14.04.2013

Kako i slepi mogu da “čitaju”

Validator Autor

Validator - avatarPoremećaji u vidu ne moraju značiti kraj čitanju. Postoji veliki broj programa koji „pretvaraju“ tekst u govor (poznati su pod nazivom text-to-speech ili TTS sistemi, odnosno govorni sintetizatori) i osobama sa različitim tipovima invaliditeta omogućavaju da neometano čitaju i pišu.

Ovi alati su pre svega namenjeni slepim i slabovidim osobama i njihova vrednost je u tome što ovim osobama čine dostupnim informacije u elektronskom obliku (informacije na veb sajtovima, elektronske knjige, kao i iščitavanje prethodno otkucanog teksta). Međutim, ove alate mogu da koriste i osobe sa drugim tipovima invaliditeta. Osobe koje boluju od multiple skleroze i osobe sa dečijom i cerebralnom paralizom često nisu sposobne same da čitaju jer im to predstavlja izuzetan napor.  Takođe, neme osobe bi mogle da otkucaju ono što žele da računar kaže umesto njih. Osobe sa disleksijom imaju teškoća u čitanju koje se odnose na brzinu i tačnost čitanja što utiče na nivo razumevanja pročitanog. Sve to utiče na njihovu samostalnost kako u životu, tako i u radu.

TTS sistemi su koristan alat i za jedan mnogo širi auditorijum koji ih koristi za konvertovanje različitih tekstova u audio zapis koji je zatim moguće preslušavati u najrazličitijim situacijama (putem mp3 plejera ili mobilnih telefona) u kojima nije zgodno nositi knjige sa sobom (vožnja, multitasking prilikom različitih manuelnih radnji, šetnja i sl.). Takođe, ovi alati olakšavaju i proofreading  (lektorisanje teksta), budući da je čitanjem naglas lakše moguće uočiti eventualne greške u tekstu, a moguće ih je koristiti i za učenje stranih jezika.

Ovi sistemi „čitaju“ sadržaj ekrana putem sintetizovanog glasa ili „glasa računara“ zbog čega im je i dato ime „govorni sintetizatori“. Oni mogu zvučati neprirodno, budući da računar reprodukuje tekst sa ekrana često bez uzimanja u obzir akcenata, znakova interpunkcije i sl. Međutim, postoje i takva rešenja koja su prilagođena srpskom jeziku i veoma kvalitetno i prirodno reprodukuju tekst u govor. Jedno od takvih rešenja, je anReader koji je već primenjen za ozvučavanje velikog broja sajtova od kojih izdvajam kao primer sajt Radio televizije Srbije i Radio televizije Vojvodine, kao i centralni portal državne administracije koji sadrži veliki broj usluga namenjen građanima i privredi – Portal eUprava, na kome su ozvučene vesti . Iako bi prava i potpuno adekvatna primena podrazumevala ozvučavanje svih informacija i usluga koje ovaj portal sadrži, što trenutno nije slučaj, ozvučavanje vesti na portalu državne administracije predstavlja makar pozitivan iskorak ka eInkluziji, odnosno postojanje svesti o potrebi omogućavanja dostupnosti informacija u elektronskom obliku i osobama sa invaliditetom.

AnReader - uobicajen izgled na veb sajtu

AnReader predstavlja komercijalni alat koji je razvila firma Alfa Num, dakle potrebno ga je kupiti. No, sve slepe i slabovide osobe mogu ovaj program dobiti potpuno besplatno preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno Saveza slepih Srbije. Više informacija o ovome možete dobiti na strani http://anreader.alfanum.co.rs/.

Dakle, ostaje da vam preporučim da i sami probate neki od govornih sintetizatora i možda nađete još neku primenu koja ovde nije navedena. Probajte, naučite nešto novo i proširite informaciju u svom okruženju!

 Marijana Tasić

Validator

Validator

Validator je tim koga čine Marijana i Ivan, a koji se od 2006. godine bavi raznim aspektima pristupačnosti elektronskih sadržaja osobama sa invaliditetom. Imaju iskustva u radu sa državnom administracijom i civilnim sektorom na brojnim projektima iz oblasti eInkluzije i ePristupačnosti. Radili su na standardizaciji i razvijanju pravnog okvira za sajtove organa državne uprave, između ostalog i u smislu ePristupačnosti. Držali su veliki broj obuka i radili na podizanju svesti o ovim pitanjima. Veruju u društvo u kome su svi ravnopravni i jednako vredni.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?