26.02.2012

Dobro došli!

Poštovani čitaoci i čitateljke, dobro došli na Blog o socijalnom uključivanju. Ovo je nova stranica Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, na kojoj želimo da omogućimo razmenu mišljenja o temama koje se tiču socijalnog uključivanja i unapređivanja uslova života svakoga od nas.

Naša namera jeste da na ovom mestu okupimo građane i građanke različitih profila koji žele da iskažu svoj stav o socijalnom uključivanju, pruže novo i drugačije viđenje okruženja u kojem žive, i ukažu na primere dobre prakse koje svakodnevnicu u Srbiji čine boljom.

Autori tekstova na Blogu o socijalnom uključivanju strastveno sprovode socijalno uključivanje u praksi. Uprkos pozitivnim pomacima u ovoj oblasti, pozivamo autore i autorke blogova da kritički ukazuju i na sve nedostatke i izazove sa kojima se naše društvo nosi.

Cilj ove inicijative jeste promovisanje aktivnosti svih aktera i partnera u procesu socijalnog uključivanja, a posebno onih dobrih praksi koje u zajednici daju najbolje rezultate. Skretanjem pažnje na ove važne teme želimo da motivišemo svakoga da pokrene ili se pridruži postojećim akcijama, projektima i inicijativama u svom okruženju.

Takođe, želimo da podstaknemo razgovor o socijalnom uključivanju i omogućimo lakše razumevanje toga šta socijalno uključivanje predstavlja, kroz životna iskustva autora blogova.

Imajući u vidu širinu teme socijalnog uključivanja, naši autori i autorke obuhvatiće teme kao što su: inkluzivno obrazovanje, aktivizam, volonterizam, društveno odgovorno poslovanje, pristupačnost i univerzalni dizajn, besplatna pravna pomoć, socijalno uključivanje kroz kulturu, socijalno uključivanje na lokalnom nivou, pristup uslugama za osetljive grupe stanovništva, i dr. Pozivamo vas da nam sugerišete nove teme i autore i autorke koji imaju šta da kažu.

Ovaj Blog deo je sajta Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva www.socijalnoukljucivanje.gov.rs.  Mišljenja objavljena na Blogu o socijalnom uključivanju predstavljaju privatno mišljenje autora i komentatora, i ne predstavljaju stavove Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kao ni stavove Vlade Republike Srbije.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Vlada Republike Srbije uspostavila je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u julu 2009. godine. Tim je nadležan za jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi i pruža podršku resornim ministarstvima u razvijanju i sprovođenju politika socijalnog uključivanja, uz redovne konsultacije sa organizacijama civilnog društva. Švajcarska Konfederacija pruža podršku Vladi Republike Srbije da unapredi proces socijalne inkluzije u Republici Srbiji, u periodu od 2009. do 2021. godine, kroz projekat “Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji”. Više o Timu: socijalnoukljucivanje.gov.rs

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?