31.07.2020

Tokom vanrednog stanja poslali smo poruku da žrtve nasilja nisu same

Tamara Savović - BG IgniteTranskript govora Tamare Savović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine)

Večeras ću predstaviti Sigurnu kuću u Somboru i žene heroje. Pet godina sam deo Sigurne kuće i imam veliko iskustvo u radu sa žrtvama nasilja. Tokom svog višegodišnjeg rada prepoznala sam mogućnost za unapređenje našeg servisa. Prošle godine obratila sam se Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) i predložila da se uradi analiza stanja naše usluge. Urađeno je anketiranje 14 predstavnika sigurnih kuća u Srbiji i izveštaj nam je ukazao na to da postoji ogroman prostor za unapređenje. Od sigurnih kuća, kao pružalaca specifične socijalne usluge, očekuje se da jednom rukom zaštite živote žrtava porodičnog nasilja i pruže adekvatnu psihosocijalnu i pravnu podršku, a drugom rukom da ih uspešno ekonomski reintegrišu. Međutim, očigledan je nedostatak kontinuiranih programa stručnog osposobljavanja i subvencionisanog zapošljavanja kod poznatog poslodavca. To doprinosi nepoverenju žrtava u sistemske usluge, bespotrebno se produžuje i poskupljuje boravak u smeštaju u sigurnim kućama i kao direktnu posledicu ima visok procenat vraćanja žrtava nasilniku ili nazad na servis. Program ekonomskog osnaživanja značajno bi doprineo prevenciji i smanjenju femicida, jer ženama pruža adekvatnu alternativu u okviru sigurnih kuća.

Moja sigurna kuća je inicirala formiranje mreže sigurnih kuća, koja je ubrzo počela da zastupa naše zajedničke potrebe na nacionalnom nivou. Prve rezultate ostvarili smo na sastancima sa SIPRU i Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Mapiran je put za licenciranje usluge i opredeljena su sredstva za unapređenje fizičke dostupnosti naših objekata za osobe s invaliditetom, slabije pokretne korisnice i decu. U iščekivanju povećanja broja prijava porodičnog nasilja, koji je zabeležen u svetu, tokom vanrednog stanja definisali smo procedure i poslali poruku da žrtve nasilja nisu same. Zajedničke aktivnosti mreže biće nastavljene u tom pravcu.

Tamara Savović - 43. Beogradski Ignite "Uključi se online 8"Vanredno stanje dotaklo je sve segmente društva. Izazovi i rizici, međutim, nisu podjednako uticali na sve korisnike socijalnih usluga. Korisnici novčane socijalne pomoći ostvarivali su svoja prava u kontinuitetu, a na udaru su se našle žrtve nasilja. U vreme kad smo brinuli o sopstvenom zdravlju i zdravlju svojih najbližih, bivše i sadašnje korisnice Sigurne kuće u Somboru započele su nesebičnu akciju u korist svih nas. Profesionalne šivaće mašine, koje smo dobili kao donaciju pre nekoliko godina, osposobili smo zahvaljujući srednjoj tekstilnoj školi, a dobra saradnja s privatnim sektorom omogućila nam je dovoljne količine materijala da počnemo akciju šivenja zaštitnih maski. Naše maske stigle su do zdravstvenih ustanova, centara za socijalni rad, sigurnih kuća, policije, kancelarija i građana širom Srbije. Ova akcija podstakla je brojne pojedince i firme da nam se pridruže, dok je lokalna zajednica odreagovala izuzetno pozitivno. Sada su naše korisnice stekle samopouzdanje i počele da traže svoj identitet u socijalnom preduzetništvu. Tako smo formirali „Somborske šnajderke“, žensko socijalno preduzeće koje će direktno upošljavati žrtve porodičnog nasilja na izradi posteljina, suvenira, igračaka, a višak prihoda ulagaćemo u podršku žena u osetljivom trenutku neposredno nakon izlaska iz servisa sigurnih kuća.

Večeras sam vam pričala o tome kako se sistem sam od sebe unapređuje i uči, o nedostatku programa ekonomskog osnaživanja za žrtve nasilja, ali i o rešenju koje smo pronašle u socijalnom preduzetništvu. Na nama, akterima zainteresovanim za dobrobit žrtava porodičnog nasilja, jeste da osmislimo nove i efikasne modele za uspešnu integraciju žrtava jer humanost našeg društva zavisi isključivo od toga koliko smo spremni da učimo i sarađujemo u tom pravcu.

***

43. Beogradski Ignite "Uključi se br. 8"Beogradski Ignite „UKLJUČI SE online 8“ koji su organizovali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Udruženje građana „Srbija u pokretu“ održan je 8. juna i to je prvi događaj ovog tipa koji je održan na online platformi. Organizaciju Beogradskog Ignite-a o socijalnom uključivanju podržala je Švajcarska Konfederacija.

Cilj ovog događaja, koji je organizovan u skladu sa preporukama o distanciranju tokom pandemije, bio je da osvetli različite aspekte socijalnog uključivanja tokom pandemije COVID-19, te da na taj način ukaže na trenutnu situaciju o položaju ranjivih grupa u ovim uslovima, kao i da pojedinačnim primerima motiviše i podstakne druge da se i sami uključe ili pokrenu sopstvenu akciju. Na taj način, Ignite već tradicionalno nastoji da inspiriše pojedince i pojedinke da daju svoj doprinos stvaranju ravnopravnog društva za sve građane i građanke.

Tamara Savović je rukovoditeljka Sigurne kuće u Somboru. U svom radu aktivno se zalaže za borbu protiv nasilja nad ženama, žensko liderstvo, rodnu ravnopravnost, ekonomsko osnaživanje žena i socijalno preduzetništvo. Trenutno je na doktorskim studijama na Fakultetu za kulturu i medije, smer – komunikološke nauke, a takođe je stipendistkinja nemačke fondacije „Konrad Adenauer”. Tamara piše za Blog o socijalnom uključivanju.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Vlada Republike Srbije uspostavila je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u julu 2009. godine. Tim je nadležan za jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi i pruža podršku resornim ministarstvima u razvijanju i sprovođenju politika socijalnog uključivanja, uz redovne konsultacije sa organizacijama civilnog društva. Švajcarska Konfederacija pruža podršku Vladi Republike Srbije da unapredi proces socijalne inkluzije u Republici Srbiji, u periodu od 2009. do 2021. godine, kroz projekat “Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji”. Više o Timu: socijalnoukljucivanje.gov.rs

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?