19.11.2020

Hologrami u nastavi

SIPRU_BLogHologram je trodimenzionalna slika predmeta koju možemo shvatiti čulima. U pitanju je slika dobijena interferencom dva svetlosna talasa, kao rekonstrukciju jednog od ta dva talasa korišćenjem drugog u procesu. Mnogi učenici i učenice koji prate video zapise na internetu znaju kako da naprave holografski projektor. Holografija predstavlja metodu stvaranja i reprodukcije trodimenzionalne slike na fotografskoj ploči primenom koherentne svetlosti lasera. Svetlost se ponaša slično talasu na vodi. Svetlosni talas se može trajno zapisati na filmu i tako dobiti trajni niz svetlih i tamih linija (koje i same liče na talase) – to je hologram. U ovom tekstu želimo da vam objasnimo kako da koristeći interdisciplinarnu nastavnu aktivnost sa hologramima, učenici i učenice postanu glavni junaci STEM aktivnosti. Reč je o kombinaciji nauke (science), tehnologije (technology), inženjerstva (engineering) i matematike (maths), koja predstavlja mogućnost za učenje, koja je istovremeno obrazovna i zabavna.

Ali kako zapravo kreirati hologram?

Prvo učenike/ce podeliti u grupe koje će samostalno napraviti holografski projektor, koristeći jednostavne svakodnevne materijale: list papira, prozirnu plastičnu foliju, makaze i prozirnu traku, a sve to uz uređaje: pametni telefon, tablet, monitor prenosnog računara ili računara, u zavisnosti od toga čime raspolažete u učionici.

skicaKako biste napravili holografski projektor, učenici/e koji koriste tablet treba da nacrtaju na prozirnom listu ili na karo papiru sliku četiri jednakostranična trapeza visine 8 cm, glavne osnove 12 cm i manje osnove 2 cm. Ako imaju mogućnosti da koriste pametni telefon onda tokom crtanja koriste polovinu prethodnih mera. Ukoliko imaju laptop, potrebno je da udvostruče vrednosti dimenzija za trapez. Dakle, učenici/e koriste proporcije za izgradnju trapeza u odnosu na veličinu ekrana koji upotrebljavaju i na taj način vežbaju razmere, koriste matematičke oblike i uče kako da prave geometrijska tela prema šablonu.

Kada završe sa crtanjem, učenici/e treba da zalepe koso bočne stranice trapeza lepljivom trakom i naprave trapezni oblik koji je četvrtasta piramida. Ovo će biti holografski projektor koji će prikazati holo slike u 3D projekciji.

Pogledajte kratko video uputstvo za pravljenje holografskog projektora:

 

Učenici/e zatim mogu da koriste holografske video snimke preuzete sa You Tube-a sa temom Zemlje, planeta, životinja, cveća ili šta imaju kao temu za rad. Evo nekih snimaka koje su naši učenici/e koristili:

 

Učenici/e koji su vešti i vole grafičko crtanje sami su pravili holografski video pomoću softvera Adobe Premiere ili koristeći Power Point, a jedan učenik je predložio da upotrebimo i instaliramo aplikaciju Holo na mobilnom telefonu.

rad_u_skoliUčenici/e različitih nivoa postignuća i sposobnosti su sa velikim interesovanjem pratili sve korake tokom rada na času i uključivali se pri izboru adekvatih tema i slika za zadatu oblast zagađenja životne okoline. Prepoznali su molekule koji zagađuju vazduh i koji učestvuju u fotosintezi i prikazali ih kao trodimenzionalne molekule u holo projekciji. Uz pomoć drugara koji su veštiji u grafičkom crtanju ubrzo su savladali tehniku izrade skice, razmeru i izradu šeme za trapez prema zadatim dimenzijama. Kod učenika sa teškoćama u učenju, upotreba mobilnih aparata u nastavi je razvila interesovanje za tematski pristup radu i tokom časa im je pomogla da povežu oblast izučavanja hemije o vodi sa izučavanjem geografije o vodama na planeti Zemlji. Moramo naglasiti da učenici/e koji su slabije koncentracije nisu mogli da drže pažnju tokom izrade skica, ali su dobili zadatak da pronađu holo projekcije na internetu i sa velikim entuzijazmom su pokazivali svoje primere koji odgovaraju zadatoj temi svim drugarima u učionici.

