26.08.2020

Već ionako ranjivi, žitelji romskih naselja su u pandemiji naročito izloženi zdravstvenim, ekonomskim i obrazovnim rizicima

Dragan Gračanin - Beogradski IgniteTranskript govora Dragana Gračanina na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine)

Dolazim iz Asocijacije koordinatora za romska pitanja, koja u svom članstvu okuplja preko 50 koordinatora angažovanih u opštinama i gradovima, koji rade na stvaranju institucionalnog i strateškog okvira za inkluziju Roma.

Početkom pandemije koronavirusa i proglašenjem vanrednog stanja, mi smo kao organizacija bili pod dodatnim izazovom da zaštitimo već ranjive stanovnike romskih naselja u Srbiji, koji su naša primarna ciljna grupa. Pojavili su se najpre zdravstveni rizici, a treba imati na umu da je prosečni životni vek Roma 10 godina kraći nego u opštoj populaciji u Srbiji, a povećan je i rizik od hroničnih oboljenja. Takođe, postoje i ekonomski rizici, imajući na umu da 70% stanovnika romskih naselja živi od neprijavljenog rada. To su najčešće muziciranje, prikupljanje sekundarnih sirovina, nadnice, sezonski poslovi koje u ovom trenutku nije bilo moguće obavljati. Takođe, tu su i obrazovni rizici, imajući na umu visoku gustinu naseljenosti u romskim naseljima i veliki broj dece u domaćinstvima. Uvek navodim primer i kažem da zamislite nekoga ko ima dvoje ili troje školske dece, ko treba da pređe celokupno gradivo s njima, a uz to možda ni sam nema formalno obrazovanje ili ima veoma nizak stepen obrazovanja. U okviru romske zajednice najveći napredak smo postigli u obrazovanju, a pojavljuje se rizik da nam se dogodine ponovo osipaju deca iz školskog sistema i da možda, uz nesavladano gradivo, imamo kasnije velike probleme.

Mi kao civilno društvo brzo smo se zbili u redove i organizovali naš neformalni krizni štab. Pokušali smo da mapiramo sve potrebe i probleme u romskim naseljima i da pokušamo da zajednički odreagujemo na njih, najpre na one humanitarne, a to je nedostatak vode i struje, kojе u ovom trenutku značе život. Mapirali smo naselja koja nisu snabdevena pijaćom vodom. Obavestili smo sve nadležne od nacionalnog nivoa, međunarodnih organizacija, ali i lokalne samouprave. Istu stvar uradili smo i kada je reč o nedostatku električne energije i uz zajedničku saradnju uspeli smo da premostimo ovaj težak period tako što su cisterne s pijaćom vodom dolazile u romska naselja. Naselje „28. februar“ u Nišu bilo je van sistema snabdevanja električnom energijom. Uz saradnju svih relevantnih aktera, deo domaćinstava priključio se na elektromrežu.

Dragan Gračanin - 43. Beogradski Ignite "Uključi se online 8"U ovom trenutku nam je bilo jako važno da se ne ponove bugarski i slovački scenario, gde smo imali zatvaranje čitavih naselja, a Romi su bili targetirani kao krivci za širenje epidemije. Mi smo kao civilno društvo međusobno razmenjivali informacije, koordinirali i vodili računa da nivo svesti u romskim naseljima, u smislu zaštite i mera prevencije, bude na najvišem nivou. Stanje u medijima nam je takođe bilo jako važno, ali tu je bilo propusta. Imali smo bombastične naslove o tome da Romi ne poštuju mere koje je propisala Vlada, da slave određene slave i uopšte su na ružan način bili targetirani u medijima, što je prosto fenomen anticiganizma. Na naše zahteve odgovorile su i međunarodne organizacije, ali i Vlada Republike Srbije. Posle tri nedelje neprivređivanja imali smo puno gladnih ljudi i humanitarni paketi s higijenom i hranom stigli su do romskih naselja.

Posebnu pažnju treba usmeriti na naučene lekcije u periodu koji nam je potreban za oporavak. Stvorile su se još veće i dodatne razlike između opšte populacije i romskog stanovništva, a naučena lekcija jeste da saradnja mora da postoji od najvišeg nivoa, odnosno od nacionalnog, do lokalnog uz podršku međunarodnih organizacija. Ovo sve ne bi bilo moguće da nije bilo ovoliko participacije, ovoliko saradnje i romskog civilnog društva, ali i samih Roma, koji su bili disciplinovani. Saradnja i participacija jesu nešto na čemu ćemo tek raditi.

***

43. Beogradski Ignite "Uključi se br. 8"Beogradski Ignite „UKLJUČI SE online 8“ koji su organizovali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Udruženje građana „Srbija u pokretu“ održan je 8. juna i to je prvi događaj ovog tipa koji je održan na online platformi. Organizaciju Beogradskog Ignite-a o socijalnom uključivanju podržala je Švajcarska Konfederacija.

Cilj ovog događaja, koji je organizovan u skladu sa preporukama o distanciranju tokom pandemije, bio je da osvetli različite aspekte socijalnog uključivanja tokom pandemije COVID-19, te da na taj način ukaže na trenutnu situaciju o položaju ranjivih grupa u ovim uslovima, kao i da pojedinačnim primerima motiviše i podstakne druge da se i sami uključe ili pokrenu sopstvenu akciju. Na taj način, Ignite već tradicionalno nastoji da inspiriše pojedince i pojedinke da daju svoj doprinos stvaranju ravnopravnog društva za sve građane i građanke.

Dragan Gračanin, predsednik Asocijacije koordinatora za romska pitanja, tokom pandemije je uključen u mnoge humanitarne akcije u romskim naseljima kao deo kriznog štaba. Ima dugogodišnje iskustvo u radu na projektima koji teže uključivanju Roma i Romkinja u zajednicu i postizanju jednakih uslova i ravnopravnosti, kao i bogatu saradnju sa različitim institucijama.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Vlada Republike Srbije uspostavila je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u julu 2009. godine. Tim je nadležan za jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi i pruža podršku resornim ministarstvima u razvijanju i sprovođenju politika socijalnog uključivanja, uz redovne konsultacije sa organizacijama civilnog društva. Švajcarska Konfederacija pruža podršku Vladi Republike Srbije da unapredi proces socijalne inkluzije u Republici Srbiji, u periodu od 2009. do 2021. godine, kroz projekat “Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji”. Više o Timu: socijalnoukljucivanje.gov.rs

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?