29.07.2020

Uvek smo tu da aktivno i spremno odgovorimo na svaku krizu

Ajša Bahović Latifović - BG IgniteTranskript govora Ajše Bahović Latifović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine)

Članica sam tima Muslimanskog humanitarnog društva „Merhamet Sandžak“ iz Novog Pazara. „Merhamet“ postoji još od 1992. i imao je veći niz transformacija dok nije došao do organizacije kakva je sada. Što se tiče Novog Pazara, to je grad solidarnosti i filantropije, poznat je po tome, i to je posebno došlo do izražaja tokom pandemije izazvane koronavirusom. Grad Novi Pazar uspostavio je prvi kol-centar u Srbiji kada je nastupilo vanredno stanje. Gradonačelnik je okupio predstavnike humanitarnih organizacija i ostalih organizacija civilnog društva, uspostavio operativni tim kol-centra, koji je bio u službi svojih sugrađana. Kada je reč o samom „Merhametu“, uz ostalih 14 organizacija delovao je najviše kao pomoć za starija lica, u smislu odlaska u apoteku, u kupovinu, po penziju i tako dalje. Da nije falilo inspiracije, pokazao je logo „Sedi, savi se“ (lokalizam koji znači „smiri se”), a ima funkciju da naše sugrađane uputi na to da ostanu kod kuće. Što se tiče „brojki“ u periodu vanrednog stanja, tokom meseca ramazana, koji se s tim poklopio, na dnevnom nivou deljeno je 270 obroka, preko 1.500 paketa humanitarne pomoći, a u rad operativnog tima prijavilo se više od 250 volontera.

„Merhamet“ trenutno sprovodi pet projekta, koji se ne bi mogli realizovati bez svesrdne podrške naših velikih i značajnih strateških partnera i donatora. Najveći partner „Merhameta“ jeste grad Novi Pazar, zatim Regionalna razvojna agencija SEDA, Inicijativa za razvoj i saradnju IDC, Radničko-samarićanski pokret ASB iz Srbije. Donatori su Evropska unija, Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i Austrijska razvojna agencija. Prvi u nizu projekata koje „Merhamet“ sprovodi jeste projekat reintegracije koji se sastoji iz tri mere podrške: socijalne, ekonomske i osnaživanje lokalne zajednice.

Dok je trajalo vanredno stanje svi smo znali da su naši najmlađi morali da pohađaju nastavu na daljinu, pa su časovi, koji su organizovani u sklopu radionica u okviru projekta reintegracije, bili onlajn. Tako su naši korisnici, deca povratnika, mogli dobijati pomoć u savladavanju gradiva sve vreme tokom trajanja nastave na daljinu. Pored toga, otvoren je dobrosusedski klub u Tutinu, koji je odmah započeo s radom nakon ukidanja vanrednog stanja, i sada se tu organizuju radionice i organizuju druženja mladih u samom klubu.

Ajša Bahović Latifović - 43. Beogradski Ignite "Uključi se online 8"Projekat „Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika“ usmeren je ka pružanju podrške u obezbeđivanju stambenih rešenja, ali i ekonomskom osnaživanju naših korisnika. Odmah nakon vanrednog stanja nastavljeno je s aktivnostima oko izgradnje kuća, ali i dodele građevinskog materijala za naše korisnike.

Projekat „Od mere do karijere“ posvećen je mladima, ali i povratnicima. Njime se omogućavaju zapošljavanje i samozapošljavanje naših korisnika na području Novog Pazara i Tutina.

Projekat koji je posvećen ruralnom stanovništvu, ali i ženama, jeste „Socijalno preduzetništvo kao model za smanjenje siromaštva“, kojim ćemo osnažiti 100 malih poljoprivrednih gazdinstava i 20 žena iz ruralnih područja oko Novog Pazara, tako što se unapređuju njihove kompetencije, gradi se hladnjača i otvaraju socijalna preduzeća.

Još jedan projekat, ne manje značajan, jeste „Ekonomski aktivizam Roma“, koji se realizuje u okviru programa podrške EU inkluziji Roma, a njime se unapređuju i osnažuju romske zajednice da aktivno učestvuju na tržištu rada.

Važno je da na kraju spomenem da je „Merhamet“ član mreže IRIS i da se u narednom periodu, nakon glavnog talasa pandemije koji je prošao, planira licenciranje za pružanje socijalnih usluga.

„Merhamet“ je uvek tu da aktivno i spremno odgovori na svaku krizu.

***

43. Beogradski Ignite "Uključi se br. 8"Beogradski Ignite „UKLJUČI SE online 8“ koji su organizovali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Udruženje građana „Srbija u pokretu“ održan je 8. juna i to je prvi događaj ovog tipa koji je održan na online platformi. Organizaciju Beogradskog Ignite-a o socijalnom uključivanju podržala je Švajcarska Konfederacija.

Cilj ovog događaja, koji je organizovan u skladu sa preporukama o distanciranju tokom pandemije, bio je da osvetli različite aspekte socijalnog uključivanja tokom pandemije COVID-19, te da na taj način ukaže na trenutnu situaciju o položaju ranjivih grupa u ovim uslovima, kao i da pojedinačnim primerima motiviše i podstakne druge da se i sami uključe ili pokrenu sopstvenu akciju. Na taj način, Ignite već tradicionalno nastoji da inspiriše pojedince i pojedinke da daju svoj doprinos stvaranju ravnopravnog društva za sve građane i građanke.

Ajša Bahović Latifović ima dugogodišnje iskustvo u civilnom sektoru, gde je prešla put od volonterke do vodećih pozicija na projektima. Za nju je najvažnije što je deo tima Muslimanskog humanitarnog društva „Merhamet Sandžak” koje pruža podršku ljudima iz raznih osetljivih grupa u težnji ka inkluziji.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Vlada Republike Srbije uspostavila je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u julu 2009. godine. Tim je nadležan za jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi i pruža podršku resornim ministarstvima u razvijanju i sprovođenju politika socijalnog uključivanja, uz redovne konsultacije sa organizacijama civilnog društva. Švajcarska Konfederacija pruža podršku Vladi Republike Srbije da unapredi proces socijalne inkluzije u Republici Srbiji, u periodu od 2009. do 2021. godine, kroz projekat “Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji”. Više o Timu: socijalnoukljucivanje.gov.rs

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?