04.12.2012

Funkcionalnosti Windows-a 7 namenjene osobama sa invaliditetom

Validator Autor

Najnovija verzija Windows-a ima nekoliko zaista korisnih funkcionalnosti koje su namenjene prvenstveno osobama sa invaliditetom. Ove funkcionalnosti su objedinjene u grupi podešavanja pod nazivom „Centar za jednostavnost pristupa“, odnosno, „Ease of Access Center“, do koje se dolazi klikom na „Start“>“Control Panel“, ili putem skraćenice „Win dugme“ + „U“ (Win taster na sebi ima sličicu prozora i najčešće se nalazi u donjem levom uglu tastature, između tastera „Ctrl“ i „Alt“, kao na slici dole).

Pomenuta sekcija operativnog sistema Windows 7 sadrži nekoliko vrlo interesantnih opcija koje osobama sa različitim oblicima invaliditeta mogu pomoći u lakšem korišćenju računara:

  • Lupa („Start Magnifier“)
  • Narator („Start Narrator“)
  • Tastatura na ekranu („Start On-Screen Keyboard“)
  • Podesi veći kontrast („Set up High Contrast“), kao i dr. opcije koje su bile sadržane i u ranijim verzijama operativnog sistema Windows.

Lupa predstavlja opciju koja omogućava slabovidim osobama da uvećaju pojedine delove ekrana. Lupa prati pointer miša – dakle, pomera se „po površini ekrana“ kretanjem miša. Osećaj koji ova opcija Windows-a pruža vrlo je sličan korišćenju realne lupe, s tim da pruža još par pogodnosti: moguće je definisati površinu koju lupa zahvata – npr. moguće je podesiti da lupa bude pravougaonog oblika i širine dokumenta, što značajno olakšava  čitanje, a takođe moguće je i podesiti da delovi ekrana koje lupa uvećava budu invertovanih boja, odnosno većeg kontrasta – crna pozadina sa belim slovima. Zanimljivo je i da se može podesiti pokretanje opcije korišćenja lupe prilikom svakog podizanja računara (startup) – tome služi opcija „Control whether magnifier starts when I log on“. Sva ova podešavanja dostupna su u meniju same Lupe – klikom na dugme sa slikom zupčanika.

Narator je opcija pre svega namenjena slepim osobama. Naime, radi se o programčiću koji konvertuje tekst u govor („text-to-speech“) i zapravo čita sadržinu ekrana, odnosno sve delove aktivnog ekrana, bilo da se krećete kroz sadržaj tastaturom ili mišem. Narator će vas obavestiti o promeni aktivnog prozora, pročitaće sve sistemske poruke koje operativni sistem izbaci, čitaće i svako slovo teksta koji napišete, a sve ovo se može podesiti u meniju Naratora, odabirom svakog od pojedinačnih podešavanja. Kao i za Lupu, i za Naratora je moguće podesiti da se pokreće svaki put pri podizanju operativnog sistema.

Tastatura na ekranu je vema zanimljiva opcija koja omogućava kucanje teksta pomoću miša, džojstika ili bilo kog drugog pokazivačkog uređaja, po virtuelnoj tastaturi koja se nalazi na ekranu. Ova opcija, iako pre svega namenjena osobama sa invaliditetom, može da koristi i svim drugim osobama koje se nađu u situaciji da im nedostaje tastatura ili je pokvarena.

Podesi veći kontrast je još jedna od opcija pre svega namenjena osobama sa nekim stepenom oštećenja vida i, kako joj i samo ime kaže, služi za podešavanje boljeg kontrasta na ekranu. Na raspolaganju je nekih tridesetak kombinacija boja, gde možete da izaberete onu kombinaciju boja koja vašem oku najviše prija. Standardno najveći kontrast daju crna pozadina sa svetlim – najčešće belim ili zelenim slovima. Postoji i default-na skraćenica kojom se lako pristupa ovoj opciji Windows-a – levi Shift + levi Alt + Print Screen.

„Centar za jednostavnost pristupa“ sadrži još neke interesantne opcije kao što su olakšavanje upotrebe miša i tastature, korišćenje računara bez miša ili bez tastature i još mnoge druge opcije za podešavanje operativnog sistema koje vam mogu učiniti korišćenje računara puno lagodnijim. Ne oklevajte, već isprobajte neke od njih!

 

Validator

Validator

Validator je tim koga čine Marijana i Ivan, a koji se od 2006. godine bavi raznim aspektima pristupačnosti elektronskih sadržaja osobama sa invaliditetom. Imaju iskustva u radu sa državnom administracijom i civilnim sektorom na brojnim projektima iz oblasti eInkluzije i ePristupačnosti. Radili su na standardizaciji i razvijanju pravnog okvira za sajtove organa državne uprave, između ostalog i u smislu ePristupačnosti. Držali su veliki broj obuka i radili na podizanju svesti o ovim pitanjima. Veruju u društvo u kome su svi ravnopravni i jednako vredni.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?