ciljanja i kliktanja,
 • Uživaju u muzičkim i auditivnim igrama,
 • Jednostavni programi za crtanje,
 • Programi za pričanje priča,
 • Istraživački programi bez cilja.
 • Pozitivna osećanja,
 • Stimulacija govora,
 • Imenovanje i uparivanje objekata, oblika, slika i boja,
 • Prepoznavanje slova i brojeva.
Od 4 do 7 godina
 • U stanju su da izvode aktivnosti levog i desnom klika,
 • Mogu koristiti tastaturu kao ulazno sredstvo,
 • Snalaze se u navigaciji,
 • Uživaju u igricama koje se drže u ruci (igračke konzole),
 • Počinju da razumeju igre sa   pravilima.
 • Jednostavni multimedijalni programi,
 • Jednostavne igrice sa ciljom,
 • Jednostavne igrice koje se mogu držati u ruci.
 • Pozitivna osećanja,
 • Prepoznavanje slova i brojeva,
 • Čitanje i matematičke igre,(čitanje i pisanje, sabiranje, oduzimanje…)
Od 6 do 8 godina
 • Sposobni su za manipulaciju   ulaznim uređajima,
 • Nemaju problema u navigaciji kroz igru,
 • Čitaju i prate kompleksna pravila,
 • Razumeju pravila i strategije igre,
 • Zainteresovani su za igre sa većim brojem igrača,
 • Sposobni su za navigaciju internetom,
 • Zainteresovani su za sposrtske   igrice, igrice avanture i izmišljene igrice
 • Gubi se intereosvanje za   ciljanjem i kliktanjem,
 • Upotreba programa za obradu teksta, softveri za obradu slika ili multisenzornu obradu,
 • Ige avanture,
 • Sportske igrice,
 • Igrice kao štos u šah.
 • Pozitivna osećanja,
 • Čitanje i matematičke igre,
 • Razumevanje prirode,
 • Istraživačke igre kojima se otkrivaju zakone prirode,
 • Enciklopedijski softveri.
Od 9 do 12 godina
 • Uživaju u igricama sa većim brojem igrača,
 • Zainteresovani za igrice sa skrivenim delovima koje treba otkriti,
 • Uživaju u igricama koje se igraju duži vremenski period.
 • Interaktivne igrice,
 • Igrice simulacije.
 • Pozitivna osećanja,
 • Čitanje i matematičke igre,
 • Razumevanje prirode,
 • Istraživačke igre kojima se otkrivaju zakone prirode,
 • Enciklopedijski softveri,
 • Igrice koje razvijaju nezavisno, kritičko mišljenje,
 • Zainteresovanost za teme odraslih,
 • Trivia i istorijske igre.

 

Sanja Denić

Sanja Denić

Sanja Denić, dipl. defektolog rehabilitator-somatoped, od 2009. godine je zaposlena u O.Š. “Miodrag Matić”. U svakodnevnom radu sa decom primenjuje IKT kako bi ih osposobila za samostalan rad na kompjuteru i samostalno organizovanje slobodnog vremena. Radila je na izradi idejnog rešenja sajta O.Š. “Miodrag Matić”, član je Gelp tima za izradu Android aplikacije za AAC i koautor knjige “Obrazovanjem do digitalne inkluzije dece sa višestrukim smetnjama u razvoju”.

 1. Nije baš da nema igrica na Srpskom, ali s obzirom na malo tržište samo i slabu kupovinu igara u Srbiji jednostavnije je orjentisati na bogatija tržišta.
  Evo npr ja sam uradio jednu igricu na srpskom ali se slabo igra: http://2048alphabet.com/azbuka/

  on Wednesday 18, 2014
  • Sanja Denić
   Sanja Denić (Odgovori)

   Dragi Miso,
   Vasa igrica je veoma zanimljiva.
   Pozdrav

   on Wednesday 18, 2014