17.09.2021

Misija X: Treniraj kao astronaut

SIPRU_BLogLjudi već decenijama putuju u vasionu, podižući svoje mentalne i fizičke granice da bi istražili taj ogroman, nepoznat prostor. Međutim, nijedan profesionalni astronaut ne može da napusti Zemlju bez ozbiljnog treninga. Astronauti moraju da imaju mnoštvo veština i sposobnosti, veliko znanje i da budu u vrhunskoj fizičkoj kondiciji. Za let u vasionu treba godinama vežbati, a prvi koraci u izgradnji tih ključnih veština počinju ovde – na Zemlji, i to najčešće u mladosti.

Početkom ove godine učenici/e naše škole su se priključili međunarodnom projektu Mission X: trenirajte kao astronaut.

Mission X: trenirajte kao astronaut je besplatan obrazovni program koji su razvili naučnici koji se bave vasionom i stručnjaci za kondiciju koji rade sa astronautima u svemirskim agencijama širom sveta. Projekt Mission X koristi interesovanje za istraživanje svemira da bi inspirisao učenike/ce da uče o prirodnim naukama, ishrani, vežbanju i vasioni. Namenjen je učenicima/ama od 8 do 12 godina, ali se aktivnosti mogu prilagoditi tako da odgovaraju i drugim uzrastima. Program se može predavati u okviru nastavnog plana ili kroz tematske dane, domaće zadatke, klubove, odnosno kombinaciju svih tih aktivnosti.

Svake godine od januara do maja u školama širom sveta održava se Međunarodni izazov za Mission X. Tokom izazova zemlje iz svih delova sveta podstiču svoje učenike/ce da izvrše potrebne aktivnosti.

U programu Mission X učenici/ce imaju zadatak da treniraju kao astronauti, izvršavajući fizičke i naučne aktivnosti:

  • Fizičke aktivnosti su misije praktičnog treninga u cilju jačanja snage, izdržljivosti, koordinacije, balansa, prostorne orijentacije i još mnogo toga.
  • Naučne aktivnosti su istraživanja u učionicama koja se usredsređuju na prirodne predmete (STEM) i omogućavaju učenicima/ama da u praksi vežbaju naučno i kritičko razmišljanje, veštine timskog rada i drugo.

Misija X: Treniraj kao astronautSvaka zemlja ima timove koji izvršavaju aktivnosti i prate svoje bodove. Tokom misije svaki tim postavlja svoje izvršene aktivnosti na veb-lokaciji  www.stem.org.uk/missionx/challenge da bi osvojio bodove. Ideja je da svi dostavljeni bodovi pomognu maskotama Mission X, koje se zovu Luna i Leo, da stignu na Mesec. U izazovu pod nazivom „Odlazak na Mesec“ timovi sa svih strana sveta izvršavaju aktivnosti i šalju ih putem interneta da bi osvojili bodove i što pre stigli do cilja – Meseca. Svi sakupljeni bodovi pomažu maskotama Mission X da kroz osvojene bodove koji se preračunavaju u korake, pređu put od Zemlje do Meseca. Svi učesnici imaju isti cilj, a to je da maskote stignu do Meseca.

Kod fizičkih aktivnosti koriste se isti delovi tela/sistemi koje koriste i astronauti u svojim treninzima i u misijama u vasioni. Neke od fizičkih aktivnosti su: uspon na planinu, skok na Mesec, kretanje u vasioni, brzina svetlosti, trening snage za posadu, šetnja vasionom i dr. Aktivnosti mogu da primenjuju učenici/ce pojedinačno ili u grupama. Svaka aktivnost obuhvata misiju člana posade, kratak pregled misije, dodelu misije i cilj misije, terminologiju i propratne činjenice. Za uspešno izvršavanje svih aktivnosti date su i smernice za bezbednost! Fizičke aktivnosti se mogu vežbati duže vreme – istovremeno ili jednom nedeljno.

Naučne aktivnosti pokrivaju određene principe i teme koje astronauti moraju da razumeju da bi ostali zdravi u vasioni. Aktivnosti mogu da primenjuju učenici pojedinačno ili ih zajedno sa nastavnicima mogu raditi u grupama. Svaka aktivnost sadrži ciljeve lekcije, osnovne informacije i detaljna uputstva za nastavnike, kao i radne listove za učenike. Za uspešno izvršavanje svih aktivnosti date su i smernice za bezbednost! Naučne aktivnosti se mogu vežbati duže vreme – istovremeno ili jedna nedeljno, a neke od njih su ukus u vasioni, energija astronauta, stanica za hidrataciju, kutija sa mikrobama, bube u vasioni, robotička ruka, manje masnoća, bionička ruka i dr.

