31.05.2021

Zašto u STEAM-u postoji „A”?

SIPRU_BLogŠta je STEM? Reč je akronim engleskih reči koje označavaju nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku (STEM – science, technology, engineereing, maths). STEM je jedinstveni model učenja koji integriše ove oblasti u jedan sistem, a temelji se na razvoju kreativnih potencijala kod učenika i učenica. Rešavanje kompleksnih zadataka prema ovom modelu, zasnovano je na interakcijama iz stvarnog okruženja. Učestvujući u raznim projektnim zadacima, učenici/e razvijaju kritičko mišljenje i na kreativan način pronalaze rešenja za probleme iz svog okruženja, poput pravih naučnika i naučnica. STEM je zapravo sinonim za multidisciplinarni pristup učenju, koji omogućava ovladavanje veštinama koje su potrebne za život u savremenom svetu. Ukoliko akronimu dodamo i slovo A dobijemo STEAM. A predstavlja različite vrste umetnosti (art), poput muzikea, filma, vajarstva, slikanja i dr.

Mnogo je razloga zbog kojih umetničko obrazovanje treba da postoji u okviru STEM modela. Dobar primer je kompanija „Lego“ koja je vođena ovim principom izradila komplet proizvoda za učionice koji integrišu STEAM discipline, zahvaljujući kojem učenici/ce razvijju umetničke veštine kroz dizajniranje robota, a kasnije i programiranje. I mi smo želeli da to primenimo u nastavi sa našim učenicima i učenicama.

U kreiranju materijala za rad na času se vodimo potrebama učenika/ca i pratimo plan nastave. Učenici koji imaju poteškoće u učenju uglavnom imaju podršku u porodici tokom rada. Važno je da roditelji pruže informacije kako je najbolje sarađivati sa detetom, kako bi se lakše prilagodilo grupi.

Nakon što se učenici/e podele u četiri grupe, svaka grupa dobija kartice sa slikama hemijskih elemenata. Njihov zadatak je da grupišu elemente koje su dobili i da svoja zapažanja obrazlože. Nakon dogovora na nivou grupe, učenici/e grupišu elemente na način kako su odabrali. To mogu biti osobine – boja, pripadnost grupi periodnog sistema elemenata, pripadnost periodi, primena u svakodnevnom životu i tome slično. Učenici/e prate izlaganja drugih grupa nakon izvršenih podela i postavljaju pitanja na nivou grupe. Nakon toga dobijaju zadatak da svoje elemente prikažu na način na koji ih vide u svakodnevnom životu. Na primer, kalcijum ulazi u sastav kostiju, gvožđe ulazi u sastav krvi, fosfor i sumpor se mogu naći u kostima i kosi.

Prikazivanje elemenata se vrši izradom maske koja prikazuje nešto karakteristično za dati element. Određena grupa učenika/ca prikazuje profesiju koja koristi određen element u svom radu. Primera radi, gvožđe i krv koriste lekari tokom rada, pa tako učenik/ca izrađuje masku lekara. Kalcijum koji gradi zube koriste stomatolozi, kiseonik koriste ronioci i piloti i prema tome učenici/e kreiraju maske sa njihovim profesionalnim simbolima. Ovom radionicom smo povezali hemijske elemente sa njihovom praktičnom primenom u svakodnevnom životu i posebno sagledali njihovu profesionalnu primenljivost, čime smo savladali i upoznali se sa mogućnostima, obavezama i prednostima pojedinih zanimanja. Sve to sagledavali smo na kreativan način i ohrabrili učenike/ce da posmatraju svet iz umetničke perspektive.

Za učenike starijih razreda izazov je bio otkriti njihove skolonosti ka budućim zanimanjima i osnažiti ih da nastave školovanje prema svojim interesovanjima i mogućnostima. Radionice profesionalne orijentacije kroz koju prolaze ovde je implementirana u nastavi tako da učenici/e mogu da prepoznaju značaj budućeg zanimanja, kako bi se i sami opredelili i odabrali ono kojem su najviše skloni.

Učenicima/ama sa teškoćama su prilikom rada na maskama pomogli roditelji, a tokom rada na organizaciji raspodele i prikazivanja hemijskih elemenata, podršku su pružili vršnjaci i vršnjakinje u grupi. Ovakav  pristup obrazovanju deci omogućava da budu radoznali učenici/e koji traže kreativna rešenja za probleme iz stvarnog sveta. STEAM im pomaže da razviju  veštine neophodne za uspeh u daljem obrazovanju, u karijeri i gde god ih život odvede. Ovaj pristup učenju sigurno nije lak zadatak, međutim, benefiti za učenike/ce i celokupnu školsku zajednicu su ogromne. Učenici/e i nastavnici/e angažovani u STEAM-u povezuju gradivo sa stvarnim životom, tako da škola nije mesto gde idete da učite, već postaje sveobuhvatno iskustvo učenja. Uvek učimo, uvek rastemo, uvek eksperimentišemo.

Bojana Mitrićeski Anđelković i Slađana Jović

Bojana Mitrićeski Anđelković i Slađana Jović

Bojana Mitrićeski Anđelković je nastavnica geografije u osnovnoj školi i velika ljubiteljka prirode. Sertifikovana nastavnica National Geographic, Microsoft inovativni nastavnik (MIE Expert), Scientix ambasadorka za Srbiju, naučna zajednica za unapređivanje STEM obrazovanja u Evropi, i EDU ARTIC ambasadorka. Dobitnica više priznanja na nacionalnom i evropskom nivou za svoje časove, projekte i način rada. Prezentovala i vodila radionice u Srbiji i Evropi - primeri dobre prakse i upotreba digitalne tehnologije u nastavi. Koordinatorka tima za inkluzivno obrazovanje i stručno lice za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika (ZUOV). Slađana Jović zaposlena je u gimnaziji “Svetozar Marković“ i OŠ “Kralj Petar I” u Nišu gde predaje hemiju u projektu dvojezične nastave i u nastavi po programu internacionalne mature IB program. Vodila je radionice sa temom digitalnilnih inovacija u nastavi na STEM konferencijama u Briselu, Varšavi, Ljubljani i Beogradu. Sertifikovani je trener za projekat "Škole za 21. vek" Britanskog saveta u Srbiji i spoljna je saradnica Zavoda za vrednovanje obrazovanja.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?