Poslednji tekstovi

26.11.2021

ReklA je o politici

Valentina Lepojević Autor:

Politika me ne interesuje – kako? Ja sam apolitičan/na – šta to znači? Ove rečenice neretko čujem. Dosta sam promišljala i došla sam do samo jednog logičnog zaključka, a to je da ljudi često politiku poistovećuju sa političkim strankama ili pripadnošću nekoj od njih. Međutim, politika je nešto više od političkih partija, čiji se programi razlikuju zavisno od njihovih ideologija. Pored toga, politika je nešto u čemu učestvujemo svakodnevno: kada čekamo autobus na stajalištu ili autobuskoj stanici, kada plaćamo račun u prodavnici, kad uzimamo kredit za stan, kad plaćamo knjige… Više detalja
25.11.2021

Da li će Generacija Z promeniti svet?

Ivona Živković Autor:

U društvenim naukama već decenijama primetno je interesovanje za proučavanje generacijskih specifičnosti. Kompleksna međudelovanja ekonomskih, političkih i tehnoloških faktora oblikuje svaku generaciju na jedinstven način, a upravo je otkrivanje karakteristika svake od njih koristan alat kako bi se razumele promene u stavovima, jedinstveni problemi i način na koji je najbolje pristupiti i podržati ih kroz usmerene politike. Mnogo se pisalo i govorilo o generaciji Milenijalsa (kojom se najčešće smatraju svi rođeni između 1981. i 1996. godine). Poslednjih godina pažnja se polako preusmerava na generaciju koja se najčešće naziva Generacija Z.… Više detalja
22.11.2021

Vršnjačko istraživanje o napuštanju alternativnog staranja

Marija N. Popovski Autor:

Sumirani rezultati pokazuju da se mladi suočavaju sa strahom i neizvesnošću, da se plaše samoće, marginalizacije i isključivanja, neretko se osećaju ostavljenim i nespremnim za samostalan život…

Više detalja
17.11.2021

Položaj mladih žena u društvu

Valentina Lepojević Autor:

Iako su mlade žene i muškarci u očima zakona jednaki, mlade žene se suočavaju sa dodatnim izazovima…

Više detalja
16.11.2021

Obrazovanje za XXI vek: Po čijoj/kojoj meri?

Jelena Šapić Autor:

Odvija se proces digitalizacije ekonomije, a informacije su dostupne na samo jedan klik posredstvom interneta i pametnih uređaja. Šta i kako učiti u novonastalim uslovima?

Više detalja
04.11.2021

Socijalna inkluzija – pružimo ruku roditeljima dece sa smetnjama u razvoju

Dr Ljiljana Milošević Autor:

Njeno ime je Ana. Ona je predsednica Inkluzivnog centra „Evo ruka“ i ponosna majka dva dečaka, od kojih je jedan dete sa „višestrukim smetnjama u razvoju“…

Više detalja