Poslednji tekstovi

29.11.2020

Druga strana hendikepa

Sara Đurđević Autor:

Ovaj tekst trebalo je da bude riznica smešnih, zabavnih, simpatičnih, neobičnih i čudnih situacija koje su neizbežne ili verovatne ukoliko ste osoba sa oštećenjem sluha. Podstaknuta nedavnim iskustvom, ovaj tekst ću ipak posvetiti potrebi za prilagođavanjem koja se često poistovećuje sa sebičnošću. Zamka prilagođavanja Sebe ne percipiram kao osobu sa hendikepom. Svakodnevno funkcionisanje sam uskladila potrebama aktivnosti koje obavljam i postala sam neka vrsta kameleona koji se prilagođava društvenim tokovima. Retke su situacije u kojima se osetim osujećeno i povređeno zbog svog hendikepa, a kada se to desi – onda… Više detalja
19.11.2020

Hologrami u nastavi

Bojana Mitrićeski Anđelković i Slađana Jović Autor:

Hologram je trodimenzionalna slika predmeta koju možemo shvatiti čulima. U pitanju je slika dobijena interferencom dva svetlosna talasa, kao rekonstrukciju jednog od ta dva talasa korišćenjem drugog u procesu. Mnogi učenici i učenice koji prate video zapise na internetu znaju kako da naprave holografski projektor. Holografija predstavlja metodu stvaranja i reprodukcije trodimenzionalne slike na fotografskoj ploči primenom koherentne svetlosti lasera. Svetlost se ponaša slično talasu na vodi. Svetlosni talas se može trajno zapisati na filmu i tako dobiti trajni niz svetlih i tamih linija (koje i same liče na talase)… Više detalja
10.11.2020

Udruživanje žena u ruralnim sredinama – od ekonomskog osnaživanja do društvenog povezivanja

Vukašin Kolarević Autor:

Od žena na selu najčešće se očekuje da budu stub porodice, osoba koja održava domaćinstvo, ali i koja doprinosi opstanku domaćinstva kroz obavljanje aktivnosti u poljoprivredi

Više detalja
07.11.2020

Uloga roditelja u dečijoj igri

Milenka Matić Autor:

Igra je sveprisutan i univerzalan aspekt detinjstva, globalno prepoznat po svojoj važnosti za razvoj dece. Ona pruža deci dragocene mogućnosti zabave i učenja…

Više detalja
04.11.2020

Modaliteti plaćanja za vreme i u periodu posle COVID-19 krize

Gostujući bloger Autor:

Cilj ovog kratkog pregleda je predstavljanje nekoliko novih i nešto manje novih modaliteta plaćanja koji su se pojavili tokom pandemije COVID-19…

Više detalja
27.10.2020

Skroman život jednog hendikepa

Sara Đurđević Autor:

Zavirimo u faze odrastanja mog oštećenja sluha, kako bismo kroz individualni primer uvideli kako izgleda život jednog Hendikepa.

Više detalja