11.12.2012

Biti preduzetnik ili ne?

Teo Taraniš Autor

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kao uvek pouzdan partner, u saradnji sa Erste bankom u Srbiji i SMART kolektivom, 21. novembra ove godine organizovao je debatu koja okupila mlade preduzetnike i promovisala njihove poglede i iskustva u upravljanju biznisom. Da li se preduzetnik rađa ili stvara? Koji su razlozi i izazovi pokretanja sopstvenog posla? Kako biti konkurentan i inovativan? Ova i neka druga pitanja poslužila su da na debati o preduzetništvu mladih dobijemo odgovore i čujemo mišljenja onih koji su u svet privatnog preduzetništva kročili kako bi ostvarili svoje snove. Naravno da se u tome uspelo. Raširena je zarazna energija preduzetništva!

„Preduzetništvo je jedna od najboljih stvari koju mogu učiniti za sebe. I ne samo za sebe, već i za društvo kojem pripadam“ – reči su Aleksandra Šćepanovića, koji se zajedno sa bratom Ninoslavom upustio u preduzetničke vode otvorivši hostel „Montana“ na Kopaoniku. Oni su u posao ušli sa vizijom da naprave mesto za odmor koje će turistima ponuditi širi koncept usluga. Naime, potrudili su se da goste privuku i hranom koju sami spremaju jer, kako kažu, tek tada ugođaj postaje potpun. „Jedino što smo mogli da izgubimo bilo je da nam na kraju ostane vikendica na Kopaoniku i zato smo krenuli u posao“ – kažu Šćepanovići.

U osnovi, situacija u društvu je takva da većina mladih ljudi očekuje da dobije posao u državnoj upravi ili javnim preduzećima i da na taj način reši problem. Međutim, kapaciteti navedenih poslodavaca su ograničeni, a i posao se tu obično obezbeđuje preko raznih veza što za posledicu ima nezadovoljstvo i apatiju mladih. Na drugoj strani, podaci i realnost govore o velikom broju nezaposlenih mladih ljudi, pa čak i među onima koji imaju visoku školsku spremu. Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi iz 2011. godine ukupna stopa nezaposlenosti bila je 23%, dok je stopa nezaposlenosti mladih bila daleko veća (stopa nezaposlenosti mladih između 15 i 19 godina bila je 62,2%, onih između 20 i 24 godina 48,8% i mladih između 25 i 29 godina 35,6%). Ovi podaci govore o tome da stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji značajno nadmašuje stope nezaposlenosti mladih u zemljama u okruženju, kao i u EU (za uzrast od 15-24 godine oko 16%). Na potrebe ovih ljudi za poslom nije u stanju da odgovori nejaka i krizom pogođena privreda.

Jasno je da se pokretanje sopstvenog posla nameće kao logično rešenje. Ali avaj! Ni to nije lako i jednostavno kako se može učiniti u prvi mah. Mlada preduzetnica Sonja Ilić kaže da, ako ste dovoljno „ludi“ da krenete u realizaciju sopstvenog poduhvata, čeka vas pitanje poslovne ideje, finansiranja, visokih poreza i doprinosa na zarade zaposlenih (koji su apostrofirani kao najveći problem), ograničeno znanje u nekim segmentima posla, sveprisutna ekonomska kriza. Ipak, ona već četiri godine uspešno vodi preduzeće „Match and art“ koje odoleva izazovima na tržištu.

Osim toga, potrebno je obezbediti podršku okruženja za ono što se želi postići. Važno je razumevanje okruženja koje može pomoći da se neki segmenti posla efikasnije sprovedu. U tom domenu je Erste banka u Srbiji napravila iskorak i svojim Superstep kreditima za mlade do 35 godina, za čije dobijanje nije potrebno obezbediti pokriće i uz nižu kamatnu stopu od one u redovnoj proceduri, učinila da mladi preduzetnici imaju čvrst oslonac u prvim fazama razvoja biznisa. Jedan od preduzetnika koji je u posao krenuo sa odobrenim kreditom je i Jan Privizer, vlasnik preduzeća „Svet konoplje“. Kako kaže, preduzeće danas uspešno posluje iako je u početku bilo izvesnih problema sa nadležnim državnim službama koje nisu bile u mogućnosti da pruže informacije i pomoć. „Uz finansijsku podršku Erste banke preduzeće je danas izvozno orijentisano“ – ističe hrabri preduzetnik, koji je ujedno i dobitnik nagrade za najinovativniji biznis u okviru programa Biznis mladih Srbije.

Zanimljiva je i konstatacija da vreme krize u kome se nalazimo upravo pogoduje realizaciji biznis ideja. U slabostima sistema i neiskorišćenim potencijalima treba tražiti šansu, zaključili su  preduzetnici.

Preduzetništvo je izlaz. To je ona prilika koja vreba odmah tu iza ugla. Iskoristimo je.

Teo Taraniš

Teo Taraniš

Teo Taraniš je diplomirani ekonomista. Trenutno pohađa master akademske studije na Departmanu za ekonomiju Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Rođen u Peći, a od 2001. godine živi u Novom Pazaru. Učestvovao u nekoliko akcija nevladinih organizacija usmerenih ka borbi protiv bolesti zavisnosti. U novije vreme novinarskim tekstovima kritikuje ekonomsku i političku stvarnost Srbije.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?