26.09.2012

Kako se nagrađuje filantropija?

Logo nagrade VIRTUSOve godine će VIRTUS nagrada za korporativnu filantropiju koju dodeljuje Balkanski fond za lokalne inicijative prvi put nagraditi i kompaniju koja sprovodi socijalnu inkluziju, tj. opredeljena je da se bavi socijalnim uključivanjem.

Iz svog trogodišnjeg iskustva organizovanja VIRTUS nagrade mogu da kažem da većina misli da nagradu nije teško dodeliti. Iskustva su sledeća: promovisanje filantropije u Srbiji je težak zadatak, kompanija je u nekim prethodnim godinama mogla da posluje sjajno, ali baš ove godine možda i nije likvidna, moguće je da je centrala preporučila smanjivanje budžeta za donacije, izbori su u toku pa nije lako progurati priču o davanju za opšte dobro (stvarno, kome je to važno), neki lokalni mediji koji su voleli ovakve priče više ne postoje, konkurs za VIRTUS sam po sebi nije interesantna vest (jer se dodeljuje već šest godina za redom), itd, itd.

I ozbiljno: kompanije, uključujući i prethodne dobitnike žele da vide nešto novo. Zašto bi se ponovo prijavljivali? Sigurno ne samo iz puke želje da ponovo pobede. Mada ima i toga, pretpostavljam. Što je u redu. Neke kompanije smatraju da nakon dobijajanja ovakve nagrade više ne moraju da se kandiduju, i ne ohrabruju partnere da učine isto. Smatraju, takođe, da nekako nemaju pravo da se ponovo ističu nekakvim filantropskim akcijama. Odmah ću vam reći da smo tu na pogrešnom tragu. Ako postoji korporativna mašinerija koja je spremna da u svakom trenutku, uključujući i doba krize, ulaže u razvoj zajednice, odgovara na potrebe iste, traži oblasti u koje bi mogla da ulaže, razvija organizacionu kulturu u kojoj poštuje ravnopravnost i toleranciju – želimo da čujemo šta rade, da to promovišemo, da podstičemo druge da se uključe, da i druge kompanije uče iz ovih primera i pridružuju se sličnim akcijama ili ih same osmišljavaju.

Ako verujemo u premisu da kriza budi solidarnost, i da je kriza ponekad mogućnost, a ne prepreka, mnoge kompanije bi u tome mogle da vide korist. Od početka ekonomske krize veliki broj kompanija u Evropi i svetu je povećao prodaju robe i usluga time što su se upisali u filantrope. Kupac voli da vidi da kupuje proizvod od koga se izdvaja za opšte dobro. Jednostavno, a radi..

VIRTUS nagradom nagrađuju se kompanije, korporativni fondovi, medijske kuće i javna preduzeća za svoj doprinos razvoju filantropije i širenju filantropskih ideja. Kategorije obuhvataju nagradu za doprinos na nacionalnom nivou, u lokalnoj zajednici, za malo i srednje preduzeće, za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora, za podršku najinovativnijem projektu, medijski doprinos i volontiranje. Kao što sam pomenula na početku – i za doprinos socijalnom uključivanju. U sveopštem pokušaju da socijalno uključivanje kao termin i način življenja dodatno promoviše, BCIF od ove godine dodeljuje i nagradu na tom polju u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Očekuju se prijave od kompanija koje u politike ljudskih resurska uključuju promišljanje o načinu regrutacije i selekcije zaposlenih, plaćanje, nagrađivanje, napredovanje ali i pravo na odsustvovanje sa posla zaposlenih, ulaganje u učenje i razvoj zaposlenih, zdravstvenu i penzionu politiku, mogućnost učešća u upravljačkim strukturama, prilagođenost fizičkih uslova rada, posebno za osobe sa invaliditetom. Hoće li tih prijava biti? Zavisi od umešnosti BCIF-a da kategoriju promoviše, od raspoloživosti medija da informaciju prenese, a najviše od kompanija koje se često listom deklarišu kao inkluzivni poslodavci. Neka reka dobrih primera poteče..

Pojedinci su druga priča. Ponekad pojedinac ima veću snagu ako kompanija stoji iza njega. A ponekad pojedinac kao obični građanin, zamišljen i zapitan nad sopstvenim komšilukom, čini više, bolje i dalekosežnije od čitavih armija ljudi. Stoga ne zaboravite na onaj dvostruki filantropski potencijal u nama – mi kao pojedinci i mi kao delovi kompanija, organizacija, institucija.

 

Ksenija Graovac

Ksenija Graovac

Ksenija Graovac je posvećena razvoju filantropije u Srbiji. Takođe se bavi kulturom i kulturnom diplomatijom. Kada joj treba predah, uređuje knjige.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?