25.03.2014

Surfujmo sličicama

Sanja Denić Autor

Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Sanja Denić

Svakodnevno funkcionisanje deteta sa smetnjama u razvoju zavisi od dobre volje i saosećanja ljudi oko njega koji čine da svet  bude razumljiviji i pristupačniji.

Kompjuterske igre su svoj deci veoma zabavne. Deca, kako redovne populacije, tako i deca sa smetnjama u  razvoju, veoma lako otkrivaju uzročno – posledične odnose pomoću kompjuterskih igrica. Kompjuterske igrice deci sa smetnjama u razvoju daju mogućnost kontrole dešavanja. One omogućavaju stimulaciju čula kroz upotrebu slika, zvuka, tona, filma i takva multimedijalna ili multisenzorna stimulacija podstiče dečiju pažnju i omogućava lakše i brže sticanje veština. Igrajući kompjuterske igrice, detetu sa smetnjama u razvoju daje se mogućnost da bude kreativno, da stvara ili da rešava problem i postepeno savladava prepreke. Rešavanjem prepreka/problema dete prelazi na sledeći, viši, teži nivo i na taj način je u mogućnosti da samostalno razvija svoje veštine i znanja.

Pored pozitvnih uticaja na kognitivni, socijalni, vizuelni i motorni razvoj deteta sa smetnjama u razvoju, kompjuterske igrice omogućavaju ovladavanje sposobnostima i znanjima koja mu mogu pomoći i omogućiti samostalnije i bogatije organizovanje svakodnevnih aktivnosti. Dete koje može samo da organizuje svoje vreme (koliko je to moguće) i da pri tome ne zavisi ni od koga, je dete koje je srećno i zadovoljno.

Surfujmo sličicama

Cilj prilikom izrade idejnog rešenja sajta O.Š.“Miodrag Matić“, koja se bavi obrazovanjem dece sa cerebralnom paralizom, je bio da se napravi sajt koji će učenici škole moći da koriste samostalno, a da pri tome i nešto nauče.  Ideja je bila da se napravi jednostavan sajt prilagođen potrebama dece sa smetnjama u razvoju, i u skladu sa tim:

 • Na početnoj strani se nalazi samo 5 ikonica, koje vode ka određenom delu sajta;
 • Zaglavlje sajta je uvek isto, i ni na jednom delu se ne menja;
 • Ikonica HOME uvek se nalazi sa desne strane, uvek na istom mestu;
 • Ikonica dela sajta u kojem se nalazimo uvek se nalazi sa leve strane, uvek na istom mestu;
 • U gornjem desnom uglu postoji opcija uvećanja/smanjenja teksta koja je namenjena osobama sa oštećenjem vida;
 • Sajt je podeljen na 2 dela – klasičnog dela, koji je namenjen posetiocima sajta, koji im omogućava da se upoznaju sa radom škole i drugog dela, koji je namenjen učenicima škole i koji je označen ikonicom UČENICI.

Surfujmo sličicama

Ikonica UČENICI vodi ka delu sajta koji je namenjen kako učenicima škole, tako i deci mlađeg uzrasta. Ovaj deo sajta je u potpunosti prilagođen deci koja ne znaju da čitaju, odnosno kroz njega se dete može kretati samo pomoću sličica/ikonica, za koje sam se trudila da što verodostojnije oslikavaju igricu do koje ih vodi. Ovaj deo sajta je podeljen u 6 kategorija:

 1. Osnove – namenjena ovladavanju rada na kompjuteru, savladavanju rada sa kompjuterskim mišem, uočavanje uzroka i posledice…;
 2. Muzika – razne igrice u okviru kojih se svira, ali i stimuliše pažnja, pamćenje, osećaj za ritam, orijentacija u prostoru;
 3. Bojanke – igrice pomoću kojih se uče boje, oblici, stimuliše orijentacija u prostoru;
 4. Brojevi – igre namenjene učenju brojeva, jednostavnim računskim operacijama;
 5. Slova – igre namenje učenju ćiriličnih slova;
 6. Konstrukcije – razne puzzle, igre konstrukcija…;

Surfujmo sličicama

U svakoj kategoriji se nalazi od 2 do 6 ikonica sa hiperlinkovima koji vode ka sajtovima sa besplatnim igricama.

Prilikom izbora igrica koje će se naći na sajtu škole, rukovodila sam se sledećim principima:

 • Da igrice budu edukativne,
 • Da u okviru igrica nema verbalnog niti pisanog naloga,
 • Da su interaktivne, istraživačke, zabavne i zanimljive,
 • Da su u full screen modu,
 • Da nemaju nikakvih reklama koje bi dete mogle da dovedu do nekog neprimerenog sadržaja.

U okviru svake kategorije, igrice su klasifikovane poštovanjem didaktičkog principa, od jednostavnijih ka složenijim.

Kategorija SLOVA koja je namenjena učenju ćiriličnih slova ima samo 2 igrice, pošto se samo toliko besplatnih igrica može naći na internetu namenjene učenju ćiriličnih slova.

Adresa sajta je www.osmiodragmatic.edu.rs.

***

Sanja Denić, dipl. defektolog rehabilitator-somatoped, od 2009. godine je zaposlena u O.Š. “Miodrag Matić”. U svakodnevnom radu sa decom primenjuje IKT kako bi ih osposobila za samostalan rad na kompjuteru i samostalno organizovanje slobodnog vremena. Radila je na izradi idejnog rešenja sajta O.Š. “Miodrag Matić”, član je Gelp tima za izradu Android aplikacije za AAC i koautor knjige “Obrazovanjem do digitalne inkluzije dece sa višestrukim smetnjama u razvoju”.

Sanja Denić

Sanja Denić

Sanja Denić, dipl. defektolog rehabilitator-somatoped, od 2009. godine je zaposlena u O.Š. “Miodrag Matić”. U svakodnevnom radu sa decom primenjuje IKT kako bi ih osposobila za samostalan rad na kompjuteru i samostalno organizovanje slobodnog vremena. Radila je na izradi idejnog rešenja sajta O.Š. “Miodrag Matić”, član je Gelp tima za izradu Android aplikacije za AAC i koautor knjige “Obrazovanjem do digitalne inkluzije dece sa višestrukim smetnjama u razvoju”.

 1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?