Kako možete da integrišete hologramsku aktivnost u svoje lekcije?

Hologrami daju prostor da se u nastavi eksperimentiše i koristi u aktivnostima sa učenicima/cama osnovnih i srednjih škola, sa različitim teškoćama u učenju.

DNK_lanacHologrami se mogu koristiti za proučavanje različitih naučnih predmeta, proporcija, svojstava geometrijskih figura (trapezoida i trupa piramida), geometrijskih transformacija (rotacije i centralne simetrije) i zakona fizike o refrakciji i odbijanju svetlosti. Hologramska slika daje realan izgled, koji olakšava razumevanje i shavtanje strukture, oblika i funkcija. Učenici/e sa teškoćama u učenju lakše shvataju oblike molekula i hemijske veze, povezuju formule koje opisuju površine sa geometrijskim oblicima kao što su kupa, valjak ili kocka, brže povezuju uloge pojedinih planeta sa položajem, posmatraju građu biljaka ili čoveka u realnom okruženju sa stvarnim dimenzijama, uočavaju kako svetlost prelamanjem stvara oblik holograma.

Ovakve aktivnosti tokom časa su motivišuće i podržavaju rad u grupi, što dalje podstiče saradnju tokom rada na hologramskom projektoru, podiže IT kompetencije učenika/ca različitih sposobnosti, implementira rad na internetu kao školsku aktivnost na vrlo kreativan način, razvija intersovanja za rad u različitim programima i podiže koncetraciju, fokusira pažnju na bitno i suštinsko znanje koje je u funkciji, a kroz praktičan rad sa uređajem i podacima koje pronalaze na internetu. Učenici/e koji imaju nedostatak pažnje, koje smo pratili tokom ovih aktivnosti, potpuno su se posvetili radu, nekada samostalno, a nekada u grupi i prvi su se javljali da su pronašli odgovarajuću sliku za zadatu temu. Vrlo pozitivan primer kako uključiti sve grupe u rad i ostvariti ciljeve nastave.

***

Dennis GaborMađarski fizičar Denis Gabor razumeo je kako se prave hologrami još 1947. godine. Međutim, tek od šezdesetih godina konstrukcijom prvih laserskih uređaja, ove slike su se proširile i primenjuju se u svakodnevnom životu.

Predlažemo vam upotrebu holograma tokom predavanja STEM predmeta kako biste unapredili i neformalno znanje učenika/ca.

Aktivnost je takođe prilagođena za učenike/ce sa posebnim obrazovnim potrebama, jer se može izvoditi za istraživanje predmeta sa različitim nivoima težine i veoma je angažovana i motivaciona.

Bojana Mitrićeski Anđelković i Slađana Jović

Bojana Mitrićeski Anđelković i Slađana Jović

Bojana Mitrićeski Anđelković je nastavnica geografije u osnovnoj školi i velika ljubiteljka prirode. Sertifikovana nastavnica National Geographic, Microsoft inovativni nastavnik (MIE Expert), Scientix ambasadorka za Srbiju, naučna zajednica za unapređivanje STEM obrazovanja u Evropi, i EDU ARTIC ambasadorka. Dobitnica više priznanja na nacionalnom i evropskom nivou za svoje časove, projekte i način rada. Prezentovala i vodila radionice u Srbiji i Evropi - primeri dobre prakse i upotreba digitalne tehnologije u nastavi. Koordinatorka tima za inkluzivno obrazovanje i stručno lice za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika (ZUOV). Slađana Jović zaposlena je u gimnaziji “Svetozar Marković“ i OŠ “Kralj Petar I” u Nišu gde predaje hemiju u projektu dvojezične nastave i u nastavi po programu internacionalne mature IB program. Vodila je radionice sa temom digitalnilnih inovacija u nastavi na STEM konferencijama u Briselu, Varšavi, Ljubljani i Beogradu. Sertifikovani je trener za projekat "Škole za 21. vek" Britanskog saveta u Srbiji i spoljna je saradnica Zavoda za vrednovanje obrazovanja.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?