U okviru ovogodišnje misije radili smo fizičke vežbe u cilju razvoja telesne ravnoteže i prostorne orijentacije i pokretali praktično rešavanje problema na terenu koje je misija postavila za date uslove, na primer: kako biti u dobroj kondiciji, kako sarađivati u timu – podela poslova, kretanje bez gravitacije, kretanje po mraku i slično. Simulaciju skoka po površini Meseca vežbali smo na trambolini kroz usklađene pokrete ruku i nogu. Uspon na planinu smo uspešno realizovali pešačenjem do obližnjeg brda brzim hodom. Rad u grupi je prijao svima, a rad na otvorenom je osnažio učenike/ce kroz fizičku aktivnost. Kretanje po prostoru upotrebom ruku i nogu istovremeno (četvoronožno) bila je izuzetno zabavna aktivnost, koja je pokrenula razvoj koordinacije, orijentacije u prostoru, ali i otvorila pitanja: šta je gravitacija i kako bi bilo da je nema? Napravili smo eksperiment o mogućnostima za ishranu, ispitujući ukuse u neobičnim okolnostima, na primer šta sve možemo zamrznuti, kako da čuvamo hranu, možemo li nešto da pečemo ili skuvamo u beztežinskom prostoru i kako je moguće jesti bez gravitacije. Zajednički rad je podsticajno uticao na učenike/ce sa poteškoćama i svi su se trudili da daju svoj doprinos kroz slike, tekstove ili prikupljeni video materijal.

Među najboljim rezultatima imali smo u preskakanju vijače, skoku na jednu nogu, plenku izdržaja i dr.

Možemo zaključiti da se kod učenika sa poteškoćama u učenju mogu javiti problemi komunikacije i kontrole impulsa što dovodi do problema sa disciplinom. Nastava koja je aktivna i pomerena izvan klasičnih metodičkih okvira zaokuplja njihovu pažnju i oni tada nisu povučeni, stidljivi ili agresivni. Planiranje grupnih aktivnosti uključuje saradnju svih učenika/ca, podiže nivo njihovih komunikacionih kompetencija i sve učenike/ce osnažuje da kreiraju pozitivnu atmosferu za produktivan rad. Kombinovanje individualnog i grupnog rada dodatno pomaže svim učenicima da ispolje svoje kvalitete, a kod učenika sa slabijim uspehom razvija istraživački duh, podstiče radoznalost i daje mogućnost da svako odabere deo kojim kroz rad doprinosi najboljem rezultatu grupe. Fizička aktivnost pokreće opažanja, procenjuje se i zaključuje koliko je potrebno truda, snage ili ponavljanja da bi rezultat bio odgovarajući. Ovakva nastava okuplja učenike/ce da podrže jedni druge tokom ispitivanja, da sakupljaju iskustva učeći kroz iskustva drugih i neposredno. Svako uči na svoj način.

Kreće nam nova školska godina. Nastavljamo misiju!

Misija X: Treniraj kao astronaut

Tekst konkursa o projektu i o mogućnostima učešća možete pronaći na sajtu: www.stem.org.uk/missionx

Bojana Mitrićeski Anđelković i Slađana Jović

Bojana Mitrićeski Anđelković i Slađana Jović

Bojana Mitrićeski Anđelković je nastavnica geografije u osnovnoj školi i velika ljubiteljka prirode. Sertifikovana nastavnica National Geographic, Microsoft inovativni nastavnik (MIE Expert), Scientix ambasadorka za Srbiju, naučna zajednica za unapređivanje STEM obrazovanja u Evropi, i EDU ARTIC ambasadorka. Dobitnica više priznanja na nacionalnom i evropskom nivou za svoje časove, projekte i način rada. Prezentovala i vodila radionice u Srbiji i Evropi - primeri dobre prakse i upotreba digitalne tehnologije u nastavi. Koordinatorka tima za inkluzivno obrazovanje i stručno lice za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika (ZUOV). Slađana Jović zaposlena je u gimnaziji “Svetozar Marković“ i OŠ “Kralj Petar I” u Nišu gde predaje hemiju u projektu dvojezične nastave i u nastavi po programu internacionalne mature IB program. Vodila je radionice sa temom digitalnilnih inovacija u nastavi na STEM konferencijama u Briselu, Varšavi, Ljubljani i Beogradu. Sertifikovani je trener za projekat "Škole za 21. vek" Britanskog saveta u Srbiji i spoljna je saradnica Zavoda za vrednovanje obrazovanja.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?