20.11.2012

OkO kroz nešto

Vraćam se projektu “OkO ulice”. Ovog puta sam izdvojio, po meni, karakterističan motiv, temu koju su polaznici sami odabrali. Vrlo spontano su baš svi imali fotografije koje su fotografisane kroz nešto. Meni, kao fotografu je to svakako jako zanimljivo, jer sam u toku držanja radionice insistirao da obrate pažnju da imaju više “planova” u fotografijama.

Ovde se vidi da im prvi plan u velikom broju fotografija je neka ograda, neka prepreka, a u drugom planu uglavnom neka osoba. Drago mi je da su poslušali moje savete vezane za fotografske tehnike. A za neku dublju, stručno sociološku analizu bi bilo interesantno i verovatno bi na taj način ovaj projekat dobio još jednu svrhu. Ja, kao sociološki laik mogu samo da nagadjam da to moze da se objasni nemogućnošču integracije ove dece iz romske populacije.

Projekat “OkO ulice” realizovali su Asocijacija Fotografskih Autora i Centar za integraciju mladih. Fotografi Željko Šafar i Dragan Kujundžić iz AFA-e su osmislili i realizovali “OkO ulice”, a osnovni cilj projekta je da putem foto radionica i izložbi radova na nov način utiče na socijalno uključivanje i osnaživanje mladih koji žive i/ili rade na ulici. www.okoulice.com

Realizacija projekta započeta je u martu mesecu 2012. godine. Prva grupa od deset polaznika, korisnika usluge “Svratište za decu” i usluga na terenu, učestvovala je u radionicama na kojima su naučili osnove fotografije. Nakon radionica, stečeno znanje primenili su fotografišući punih šest nedelja sve što im je zanimljivo na ulicama Beograda i sve što je deo njihove svakodnevice. Namera nam je da u martu sledeće godine realizujemo drugi ciklus projekta.

Dragan Kujundžić

Dragan Kujundžić, fotograf, Beograd 1957. 1988-2010 fotograf i urednik fotografije u različitim medijima u Srbiji od 2010 slobodni fofograf Objavljivao fotografije u brojnim svetskim i domaćim medijima. Omiljene teme: portreti, reportaže, dokumentarna fotografija, ekstremni sportovi... Nagrade: 2007 drugo mesto na konkursu Statusa i prvo mesto u news kategoriji YUPRESSPHOTO 2007. Izložbe: "Munjevito" Beograd 2004, 2010 "Primenjena nostalgija" Beograd i Madrid, 2011 "Gradski rudari" Beograd i Novi Pazar.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?