10.05.2013

Đaci, profesori i roditelji na zajedničkom putu

Organizatori su takmičenja za osnovce "Tesla info kup", koje se obavlja onlajn ili uz pomoć SMS servisa

Organizatori su takmičenja za osnovce “Tesla info kup”, koje se obavlja onlajn ili uz pomoć SMS servisa

Elektrotehnička škola „Nikola Tesla” iz Niša ove školske godine formirala učeničku zadrugu kako bi đaci sticali znanja, obavljali nesmetano blok i praktičnu nastavu ali i pružali usluge na tržištu u okviru poslova za koje se školuju – poput servisiranja rashladnih uređaja u automobilima, servisa personalnih računara…

Ne baš povoljne okolnosti za organizaciju blok i praktične nastave tokom poslednjih godina krize nagnale su kolektiv Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ iz Niša da pažljivije razmotri ideju učeničke zadruge. Mnoge firme u ovom gradu, u kojima su đaci sticali praktična znanja, kubure sa radom pa je ideja da se sopstveni resursi iskoriste počela da dobija konkretnije obrise. Za koji dan Zadruga počinje sa radom.

– Početkom ove školske godine, po ugledu na druge srednje stručne škole, pod njihovim krovom zaživelo je zadrugarstvo. To je dvosmerni put u kome su svi na dobitku. Učenici će moći da u svojoj školi kroz rad Zadruge obavljaju praksu, usavršavajući svoja teorijska znanja. Sa druge strane i škola će imati kvalitetnije đake, pružaćemo usluge koje će biti povoljnije od drugih subjekata na tržištu. Sredstva koja se prikupe kao zarada prema odlukama upravljačkih struktura Zadruge biće korišćena za nabavku novog materijala, stručna putovanja, objašnjava Nebojša Sokolović, direktor škole.

Zadruga ima 35 zadrugara i podjednako su zastupljeni đaci, profesori i roditelji iz Saveta roditelja. U upravljačkim telima podjednako važi glas sve tri kategorije. Ova škola obrazuje sledeće četvorogodišnje profile: elektrotehničar računara, elektrotehničar elektronike, elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje, elektrotehničar procesnog upravljanja, elektrotehničar energetike, tehničar mehatronike i – kao kao jedna od pet škola u Srbiji – ogledni profil elektrotehničar informacionih tehnologija. Pruža mogućnost sticanja zvanja za peti stepena ET struka.

Učionice su opremljene kompjuterima, kako bi se što bolje pratio razvoj novih tehnologija

Učionice su opremljene kompjuterima, kako bi se što bolje pratio razvoj novih tehnologija

– Trudimo se ne samo da đacima prenesmo stručna znanja, već i da ih osposobimo za samostalni život kada odu od nas. Najveći broj njih, međutim, odlučuje se da nastavi školovanje, na primer na Mašinskom, Elektronskom fakultetu, Visokoj strukovnoj školi…, dodaje Slaviša Petrović, rukovodilac zadruge i profesor stručnog predmeta Rashladni uređaji.

Upravo pod njegovim nadzorom u okviru Zadruge đaci će ono što su učili na časovima teorije moći da pokažu klijentima. Planiraju da prvi poslovi budu popravke i servisiranje rashladnih uređaja u automobilima, servis i sklapanje računara. U okviru ovog drugog segmenta već je sklopljen i ugovor o saradnji sa jednom kompanijom.

Na spratu gde su stručne laboratorije nalazi se i Klub za druženje, u kome đaci provode vreme između časova

Na spratu gde su stručne laboratorije nalazi se i Klub za druženje, u kome đaci provode vreme između časova

– U Nišu koji je nekad bio centar elektronske industrije, unazad desetak godina smo se našli u ozbiljnom problemu, zbog zatvaranja brojnih firmi. Kako da đacima obezbedimo da imaju praksu i blok nastavu? Sa Zadrugom – to je za nas prošlost, ponosan je direktor Sokolović.

I ne samo što će unaprediti sopstvene veštine, već će đaci – njih 830, o kojima brine 90 profesora – nastaviti da podučavaju osnovce, ali i vršnjake iz srodnih srednjih škola.

Od pre tri godine, naime, upravo su oni bili inicijatori takmičenja „Tesla info kup”. Specifično je što se obavlja samo uz pomoć računara i SMS poruka. Prve godine je bilo oglednog karaktera i obuhvatio je đake Niškog okruga, a potom se proširilo na čitavu Srbiju. Takođe, škola je regionalni organizator manifestacije „Dani sunca”, čiji je cilj promocija obnovljivih izvora energije i šire povezivanja oblasti ekologije, održivog razvoja i novih tehnologija.

Škola je aktivna u okviru Zajednice elektrotehničkih škola Srbije. U Nišu je i sedište ove strukovne organizacije

Škola je aktivna u okviru Zajednice elektrotehničkih škola Srbije. U Nišu je i sedište ove strukovne organizacije

Upravo zahvaljujući iskustvu iz sopstvenih učionica škola intenzivno radi na predlogu formiranja novog obrazovnog profila koji će pokrivati obnovljive izvore energije.

Kako kaže Tamara Lazić, profesorka predmeta Preduzetništvo i Ekonomika i organizacija preduzeća, važno je da đaci steknu znanja koja nisu usko strukovna. – Mnogi od njih posle kreću u preduzetničke vode, pa će učestvovanjem u radu Zadruge steći neprocenjivo iskustvo, ističe ona.

Školu, u kojoj su devojčice u manjem procentu, pohađaju đaci iz susednih opština Aleksinac, Prokuplje, Bela Palanka.

Izvor: socijalnoukljucivanje.gov.rs

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Vlada Republike Srbije uspostavila je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u julu 2009. godine. Tim je nadležan za jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi i pruža podršku resornim ministarstvima u razvijanju i sprovođenju politika socijalnog uključivanja, uz redovne konsultacije sa organizacijama civilnog društva. Švajcarska Konfederacija pruža podršku Vladi Republike Srbije da unapredi proces socijalne inkluzije u Republici Srbiji, u periodu od 2009. do 2021. godine, kroz projekat “Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji”. Više o Timu: socijalnoukljucivanje.gov.rs

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?