15.10.2012

Beogradski Romi

Život Roma u Beogradu je težak i to, na žalost, nije novost. Podsećanjem na njihov težak položaj, težak rad i uslove u kojima žive se vide na ovim fotografijama koje su snimljene tokom poslednje 3 godine. Možda će i ovo podsećanja poslužiti svrsi njihove inkluzije i poboljšanju uslova života i rada naših sugrađana.

Dragan Kujundžić

Dragan Kujundžić, fotograf, Beograd 1957. 1988-2010 fotograf i urednik fotografije u različitim medijima u Srbiji od 2010 slobodni fofograf Objavljivao fotografije u brojnim svetskim i domaćim medijima. Omiljene teme: portreti, reportaže, dokumentarna fotografija, ekstremni sportovi... Nagrade: 2007 drugo mesto na konkursu Statusa i prvo mesto u news kategoriji YUPRESSPHOTO 2007. Izložbe: "Munjevito" Beograd 2004, 2010 "Primenjena nostalgija" Beograd i Madrid, 2011 "Gradski rudari" Beograd i Novi Pazar.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?