08.04.2014

OPRE ROMA!

Obujem ponekad cipele za šetanje kroz snove i izađem iz crno-belog filma. Prošetam kroz tuđe snove, dodam malo zelene, plave i crvene boje  boje i napravim…

romska_zastava

U ranim 70-im godinama u istočnoj i zapadnoj Evropi,okupila se grupa Roma koja je po prvi put podigla pitanja Roma u javnosti i pokazala opoziciju prema propisanom romskom socijalnom i ekonomskom statusu. Borba za jednakost i socijalno priznavanje većeg stepena rezultiralo je u promeni načina na kojem su se Romi bavili njihovim identitetom. Asimilacija sa većinskim stanovništvom i samo-negiranje bili su zamenjeni javnom podrškom i prihvatanjem romske kulture. Integracija nije više zavisila od gubitka kulturnog identiteta. Romi su zahtevali da budu priznati i poštovani u društvu kao Romi. Zajedno da političkim zahtevima, bilo je pokušaja da se opiše istorija i kultura Roma od strane Roma i da se ovo učini prihvatljivim za ne-Rome.

Formiranje Svetskog kongresa Roma 1971, čini korak napred novog političkog pokreta Roma. Prva konferencija u Londonu sa učesnicima iz 14. država, održala se 8. aprila 1971. god i  bila je izražaj potrebe za “međunarodnim jedinstvom Roma”, borbom protiv  socijalne marginalizacije i zajedničke borbe  Roma za bolju budućnost.

Za prvog predsednika izabran je Slobodan Berberski – Lale. Na tom kongresu je donesena odluka o zastavi Roma ( u gornjem delu plava, donji deo zelena a u sredini je crveni točak ),  himni Roma (Đelem – đelem) i zajedničkom imenu za sve Rome sveta.

Kongres u Londonu započeo je procese emancipacije Roma širom sveta, što je dovelo do formiranja drugih aktivnih romskih organizacija unutar i izvan Evrope.

Drugi svetski kongres Roma, koji se održao u Ženevi u aprilu 1978, je već imao učešće od 50. romskih organizacija iz cele Evrope, Sjedinjenih Država, Indije i Pakistana.

Važan korak za budućnost bio je formiranje Međunarodne romske unije (IRU) 1977, koja je ujedinila regionalne i nacionalne predstavnike. U narednim godinama i decenijama IRU je uspela da ubedi vlade da imaju više pažnje za pitanja Roma.

Obeležavanje 8. aprila kao svetskog dana Roma  dana je ustanovljeno kako bi se ukazalo na težak položaj Roma i podstakle države u kojima pripadnici ove manjine žive da obrate posebnu pažnju na unapređivanje njihovog položaja.

OPRE, ROMA
Himna Roma

Opre Roma!
Gelem, gelem, lungone dromensa
Maladilem bahktale Romensa
A Romale katar tumen aven,
E carensa bahktale dromensa?

A Romale, A Chavale

Vi man sas ek bari familija,
Murdadas la e kali legija*
Aven mansa saj lumniake Roma,
Kai putaile e romane droma
Ake vriama, usti Rom akana,
Men khutasa misto kai kerasa

A Romale, A Chavale

Žarko Jovanović – Jagdino

 

 

Putovao sam, putovao sam
Himna Roma

Dižite se, Romi
Putovao sam, putovao dugim putevima,
Sreo sam srećnog Roma
O Rome, odakle si došao,
Sa šatorima na puteve sreće?

O Rome, Rome ortače

Nekad sam imao veliku porodicu
Crna Vojska ih je pobila
Sada dolazi, celi Romski svet
Romski putevi su otvoreni
Sada je vreme, sada se uzdignite Romi,
Visoko ćemo se uzdignuti ako reagujemo!

O Rome, Rome ortače

Žarko Jovanović – Jagdino

 

Jelena Vujičić

Jelena Vujičić

Jelena Vujičić je diplomirani ekonomista, aktivistkinja NVO-a. Uvek je blizu, preblizu ivice koja deli realnost i maštu. Obožava kinesku klopu, crno-bele filmove, svoje prijatelje i smeh do suza. Veliki je optimista i paničar po potrebi. Uvek je spremna da pomogne drugima. Prezire predrasude, ograničenost i nepoštovanje različitosti.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?