06.08.2012

Da li sajt koji volim mogu da koriste i osobe sa invaliditetom?

Validator Autor

Validator - avatarNadam se da će vas ovaj članak motivisati da probate da validirate pojedine veb sajtove u kontekstu pristupačnosti i da će vam otvoriti novu dimenziju percepcije. Ako ništa drugo, sigurna sam da vam je sada puno jasnije zašto smo kolega i ja odabrali da na ovom blogu pišemo pod pseudonimom „Validator“ :-).

Kako bi veb sajt mogle da koriste svi, a specifično osobe sa invaliditetom, bez nekih većih poteškoća, potrebno je da se redovno vrši evaluacija pristupačnosti sajta. Postoji nekoliko načina, odnosno pristupa evaluaciji pristupačnosti veb sajtova:

  • automatsko testiranje, odnosno validacija – gde neki softverski alat „ispita“ pristupačnost veb sajta i automatski generiše izveštaj;

i dve vrste tzv.

  • manuelnog testiranja:
    • od strane stručnog lica – koje ispituje pristupačnost sajta i sačinjava neku vrstu izveštaja;
    • od strane korisnika – osobe sa invaliditetom, koja, u prisustvu stručnog lica proverava pristupačnost sajta. Prisustvo stručnog lica nije u svim slučajevima neophodno, ali je korisno u pojedinim situacijama. Npr. kada veb sajt pregleda slepa osoba – uz pomoć „čitača ekrana“ (specifičnog pomagla koje slepoj osobi „čita“ sadržaj veb strane), ukoliko sajt nije dobro prilagođen čitačima ekrana, može da se dogodi da osoba oceni sajt kao sasvim korektan – u pogledu pristupačnosti sadržaja i navigacije npr., ali da nema svest o tome da joj pojedini delovi sajta nisu dostupni, što u ovoj situaciji konstatuje stručno lice koje prisustvuje procesu testiranja.

Najbolje rezultate, naravno, daje kombinacija ovih pristupa.

No, obzirom da je ovaj blog namenjen širokom auditorijumu, ideja ovog članka je bila da prosečnom korisniku Interneta približi ideju pristupačnosti sajta kroz mogućnost validacije istog. Naime, bilo ko od vas ko ovo čita može da uradi validaciju sajta ili pojedinih njegovih strana u kontekstu pristupačnosti, naravno, uz pomoć pojedinih softverskih alata. Nameće se pitanje – koji su to alati?

Alati za evaluaciju pristupačnosti veb sajta (tzv. validatori) mogu biti „bazirani na vebu“ (aplikacije koje je moguće koristiti putem Interneta, bez prethodnog instaliranja na računaru), ili su to neke softverske alatke koje je prethodno neophodno instalirati na računaru.

Ima puno besplatnih alata, do kojih, prosečan korisnik Interneta, može doći jednostavnim kucanjem ključnih reči poput accessibillity, validator, validation i sl. u Google-u. Ovi besplatni alati najčešće funkcionišu po principu validacije jedne-po-jedne strane veb sajta. Dakle, korisnik validatora unosi adresu strane koju želi da validira u kućicu predviđenu za URL i u roku od nekoliko sekundi dobija izveštaj o pristupačnosti dotične strane i eventualnim greškama.

U situacijama kada je potrebno validirati kompletan sadržaj jednog kompleksnog veb sajta, može biti od koristi i komercijalni softverski alat koji se instalira i ima mogućnost automatske validacije svih strana sajta. No, ovi alati su isplativi samo stručnim licima koja validaciju u kontekstu pristupačnosti vrše svakodnevno, budući da cene ovih alata mogu biti vrlo visoke.

Ako vam i dalje nije načisto jasno kako vi kao korisnik možete da evaluirate pristupačnost vašeg omiljenog veb sajta i proverite da li i osobe sa invaliditetom bez ograničenja mogu da ga koriste, evo jednog, meni korisnog i dobro poznatog validatora – validator.w3.org/unicorn.

Unicorn validator

Unošenjem adrese sajta u predviđeno polje za to, i klikom na dugme „Check“, dobićete izveštaj. Za tumačenje istog potrebno je malo stručnosti, ali čak i potpuni laik po bojama može da zaključi da li je sajt u potpunosti pristupačan ili ne (zeleno – nema grešaka, crveno – ima). Pod greškama se ovde misli na greške u kodu, koje često nisu vidljive golim okom, a koje otežavaju korišćenje veb sajta osobama sa invaliditetom. Čisto zarad ilustracije, najčešće su to greške koje se odnose na kontraste boja ili boju slova (slabovidi), nedostatak teksta koji opisuje sadržaj slika na veb sajtu (slepi) i grešaka u navigaciji (sve kategorije osoba sa invaliditetom).

Marijana Tasić

Validator

Validator

Validator je tim koga čine Marijana i Ivan, a koji se od 2006. godine bavi raznim aspektima pristupačnosti elektronskih sadržaja osobama sa invaliditetom. Imaju iskustva u radu sa državnom administracijom i civilnim sektorom na brojnim projektima iz oblasti eInkluzije i ePristupačnosti. Radili su na standardizaciji i razvijanju pravnog okvira za sajtove organa državne uprave, između ostalog i u smislu ePristupačnosti. Držali su veliki broj obuka i radili na podizanju svesti o ovim pitanjima. Veruju u društvo u kome su svi ravnopravni i jednako vredni.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?