19.09.2012

Da li je 13. penzija prava mera za pomoć najsiromašnijima?

AMITY - logoGostujući bloger: mr Nadežda Satarić, Amity – Kontakt organizacija civilnog društva za stare

Ovih dana Vlada je donela Odluku da 436 hiljada penzionera u Srbiji, koji primaju penzije manje od 15.000 dinara, pomogne sa 13. penzijom u iznosu od 16.000 dinara, s tim što će se ista isplaćivati u četiri tromesečne rate po 4.000 dinara. Ovo kao odgovor na veliku ekonomsku krizu u kojoj se zemlja nalazi i u kojoj je standard građana veoma nizak.

Danas u Srbiji veliki broj porodica i pojedinaca jedva sastavljaju kraj s krajem i to ne svojom krivicom. Nisu krivi onih 190.000 radnika starijih od 50 godina, koji su danas i bez penzije, a   ostali su bez posla u privatizovanim i propalim fabrikama, niti njihova deca, što nemaju za školovanje, ili ako su završili škole, a ne mogu da se zaposle.

Nije krivo ni onih više od 100.000 starih ljudi koji su nekada bili zaposleni i uplaćivali u Fond PIO, ali manje od 15 godina, te nisu mogli ostvariti pravo na penziju, a nisu dobili ni uplaćene doprinose natrag. Mnogi od njih danas žive u krajnjem siromaštvu, a ne mogu da dobiju ni socijalnu pomoć, jer ne ispunjavaju kriterijume.

Nisu krivi ni oni mladi ljudi koji su završili škole i na tržištu rada su više godina, tražeći prvu šansu za posao, ali nje nema.

Država kroz meru novčane socijalne pomoći, pomaže samo oko 125 hiljada od onih  650.000 ljudi koji žive ispod apsolutne linije siromaštva, koja je za 2010. godinu bila 8.544 dinara. Za 2010. godinu država je izračunala da u apsolutnom siromaštvu živi 9,2% stanovnika, od kojih su deca starosti do 13 godina najugroženija (13,7% njih).  Za 2011. i 2012. godinu, država nam nije rekla kolika je linija siromaštva, niti koliko i kojih ljudi živi ispod nje. Ali je odlučila da u ovom momentu vanredno pomogne penzionere sa penzijama nižim od 15.000 dinara. Sigurno je da i tim penzionerima treba pomoći, ali samo u slučaju da je njihova penzija jedini redovni mesečni izvor prihoda u porodici. Da je ovaj kriterijum uziman u obzir, onda bi ostalo mnogo više prostora da se vanredno pomogne i znatnom broju od onih 125 hiljada ljudi,  koji primaju novčanu socijalnu pomoć, koja se kreće od 6.774 dinara za jednočlano, do 14.800 dinara za 4-člano domaćinstvo sa dvoje dece.  Ostalo bi u budžetu da se pomogne i ne malom broju onih bez ikakvih redovnih mesečnih prihoda, a koji ne ispunjavaju kriterijume za novčanu socijalnu pomoć, jer imaju više od pola ili jednog hektara zemlje, ukoliko su radno nesposobni i imaju više od jedne sobe po članu domaćinstva.

Vlada je odlučila da vanrednu pomoć dodeli samo penzionerima i to selektovanim po kriterijumu iznosa penzije, a ne po kriterijumima stvarne ugroženosti. Penzioneri imaju svoje zastupnike u Vladi, a ko zastupa interese doista najsiromašnijih građana Srbije i da li se Vlada ponaša socijalno odgovorno, kao što kaže, u ovim teškim vremenima?

Kontakt:

E-mail: amity1@eunet.rs

Web: www.amity-yu.org, www.odgovornoobudzetu.org

Nadežda Satarić

Nadežda Satarić

Nadežda Satarić je magistar socijalne politike, po osnovnom obrazovanju socijalna radnica. Ima dugogodišnje iskustvo u socijalnoj zaštiti - skoro 25 godina je radila u državnom sektoru na institucionalnoj zaštiti starih ljudi, a od 1999.godine je u nevladinom sektoru, gde se bavi socijalnim politikama i zaštitom najisključenijih grupa građana sa posebnim naglaskom na stara lica. Rukovodilac je nevladine organizacije „Snaga prijateljstva“ – Amity koja predvodi klaster za stare u procesu socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?